Tomaževa nagrada za diplomsko delo Ane Rici

4.3.2013 Ljubljana Nagrada, Teološka fakulteta
Teološka fakulteta v Ljubljani - foto - SŠK Teološka fakulteta v Ljubljani - foto - SŠK

Diplomsko delo Ane Rici z naslovom Iz domorodskega načina življenja v krščanskega na Salomonovih otokih

Vsebina

Vsebino dela dobro povzema naslov Iz domorodskega načina življenja v krščanskega na Salomonovih otokih. Delo šteje 156 strani in je zgrajeno iz treh povezanih vsebinskih sklopov:

  • osebna izkušnja,
  • od domorodskih verovanj h krščanskim in
  • Slovenci in Salomonovi otoki.

Vsebina je podana v osmih poglavjih z uvodom in sklepom. Seveda je navzoč tudi celoten znanstveni aparat, kakršen se zahteva za diplomsko nalogo. Delo je opremljeno s fotografijami situacij na Salomonih, v katerih je Ana Rici delovala in raziskovala.


Stroka

S strokovnega misiološkega zornega kota je delo edinstveno v prvi vrsti zato, ker je opravljeno na terenu. Ana Rici je namreč dva semestra poučevala na dveh višjih katoliških izobraževalnih ustanovah – Katehetskem centru in Bogoslovnem inštitutu – in pri tem sistematično zbirala in preučevala podatke o ljudskih verovanjih, ki so sad interakcije med izročili ljudožerskih plemen in krščanskim oznanilom.

Drugo, kar je za misiološko stroko pomembno v tem delu, je zgodovinski prikaz in analiza geneze krščanstva od prvih stikov v začetku 19. stoletja do ustanovitve in neodvisnosti države Salomonovi otoki leta 1978.

Avtorici uspe tour de force, ko se osredotoči na vlogo in pomen Slovenk in Slovencev na Salomonovem otočju v prehajanju iz domorodskega načina življenja v krščanskega. Tozadevno gradivo je tako prvič zbrano na enem mestu in je zanesljiv vir za nadaljnje raziskave o Slovencih, ki so delovali na Salomonih in širše v Melaneziji in Oceaniji v 20. stoletju. Slovenski delež dopolnjujejo še podatki o slovenskih občilih (Slovenija, Koroška, Primorska, Argentina, ZDA in Avstralija), ki so pisala o delu rojakov v Tihem oceanu.

Trdo delo Ane Rici tako v predavalnici kot v džungli je okronano s Tomaževo nagrado. Besedilo je objavljeno tudi v knjigi z naslovom V navzkrižnih svetovih. Salomonovi otoki – Slovenija.


prof. dr. Drago K. Ocvirk CM