Tiskovna konferenca Nadškofijske karitas Maribor »Več luči, več upanja«

V Mariboru je 4. februarja 2021 potekala novinarska konferenca Nadškofijske karitas Maribor na kateri so predstavili svojo dobrodelno dejavnost.

Adventno božična akcija Nadškofijske karitas Maribor: »Več luči, več upanja«
Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja.

V preteklih letih smo zbrana sredstva v adventno božični akciji 'Več luči, več upanja' namenili za pomoč otrokom s plačilom šolskih in obšolskih dejavnosti. V preteklem letu so se razmere bistveno spremenile, zato smo iz navedenega sklada pomagali družinam predvsem v delu, ko se je zaradi trenutnih razmer (nenadna brezposelnost, izostanek dohodka, bolezen, dolgotrajna bolniška, razpad družine, nepredvidljivi odhodki …) pojavil zaostanek pri plačilu šolske prehrane, oskrbnin v vrtcu ter drugih stroškov šolanja. Z delom zbranih sredstev smo omogočili nadaljevanje izvajanja učne pomoči na NŠKM.

V tokratni akciji od adventa do svečnice smo zbrali 19.860,93 €.

Z akcijo 'Več luči, več upanja' in vašo pomočjo bomo lahko nadaljevali z zagotavljanjem pomoči predvsem tam, kjer se starši zaradi nenadnih težav (bolezen, razveza, izguba dohodka) soočajo z veliko stisko zagotavljanja podpore otroku pri pridobivanju znanja. Želimo si, da bi zbrali dovolj sredstev in zagotovili navedeno pomoč 500 otrokom.

Potrebe so velike. Zahvaljujemo se vsem 2.057 darovalcem in dobrotnikom ter ponovno vabimo podjetja in dobre ljudi k solidarnosti. 

Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim
Ponovno moramo opozoriti, da največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti.  

Na naša vrata trkajo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke pa tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vedno pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem.

Že v I. valu smo zasledili poleg potrebe po materialni pomoči zelo veliko psihosocialno stisko. Zato skušamo nuditi pomoč v obliki informativnih, razbremenilnih ter svetovalnih razgovorov preko dežurne telefonske številke.

V preteklem letu 2020 je samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske karitas Maribor prejelo pomoč vsaj 1 krat, mnogi večkrat, kar 2.333 oseb v stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč.

Zasedene so kapacitete v socialnih programih NŠKM: v Zavetišču za brezdomne – sv. Martin dnevno nudimo prenočišče 24 osebam, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 35-45 osebam, vsak dan po projektu 'Donirana hrana' pomagamo do 150 osebam, v Materinskem domu Mozirje in Žalec je v preteklem letu bivalo 32 mater/žena z 10 otroki, …

Po prvih delnih poročilih sodelavcev in prostovoljcev iz mreže 93 Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji opažamo enako število prejemnikov pomoči, večje pa je število obravnav oz. realizacij nematerialne pomoči (laično svetovanje, spremljanje, obiski, različne dejavnosti in srečanja, idr…) prilagojene omejitvam ter priporočilom ob epidemiji. V preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji tako prejelo 15.018 oseb. Največ družin, sledijo starejši, bolni in invalidi ter posamezniki in otroci.

Skupaj je bilo razdeljene preko 800 ton različne humanitarne pomoči.

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije v soboto, 13. marca 2021.

Epidemija – Covid-19

Nadškofijska karitas Maribor se je prijavila na razpis MDDSZ s projektom Mreža Nadškofijske karitas Maribor proti negativnim posledicam COVID-19. Ponudba je bila izbrana in je sofinancirana v višini 80.024,23 EUR v obdobju 1.9.2020 – 31.12.2021.

