Škofje Koordinacijske skupine za Sveto deželo sklenili romanje v Sveto deželo: Čas je, da se načelo enakosti tudi zares živi

Foto: Vatican News Foto: Vatican News

Petnajst škofov koordinacijske skupine za Sveto deželo izraža bližino vsem kristjanom v Izraelu in Palestini. Njihovo stalno prizadevanje za mir se je tudi letos obogatilo z romanjem v Sveto deželo, ki je potekalo od 12. do 16. januarja 2019. Srečali so se z brati in sestrami, prisluhnili njihovim pričevanjem ter se seznanili z izzivi, s katerimi se soočajo.

Letošnje romanje koordinacijske skupine za Sveto deželo je bilo usmerjeno predvsem na kristjane, ki živijo v državi Izrael. »Med našim obiskom smo ugotovili, da izraelski državljani različnega izvora skupaj živijo in delajo za skupno dobro svoje družbe,«so škofje zapisali v sklepnem poročilu ter potrdili, da je država Izrael bila ustanovljena na načelih enakosti med vsemi državljani. »Sedaj je čas, da se to tudi zares živi.«

Izraelski kristjani želijo živeti kot državljani v polnem pomenu besede, s svojimi priznanimi pravicami v pluralni in demokratični družbi. Škofje izpostavijo bistven družbeni prispevek kristjanov, predvsem preko šol, bolnišnic in vključevanja v javno življenje, pri čemer si prizadevajo za izgrajevanje mostov med različnimi verami. Istočasno pa je očitno, da se spoprijemajo z velikimi težavami na vseh področjih svojega življenja. Mnogi kristjani se skupaj z ostalimi palestinskimi Arabci in migranti, ki živijo v Izraelu, so sistematično diskriminirani in izključeni.

Škofje so zapisali, da so se med romanjem srečali z osebami, ki so izrazili zaskrbljenost v zvezi z zakonom o državi-narodu, ki je bil sprejet po njihovem zadnjem obisku Svete sežele. Lokalni krščanski voditelji namreč trdijo, da zakon ustvarja ustavno in pravno osnovo za diskriminacijo manjšin ter ogroža ideale enakosti, pravičnosti in demokracije. »Podpiramo izraelske kristjane in vse tiste, ki doživljajo diskriminacijo, in podpiramo njihovo zahtevo po zaščiti pluralizma v državi,« so zpisali škofje. Potrdijo tudi svojo solidarnost do vseh cerkva v Sveti deželi in zagotavljajo molitev, da bi kristjani lahko med seboj tesneje sodelovali pri prizadevanju za pravičnost in mir.

Delegacija škofov se je podala tudi v Palestino, kjer so ljub veri in vztrajnosti tistih, s katerimi so se srečali, videli tudi problem brezposelnosti, ki se je še dodatno poslabšal zaradi zmanjšanja humanitarne finančne podpore s strani vlade ZDA. Vedno bolj ogroženi so zdravstvo, izobraževanje in druge osnovne storitve za begunce, kar pomeni stalno kršenje njihovega človeškega dostojanstva, in tega se po prepričanju škofov ne sme spregledati in tolerirati. »Pozivamo naše vlade,« so jasni škofje, »da pomagajo zapolniti nekatere finančne vrzeli Agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem na Bližnjem vzhodu in da povečajo svoja prizadevanja za diplomatsko rešitev z dvema suverenima demokratičnima državama, Izraelom in Palestino, v miru in drugo ob drugi.«

Ob koncu sklepnega poročila škofje izrazijo svoje spoštovanje in bližino bratom in sestram, ki živijo v Sveti deželi, da ne bi izgubili upanja. Obenem zagotovijo, da bodo to upanje pomagali ohranjati živo s svojo molitvijo, romanjem in konkretno solidarnostjo.

Vir: Vatican News