Simpozij ob 400-letnici Misijonske družbe

16.3.2017 ob 9:00 Celje Dom sv. Jožef, Redovništvo, Izobraževanja
Vabljeni na simpozij ob 400-letnici Misijonske družbe Vabljeni na simpozij ob 400-letnici Misijonske družbe

V četrtek, 16. in petek, 17. marca 2017, ob 9. uri bo v Domu sv. Jožef v Celju (Plečnikova ulica 29) simpozij ob 400-letnici Misijonske družbe pod geslom Vincencijeva zamisel je odzivno življenje.

Dom sv. Jožef Celje vabi na simpozij ob 400-letnici Misijonske družbe, ko bomo razmišljali o Vincencijevem odnosu do takratnega časa in potreb v njem in ob tem gledali na današnjo stvarnost ter po Vincencijevem zgledu iskali čim ustreznejše odgovore nanjo. Simpozij pripravljamo sobratje lazaristi, nanj pa vabimo vse člane Vincencijanske družine, zastopnike ali voditelje domov duhovnosti in drugih podobnih cerkvenih ustanov pri nas, voditelje pastoralnih služb po naših škofijah, ljudske misijonarje, druge redovnike in redovnice ter pastoralne delavce, ki jih tematika zanima. Ob pripravljenih temah bomo na skupnem dvodnevnem srečanju razpravljali in skupaj iskali čim boljše rešitve. V času po simpoziju pa bomo tako dopolnjena razmišljanja ponudili tudi širši javnosti v ciklu predavanj Doma sv. Jožef, ki bo sledil, ali pa tudi drugod, če bo interes.

Razmišljanja in predavatelji na simpoziju:

·       Vincencijevi – s posebnim čutom za čas in potrebe, revščino v njem; dr. Peter Žakelj CM

·       Vincencijevi – pogumni, iznajdljivi in z načrtnimi odgovori; msgr. dr. Anton Stres CM 

·       Vincencijevi – z občutkom za neposredno okolje in svet; Tomaž Mavrič CM, gen. sup.

·       Vincencijevi – preprosti, ponižni, krotki, zatajeni in goreči;
 Jože Planinšek CM 

·       Vincencijevi – v zavzetem sodelovanju z duhovniki in škofi; Pavle Novak CM, vizitator

·       Vincencijevi – v Cerkvi, z ustanovami in svobodni;
 msgr. dr. Franc Rode CM, kardinal 

Vabljeni!