Romarski dan Škofijske karitas Koper in praznovanje 25-letnice Karitas

30.5.2015 Karitas, Škofija Koper

V soboto, 30. maja 2015, bo v Kopru romarski dan Škofijske karitas Koper (ŠK) in praznovanje 25-letnice Karitas. Ob 9.00 bo v koprski stolnici sveta maša, ki jo bo ob somaševanju duhovnikov daroval koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak. Ob 10.00 bo kulturni program v cerkvi Sv. Blaža (v neposredni bližini stolnice): Nastop mladih iz programa Popoldan na cesti; odprtje razstave likovnih del iz 20. mednarodne likovne kolonije Umetniki za karitas. Prireditev bo obogatil mešani pevski zbor Alojz Kocjančič Puče – Koštabona pod vodstvom Milke Ivane Pucer. Ob 11.00 bo druženje in pogostitev na škofijskem dvorišču ter ob 12.00 bodo litanije in blagoslov v stolnici.

Škofijska karitas Koper vsako leto pripravlja romarski dan sodelavcev Karitas. Gostitelj romanja, ki se ga udeležuje veliko število sodelavcev iz celotne škofije, je vsako leto druga dekanija. Letos Karitas praznuje 25 let delovanja, zato smo romarski dan posvetili praznovanju 25. letnice Karitas in se bomo zbrali ob škofu v Kopru.

Slovenska karitas je bila ustanovljena 1. maja 1990 in kmalu za tem so stekle priprave za ustanovitev škofijskih karitas. Škof msgr. mag. Metod Pirih je ŠK Koper ustanovil 6. septembra 1990; do 1997 jo je vodil ravnatelj Albert Štrancar, nakar ga je nasledil Matej Kobal.

Kmalu po ustanovitvi so zaživele Župnijske karitas (ŽK). ŽK so organsko povezane s ŠK preko 5 Dekanijskih in 3 Območne Karitas. Začeli smo praktično iz nič, ob 10 letnici smo zabeležili  100 ŽK, v letu 2015 je Karitas prisotna v 166 župnijah s 1.150 stalnimi in prav toliko občasnimi prostovoljci, ki letno opravijo preko 100.000 ur prostovoljnega dela. Zaposleni so štirje stalni sodelavci, eden za polovični delovni čas in trije javni delavci.  Tajništvo Škofijske karitas načrtuje in koordinira delo.

Poleg evangelija imamo za usklajeno delo Statut, Pravilnik o pomoči ljudem v stiski, Etična načela ter Strateški in letni načrt. Sodelavci delujejo na različnih področjih: raziskovanje in obveščanje, oblikovanje, spodbujanje prostovoljnosti, svetovanje, deviantnost, bolniki, invalidi in drugače prizadeti ter materialna in finančna pomoč družinam in posameznikom v stiski.

Leta 2000 je ŠK Koper ustanovila Zavod karitas Samarijan, pod okriljem katerega deluje Materinski dom, Varna hiša, Medgeneracijsko središče in Vrtnica – socialna rehabilitacija oseb s težavami zaradi zasvojenosti z alkoholom.  

V vseh teh letih smo veliko pozornost namenili razvoju mreže Karitas po celotni škofiji, saj je poleg Doma karitas v Solkanu zaživel še Dom v Soči, na Cesti, v Bertokih in Šempetru.  Za osnovne informacije ter materialno, duhovno in svetovalno pomoč deluje 13 Centrov karitas po celotni škofiji: Bovec, Tolmin, Nova Gorica, Grgar, Ajdovščina, Idrija, Postojna, Pivka, Sežana, Ilirska Bistrica, Koper, Portorož in Izola.  V teh centrih deluje ekipa stalnih prostovoljcev. Trenutno materialno pomoč prejema preko 3000 družin in posameznikov, najbolj ogroženi pa tudi finančno pomoč pri plačilu nujnih računov in podporo pri stroških šolanja otrok. Letno, samo hrane in higienskega materialna, razdelimo med 300 in 450 ton. 

S pogledom nazaj vidimo, da smo se v prvem desetletju zelo vključili v reševanje begunske problematike, zaznamovale so nas številne naravne nesreče, zadnje desetletje pa posvečamo veliko skrb družinam in  posameznikom, ki se soočajo z brezposelnostjo ali nizkimi dohodki. Poleg materialnih stisk so v veliki meri prisotne tudi duhovne in duševne stiske, kar od sodelavcev Karitas zahtevajo dodatno izobraževanje in skupinsko delo na več področjih.

Pod okriljem Škofijske karitas Koper deluje na desetih lokacijah program Popoldan na cesti, ki s pomočjo mladih prostovoljcev pomaga več kot 200 otrokom.  Pomoč brezdomcem se izvaja v Bertokih in Ajdovščini.

Akcije in projekti: Umetniki za karitas, Posvojitev na razdaljo, Zaupanje, Dar za stisko, Namenska pomoč, Pomagam pomagati, Pomagajmo preživeti,  Da bo korak v šolo vesel, Manjša sveča za sočloveka sreča, Klic dobrote, Postne akcije (40 dni brez alkohola, Ne pozabimo - Streha nad glavo, Plamen upanja). Morda bi ob tem izpostavili prav Umetnike za karitas, ki letos praznujejo 20 letnico delovanja. V teh letih je v mednarodnih  kolonijah sodelovalo 1.381 avtorjev, pripravljenih je bilo 230 prodajnih razstav v domovini in tujini.

Viri financiranja: prostovoljno delo, darovi skupin in posameznikov, nabirke po župnijah, prispevki lokalnih skupnosti, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij ter različne akcije in projekti na nacionalni in lokalni ravni.

Še naprej želimo, da je v skladu s Strateškim načrtom Karitas ljubeča skrb Cerkve za ljudi v stiski, glas revnih v družbi, predvsem pa  v službi človekovega dostojanstva.

 

Pripravila: Jožica Ličen, namestnica ravnatelja in voditeljica odbora za materialno pomoč, GSM: 041 429 713, e-pošta: [email protected].