Projekt nadgrajuje dosedanje aktivnosti NŠKM na področju Koroške in Podravja. Preko projekta uporabnikom nudimo brezplačno materialno pomoč, strokovno delo in dejavnosti socialnega vključevanja, ki se prilagajajo uporabnikom in epidemiološkim razmeram. Z združevanjem telefonskega, digitalnega in terenskega dela nudimo trajno in enako dostopnost storitve za vse ter zmanjšujemo diskriminacijo. Z materialno pomočjo preprečujemo zdrs v revščino, s socialnim vključevanjem spodbujamo dejavno sodelovanje uporabnikov in ohranjamo zaposlitvene zmožnosti, s svetovalnim in terenskim delom jim pomagamo, da z našo pomočjo sami prepoznajo svoje potrebe in jih naslavljajo ob potrebni podpori.

Osnovne aktivnosti projekta s predvidevanimi ciljnimi kazalniki:

  • psihosocialno svetovanje na daljavo (1.300 opravljenih klicev, 42 spletnih dogodkov, srečanj, izobraževanj, …, 330 svetovanj, razbremenilnih razgovorov, … )
  • delo s starejšimi in osamljenimi na daljavo (5.300 personaliziranih pošt, 8 spletnih izobraževanj in delavnic,
  • terensko delo (1.000 evidentiranih dostav materialne pomoči , vključenih 130 prostovoljcev, 10 delovnih akcij za pomoč na domu)
  • učna pomoč na daljavo (20 vključenih otrok in mladostnikov, 430 učnih pomoči, pedagoških obravnav, pogovorov s starši, 20 vključenih prostovoljcev),
  • socialno vključevanje z uporabo digitalnih poti in udejstvovanjem od doma (42 video konferenc in spletnih kavarn, 6.600 izdelanih voščilnic, zahval, receptov (zdrava prehrana), 100 vključenih uporabnikov, 240 klicev uporabnikov – osebno spremljanje…)

Vi ste moje zadnje upanje

Pozdravljeni, vi ste moje zadnje upanje, da mi pomagate iz te težave, saj ne zmorem plačati položnic, ki so mi ostale neporavnane. Zaradi epidemije sem ostala z otroci doma, ker imam 2 hčeri šoloobvezne, eno pa vrtčevsko. Z možem sva oba zaposlena. On prejema minimalno plačo, jaz pa delam 4 ure. Dohodki so nizki. Prosila bi vas, če bi lahko položnice za vrtec pomagali poravnati, da bo otrok lahko vsaj v vrtec šel ko se odpre. Še enkrat vas lepo prosim, ker res več ne vem na koga se še naj obrnem. Hvala.

Takšne in podobne prošnje prejemamo vsak dan. Zato se obračamo na vse ljudi odprtega srca k pomoči in sodelovanju v akciji:

Akcija za pomoč družinam: »Stiska 2021«
Prazen hladilnik, ponošena oblačila, mrzlo stanovanje, … ob koncu meseca se mnogim družinam postavlja vprašanje ali naj zadnji denar namenijo za hrano ali ogrevanje.

Prosimo, pomagajte po svojih močeh.

Na Karitas se obrača vse več socialno šibkih družin, katerim želimo s primernimi oblikami pomoči omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni oz. dneve preživljali v revščini, zapuščeni od vseh.

V preteklem letu smo v akciji Stiska 2020 zbrali 18.998,67 € in z zbranimi sredstvi pomagali 139 družinam oz. posameznikom.

Bolezen, osamljenost, težave v odnosih, izguba delovnega mesta, preobremenjenost na delovnem mestu, strah, odvisnost, pasti nepravilne uporabe socialnih omrežij ter …

V taki stiski je potrebna hitra in neposredna pomoč, ki jo lahko z vašimi darovi udejanimo.

 

Svoj dar lahko nakažete:
TRR: IBAN: SI 56 0417 3000 1196 398 Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: KBMASI2X, Koda namena: CHAR Več luči več upanja, Referenca: SI12 0000000293059
Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo DAR5 in darovali boste 5 € za družine v stiski.

Hvala časopisni hiši Večer za vso pomoč.

 

Darko Bračun,
generalni tajnik

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si.