Škofovsko posvečenje msgr. Maksimilijana Matjaža

30.5.2021 Gornji Grad Škofija Celje

Na nedeljo Svete Trojice, 30. maja 2021, ob 15. uri je v župnijski cerkvi sv. Mohorja in Fortunata v Gornjem Gradu potekalo škofovsko posvečenje novoimenovanega celjskega škofa msgr. Maksimilijana Matjaža. Glavni posvečevalec je bil apostolski nuncij v Sloveniji msgr. Jean-Marie Speich, soposvečevalca pa nadškof metropolit Izmira msgr. Martin Kmetec in upokojeni celjski škof msgr. Stanislav Lipovšek.

VIDEO

Odlok papeža Frančiška z imenovanjem celjskega škofa Maksimilijana Matjaža

Frančišek, škof, služabnik Božijih služabnikov,

ljubljenemu sinu, Maksimilijanu Matjažu, izmed duhovščine mariborskega metropolitanskega sedeža, doslej profesorju Svetega pisma na ljubljanski Teološki fakulteti, izbranemu za celjskega škofa, pozdrav in apostolski blagoslov. Kakor je sicer gorčično zrno drobno po teži, a je obdarjeno z ognjevito učinkovitostjo in vsejano na tesnem končku zemlje razprostre široke veje, tako smo prepričani, da more vera v duši storiti velike reči in nam prinesti moč, ki deluje onkraj človeških zmožnosti (prim. Ciril Jeruzalemski, Mistagoške kateheze 5,11). 

Ker nam je naloženo breme, da potrjujemo brate v veri, smo mi, potem ko smo zdaj nadvse pozorno preučili razmere v celjski Cerkvi, ki po odpovedi častitljivega brata Stanislava Lipovška pričakuje novega svetega pastirja, zagotovo pomislili nate, dragi sin, za katerega vemo, da si vešč v teologiji in poznavanju svetih knjig in predan naporom za izobrazbo duhovščine. Zato smo presodili, da se boš lahko goreče lotil škofovskih nalog. Iz polnosti svoje apostolske oblasti te torej, potem ko smo slišali mnenje Kongregacije za škofe, postavimo za celjskega škofa in ti podeljujemo dolžne pravice in nalagamo ustrezne dolžnosti. 

Škofovsko posvečenje boš lahko prejel kjerkoli zunaj mesta Rima od kateregakoli katoliškega škofa, pri čemer je treba spoštovati naročila bogoslužnih uredb. Poskrbeti pa boš moral, da boš pred tem izpovedal vero in izrekel prisego zvestobe nam in našim naslednikom. Hočemo, da obvestiš duhovščino in ljudstvo svoje škofije o tem našem odloku. Vse njih spodbujamo, da pod tvojim vodstvom z iskrenim srcem izpolnjujejo Kristusovo voljo v svojem vsakdanjem življenju. 

Poleg tega še posebej zavzeto prosimo Gospoda, naj tebi, dragi sin, ki si prežet z blago in živo ljubeznijo do Svetega pisma, nakloni, da boš srca vernikov še obilneje napajal z Božjo besedo in v njej našel izvir življenja. Tako bodo razumeli, čemu naj sledijo in bodo po tej poti dospeli v večno življenje po priprošnji blažene Device Marije in njenega ženina svetega Jožefa.

Dano v Rimu pri sv. Petru, 5. marca, leta Gospodovega 2021, v osmem letu našega papeževanja.

Frančišek.