Slovenska karitas prejela knjige za ljudi v stiski

Republika Avstrija – Urad zveznega kanclerja in Mohorjeva družba v Celovcu tradicionalno podarjata slovenskim nevladnim ustanovam knjige v skupni vrednosti 50.000 evrov.

Akcija poteka že od leta 2002 dalje in z donacijo spodbuja branje knjig in bralno kulturo. Tako kot pretekla leta je med dobitniki tudi Slovenska karitas z donacijo v znesku 9.000 evrov. Podarjene knjige sta včeraj, 6. marca 2018, v obliki vrednostnega bona generalnemu tajniku Slovenske karitas mag. Cvetu Uršiču podarila avstrijska veleposlanica mag. Sigrid Berka in predsednik Mohorjeve družbe v Celovcu dekan mag. Ivan Olip. Knjige bodo posredovane Škofijskim karitas, ki jih bodo razdelile ljudem v stiski. Za dar se Uradu zveznega kanclerja in Mohorjevi družbi v Celovcu iskreno zahvaljujemo.

 

 

mag. Cveto Uršič
generalni tajnik Slovenske karitas