Svetovni molitveni dan žensk 2017

3. marca 2017 bo na Filipinih in po številnih krajih po svetu potekal osrednji dogodek ob svetovnem molitvenem dnevu žensk 2017. 

V Sloveniji bodo ta dan bogoslužja in molitvena srečanja v naslednjih krajih:

  • Ljubljana, evangeličanska cerkev, ob 19h
  • Rogaška Slatina, cerkev sv. Križa, ob 17h
  • Murska Sobota, cerkev sv. Nikolaja, ob 17h
  • Velike Lašče, župnijska dvorana, ob 19h
  • Izola, cerkev sv. Mavra, ob 19:45
  • Maribor, evangeličanska cerkev, ob 18h

Svetovni molitveni dan žensk je nastal v 19. stoletju, ko so krščanske ženske iz ZDA in Kanade začele z različnimi oblikami sodelovanja v podporo misijonski dejavnosti žensk doma in po svetu.

Svetovni molitveni dan žensk je svetovno žensko ekumensko gibanje, ki goji molitveno dejavnost in stike po različnih državah sveta, prvi petek v marcu pa vsako leto javnost povabi k dnevu skupne molitve. Molitveno bogoslužje vsako leto napišejo ženske iz druge države, ta država pa ob tem postane predmet molitve na dan, ki se začne, ko se zdani nad otočjem Tonga v Pacifiku in se nadaljuje po vseh celinah, dokler se približno 36 ur pozneje ne konča zadnje molitveno bogoslužje dneva na otočju Samoa.

Logotip svetovnega molitvenega dneva žensk je nastal leta 1982, ko so bogoslužje pripravile krščanske ženske z Irske. Sestavljen je iz štirih puščic v obliki keltskega križa, ki kažejo v središče s štirih strani neba. Puščice so oblikovane kot štiri klečeče osebe v molitvi, krog pa predstavlja svet in ekumensko edinost, kljub različnosti.

Gibanje svetovni molitveni dan žensk vsaka štiri leta pripravi tudi mednarodno srečanje, na katerem ima vsak narodni odbor možnost predlagati temo in primerne svetopisemske odlomke ter ponuditi sodelovanje pri sestavi in oblikovanju bogoslužja. Med srečanjem komisija oceni predloge ter določi teme in države, ki bodo pripravile molitveni dan za naslednja štiri leta. Posamezna izbrana dežela ne izbira svoje lastne teme, ampak temo določi mednarodni izvršni odbor, z odločitvijo pa se delegatke narodnih odborov seznanijo na mednarodnem srečanju.