s. Alenka Arko SL imenovana za članico Mednarodne teološke komisije

24.9.2014 Katoliška Cerkev Sveti sedež
s. Alenka Arko SL s. Alenka Arko SL

Sveti oče je včeraj imenoval nove člane Mednarodne teološke komisije, nekaterim pa je dosedanji mandat podaljšal za obdobje naslednjih petih let. Kot navaja Radio Vatikan, bo med člani komisije odslej tudi Slovenka iz Skupnosti Loyola, s. Alenka Arko. V Mednarodni teološki komisiji sta bili doslej dve teologinji, po novem bo ženskih predstavnic pet. Član komisije je bil med drugim tudi dr. Anton Štrukelj.

S. Alenka Arko iz Skupnosti Loyola trenutno pripada hiši v Sankt Peterburgu v Rusiji in kot docentka predava sistematično teologijo na Inštitutu sv. Janeza Krizostoma v Sankt Peterburgu. V Mednarodno teološko komisijo je zaenkrat imenovana do leta 2019.

Naloga komisije, ki jo je 11. aprila 1969 ustanovil papež Pavel VI., je sodelovanje s Svetim sedežem, predvsem s Kongregacijo za nauk vere, pri razpravi o najpomembnejših in najbolj žgočih doktrinalnih vprašanjih. Komisijo sestavljajo teologi različnih šol in narodnosti, ki se odlikujejo po svoji znanstveni odličnosti in zvestobi cerkvenemu nauku. Člane komisije imenuje papež.

 

Življenjepis

S. Alenka Arko SL se je rodila 26. oktobra 1966 v Ljubljani. Leta 1990 je diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, na Oddelku za slovenski jezik in književnost ter na Oddelku za etnologijo. V času študija je dozorela odločitev za posvečeno življenje. Po diplomi je vstopila v redovno skupnost »Skupnost Loyola«.

Študij teologije je opravila na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu in na Teološki fakulteti v Ljubljani. Leta 1999 je na Gregoriani zagovarjala doktorsko dizertacijo na temo Notranji človek pri Gregorju iz Nise. Antropološka metafora v iskanju celostnega ovrednotenja človeka.

Med leti 1992-1995 je bila zaposlena na uredništvu slovenskega programa Vatikanskega radia.

Na prošnjo nadškofa v Moskvi, msgr. Tadeusza Kondrusiewicza, je leta 1988 skupaj s sestrami iz skupnosti odpotovala v Sankt Peterburg in se vključila v delo za obnovo tamkajšnje krajevne Cerkve. Predava dogmatično in patristično teologijo v Katoliškem semenišču »Marija - Kraljica apostolov« v Sankt Peterburgu. Ureja filozofsko-teološko revijo Folia petropolitana in sodeluje pri teološkem izobraževanju laikov. Občasno kot gostujoči profesor predava v Medškofijskem semenišču za srednjo Azijo »Marija - Kraljica Cerkve« v Karagandi (Kazahstan).

 

Bibliografija:

A. Arko, L'uomo interiore secondo San Gregorio di Nissa. Una metafora antropologica alla ricerca della piena valorizzazione dell'uomo, Roma 1999.
»Razsežnost zemlje v Življenju sv. Makrine sv. Gregorija iz Nise. Antropološko-eshatološki razmislek o patrističnem prispevku k vrednotenju tvarnega«, Bogoslovni vestnik 61 (2001) 47-62.
»Metafora notranji človek v antični filozofiji in teologiji«, Bogoslovni vestnik 62 (2002) 505-527.
»Franc Grivec in vzhodna teologija«, Grivčev simpozij v Rimu, Celje 2003, 195-212.
»Nadškof Mihail Mudjugin o Ruski pravoslavni Cerkvi in ekumenizmu«, V edinosti. Ekumenski zbornik 2003, Maribor 2003, 102-110.
»Metafora notranji človek pri Gregorju iz Nise«, Bogoslovni vestnik 65 (2005) 245-262.
»Apostol Pavel o vstajenju telesa (1 Kor 15)«, Tretji dan - krščanska revija za     duhovnost in kulturo, št. 9/10 november/december 2005 (322/323) 41-54.
»Nauk o milosti pri sv. Gregorju iz Nise«, Bogoslovni vestnik 68 (2008) 5-25.
»Liturgija - pot oznanjevanja v ruski pravoslavni Cerkvi«, Bogoslovni vestnik 70 (2010) 217-227.
»Ikona v izročilu ruske pravoslavne Cerkve«, Mednarodna teološka revija Communio 2 (2011) 186-200.
»Bazilij Véliki - Ad adolescentes v kontekstu odnosa cerkvenih očetov do antične kulture in šolstva«, Bogoslovni vestnik 2 (2012) 167-178.
«Between Literal and Allegorical Exegesis : the Cappadocian Fathers on Hexaemeron», Lateranum 2 (2013) 485-502.
П. Кейковский. А. Арко (ред.), Подготовка к миропомазанию, Гатчина 2003.
А. Арко, »"Основание веры. Введение в христианское богословие" Карла Ранера«. НГ-Религии 07 июня 2006 г.
«Богословие мученичества», Folia petropolitana 1 (2012) 77-87.
«Единение человека с Богом и единство всего рода человеческого. Второй Ватиканский Собор о спасении», Folia petropolitana 1 (2013) 39-51.

Delno povzeto po: www.druzina.si