Svet katoliških laikov Slovenije poziva Vrhovno sodišče Republike Slovenije k spoštovanju pravil poštenega sojenja v zadevi obsojenega Janeza Janše

30.6.2014 Laik

Izjava

V Svetu katoliških laikov Slovenije pozivamo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, da v zvezi z zahtevo za varstvo zakonitosti obsojenega Janeza Janše v zadevi Patria zaradi jasne in očitne kršitve obsojenčevih pravic odloči takoj, brez zavlačevanja. Odvzem osebne svobode z vsakim dnem odlašanja povzroča nepopravljive posledice za obsojenca in za ugled države.

Ustavno sodišče je v predmetni zadevi prepustilo končno odločitev Vrhovnemu sodišču z utemeljitvijo, da ima obsojenec s predmetnim izrednim pravnim sredstvom zagotovljeno učinkovito varstvo svojih pravic. Glede na očitno odlašanje z odločitvijo se dvom v poštenost in nepristranskost sojenja ter v učinkovitost varstva obsojenčevih pravic v javnosti upravičeno stopnjuje.

Bridki časi naše totalitarne preteklosti nas opominjajo, da je bila zloraba sodstva še ne daleč nazaj del običajne vsakodnevne prakse. Danes lahko zgolj za primerjavo ugotovimo, da je sodišče v sodnem primeru Baričevič odločalo izjemno hitro, čeprav je šlo za živali. V družbeno in politično občutljivem primeru obsojenega Janeza Janše pa Vrhovno sodišče kljub stališču Ustavnega sodišča in jasnim pozivom uglednih pravnikov zavlačuje z odločitvijo.

Glede na očitke o eklatantnih kršitvah ustavno zagotovljenih jamstev nepristranskega in poštenega sojenja v konkretni zadevi smo v Svetu katoliških laikov Slovenije zaskrbljeni nad nevarnostjo zlorab neodvisnosti sodstva v demokratični družbi. Ta skrb je toliko večja, ker je obsojenec voditelj največje opozicijske stranke, odločanje o kršitvah njegovih pravic in temeljnih svoboščin pa sovpada s predvolilnim obdobjem. Tako je prvak največje opozicijske stranke celo po mnenju treh ustavnih sodnikov nezakonito v zaporu dva tedna pred volitvami. Volitve v demokratični družbi predstavljajo bistven mehanizem izražanja volje volivcev. Ta pa je lahko zaradi zlorabe sodstva v politične namene, tudi z zavlačevanjem z odločitvijo v konkretni zadevi, izkrivljena in posledično neveljavna.

V Svetu katoliških laikov Slovenije zato Vrhovno sodišče pozivamo, naj v konkretni zadevi obsojenega Janeza Janše razsodi takoj. Kjer je volja, tam je pot. To dokazujejo tudi primeri hitrega odločanja. Le tako bo sodišče odpravilo vsakršen dvom v nepristranskost sojenja.

 

Svet katoliških laikov Slovenije