Sporočilo Slovenske karitas ob svetovnem dnevu humanitarnosti, 19. avgust 2022

19.8.2022 Katoliška cerkev Begunec, Dobrodelnost, Karitas

Poslabšanje svetovnih humanitarnih razmer kliče k večji solidarnosti

Na Slovenski karitas ob letošnjem Svetovnem dnevu humanitarnosti, dajemo poudarek na človekovo dostojanstvo, ki povezuje in v enaki meri pripada vsem ljudem, doma in po svetu. Kadar je dostojanstvo posameznika in družin ali celo življenje ogroženo zaradi naravnih in drugih nesreč, so humanitarni delavci, med njimi tudi sodelavci Karitas po vsem svetu, ki prvi stopajo do prizadetih in jim pomagajo preživeti in živeti v novih težkih okoliščinah. Brez ljudi na terenu, ki so ob vsakem času pripravljeni pomagati, bi bila naša družba in človečnost zelo osiromašena. Humanitarnih kriz po svetu je vse več in so vse bolj dolgotrajne. Ob tem želi Karitas posebej opozoriti, da je zaradi posledic podnebne krize, vpliva covida in konfliktov, še posebno vojne v Ukrajini, v zadnjih mesecih zelo zaskrbljujoč porast lakote, še posebej v posameznih državah Afrike ter tudi na drugih dolgotrajnih kriznih žariščih po svetu. Zato se mora močno povečati tudi globalna solidarnost za pomoč ob naraščajočih in rekordnih humanitarnih potrebah. Tega se zaveda tudi Slovenska karitas, ki je v zadnjem letu pomagala v Ukrajini in državah Afrike, Azije in Latinske Amerike, kjer so velike krize, tudi ob sofinanciranju projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS v sklopu humanitarnega strateškega partnerstva.

Število ljudi, ki naj bi letos potrebovali humanitarno pomoč, se je povečalo na 303 milijone, kar je 29 milijonov več kot decembra 2021. V zadnjih mesecih smo zaradi kombinacije omenjenih svetovnih kriz in z njimi povezanega naraščanja cen hrane, gnojil in goriva, priča svetovni prehranski krizi brez primere, ki je še posebej huda na območjih Afriškega roga in Sahela, kjer milijone ljudi pestita huda negotovost preskrbe s hrano in podhranjenost. Najhuje je v Keniji, Somaliji in Etiopiji. Spregledati ne smemo niti področij pozabljenih kriz, kot so Sirija, Afganistan, Libanon, Jemen, Venezuela in druge države Afriškega roga. Zato je potrebno, da politični odločevalci prisluhnejo glasovom najrevnejših in njihova prizadevanja za dostojno življenje postavijo v središče vseh političnih odločitev. Zlasti trajnostni ukrepi za ublažitev negativnega vpliva podnebnih sprememb, ki je eden temeljnih vzrokov za humanitarne krize, morajo veljati za prednostno nalogo. Poleg tega je treba podpirati prizadevanja za krepitev miru in sprave na ravni lokalnih skupnosti in držav.

Tudi Slovenska karitas želi odgovoriti s pomočjo na stiske najrevnejših ob večjih krizah po svetu. V tujini pomaga v sodelovanju s svojo mednarodno mrežo Caritas Internationalis, ki ima 162 nacionalnimi organizacij in na tisoče lokalnih humanitarnih sodelavcev Karitas, ki pomagajo lokalnim skupnostim preživeti in živeti ob različnih krizah, tudi v zelo težkih razmerah. "Sodelavci Karitas povsod po svetu so v vsakem trenutku tam: pred krizo, med njo in po njej," pravi Alojzij John, generalni tajnik Caritas Internationalis. "Ves čas so s skupnostmi in so obenem del njih, saj jim ne zagotavljajo le humanitarne pomoči, temveč si prizadevajo tudi za trajnostni razvoj, izgradnjo miru in socialno povezanost. Sodelavci Karitas dajejo pomoč in celo svoja življenja za sočloveka."

