Sklop predavanj kardinala Rodeta z naslovom Cerkev in naša civilizacija

Kardinal Franc Rode Kardinal Franc Rode

V postnem času bo v Domu sv. Jožefa v Celju tri sredine večere zapored kardinal dr. Franc Rode predaval o zgodovinsko družbenem pogledu na vlogo Cerkve v naši civilizaciji. Program se bo vsakokrat začel ob 19.00.

V sredo, 7. marca 2012, bo na vrsti prva tema z naslovom Cerkev – svet, v sredo, 14. marca 2012, tema Cerkev – Evropa, v sredo, 21. marca 2012, pa sklepno predavanje z naslovom Cerkev – Slovenija.


Dodatne informacije dobite v Domu sv. Jožefa na Plečnikova ulici 29 v Celju, tel. 0590/73–800, e-naslov: [email protected] ali na spletni strani www.jozef.si.