Slovenska karitas je v letu 2021 z donacijami zbrala in posredovala 385.000 evrov za humanitarno pomoč ob različnih krizah po svetu. Pomagali smo številnim podhranjenim otrokom, ranljivim posameznikom in družinam ob lakoti v Keniji, Centralnoafriški republiki, Venezueli in na Madagaskarju, beguncem v Libanonu in Ruandi, prizadetim ob covidu v Indiji in Pakistanu,  prizadetim ob potresu na Hrvaškem in Haitiju, ob covidu in poplavah v Bosni in Hercegovini. V letošnjem letu pa je bilo večina humanitarne pomoči namenjena  ljudem, ki jih je prizadela vojna v Ukrajini in beguncem v sosednjih državah. Ta pomoči je bila izjemna, saj je Slovenska karitas zbrala in posredovala 3.062.645 evrov pomoči za Ukrajino, ki so jo prispevali posamezniki in podjetja. Humanitarna pomoč Karitas je potekala tudi ob sofinanciranju posameznih projektov s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS v sklopu triletnega humanitarnega strateškega partnerstva v skupni vrednosti 225.000 evrov.  S pomočjo tega partnerstva smo v zadnjem letu zagotovili humanitarno pomoč za boljše zdravje revnih in pomoč šolarjem na Madagaskarju, pomoč z osnovnimi potrebščinami za 252 ranljivih družin, ki jih je prizadel potres na Haitiju, pomoč s toplimi obroki za 1.039 ukrajinskih beguncev v Moldaviji, kjer smo 200-tim beguncem zagotovili tudi trgovinske bone, na Poljskem pa 526 begunskim družinam razdelili pakete s hrano in s higienskimi pripomočki. Že tretje leto MZZ sofinancira tudi projekt »Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu«, ki ga na terenu izvaja Caritas Libanon. Preko mreže Caritas Internationalis pa je Vlada RS v zadnjem obdobju prispevala tudi 200.000 evrov za humanitarno pomoč Ukrajini in 30.000 evrov ob ciklonu na Madagaskarju.

Slovenska karitas ob letošnjem svetovnem humanitarnem dnevu ponovno vabi ljudi v Sloveniji  k solidarnosti za reševanje perečih stisk najranljivejših posameznikov in družin po svetu, še posebej k pomoči pri blažitvi lakote v državah Afriškega roga. Svoj dar lahko prispevate na:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana,

TRR: SI56 0214 0001 5556 761,

Sklic: SI00 635,

Namen: LAKOTA AFRIKA.

Več možnost darovanja za druge krize po svetu na: https://www.karitas.si/daruj/donacija/.

Slovenska karitas pa preko svojih 450 lokalnih organizacij s humanitarno pomočjo ob večjih nesrečah pomaga tudi ljudem v Slovenji. Vsako leto se župnijske Karitas vključijo v večjo pomoč več kot 250 gospodinjstvom, ki so se jim zgodile nesreče, kot so požari, plazovi, nenadna smrt in podobno. V večjem obsegu sodeluje in pomaga pri pomoči ob večjih poplavah, potresih, neurjih ter drugih kriznih razmerah. Zadnji primer večje stiske je prihod beguncev iz Ukrajine, ki iščejo prostor za varno življenje. Mnogi so zase poskrbeli sami, več kot 2.500 pa jih je potrebovalo pomoč tudi na Karitas. Humanitarna pomoč Karitas vedno poteka ob dobrem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, drugimi humanitarnimi organizacijami, Upravo za zaščito in reševanje RS ter pristojnimi ustanovami.

Slovenska karitas se ob svetovnem dnevu humanitarnosti zahvaljuje vsem posameznim donatorjem, podjetjem in Vladi RS za vso izraženo solidarnost v obliki denarne in materialne pomoči s katero lahko lokalni sodelavci Karitas ob humanitarnih nesrečah doma in po svetu lajšajo stiske najranljivejših in jim vračajo njihovo dostojanstvo.

Peter Tomažič

Generalni tajnik Slovenske karitas