Romanje relikvij sv. Janeza Boska v Sloveniji pod geslom Svetnik med nami

1.5.2013 Slovenija in zamejstvo Redovništvo, Romanje, Svetnik

Splošna predstavitev

V Cerkvi na Slovenskem bomo relikvije sv. Janeza Boska (1815–2015) gostili med 1. in 17. majem 2013. O omenjenem dogodku so na 67. redni seji SŠK govorili tudi slovenski škofje in med drugim zapisali: »Pozdravljamo pobudo in smo v dogovoru z organizatorji pripravljeni sodelovati pri tem dogodku!« Leta 2015 bomo obhajali 200-letnico rojstva ustanovitelja salezijanskega gibanja sv. Janeza Boska. V okviru priprav na okroglo obletnico že štiri leta poteka svetovno popotovanja urne z dragocenimi posmrtnimi ostanki sv. Janeza Boska. Do praznovanja 200. obletnice svetnikovega rojstva (16. avgust 2015) bodo njegove relikvije obiskale vseh 5 celin oziroma 130 držav, v katerih je navzoča salezijanska karizma. Obisk relikvij v Sloveniji organizirajo salezijanci, hčere Marije Pomočnice, salezijanci sotrudniki in Združenje Marije Pomočnice.

Relikvije bodo obiskale vse slovenske škofije. V vsaki škofiji bo eno od glavnih slovesnosti vodil škof ordinarij. Načrtovana so posebna srečanja za nekatere skupine: za študente v Ljubljani t. i. sredina študentska maša pri frančiškanih; v vsaki škofiji je en večer rezerviran za srečanje mladih iz vse škofije (mladinskih skupin, animatorjev oratorija, skavtov …); za osnovnošolce in otroške pevske zbore pripravljamo prireditev Čarno jezero na Rakovniku. Relikvije sv. Janeza Boska bodo obiskale marijanski božjepotni cerkvi na Brezjah in Kureščku; poleg krajev, v katerih delujemo salezijanci oz. sestre HMP pa še nekatere druge kraje: ljubljansko in soboško stolnico, župnijske cerkve na Bledu, Ptuju, v Novem mestu (Šmihel) in Boštanju. Ponekod bo organizirano tudi celonočno bedenje ob relikvijah sv. Janeza Boska. Osrednja slovesnost bo pri Mariji Pomočnici na Rakovniku, ki jo bo vodil predsednik SŠK ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres.

Ves čas romanja relikvij sv. Janeza Boska lahko verniki pod običajnimi pogoji pridobijo popolni odpustek na vsakem kraju pred slovesno izpostavljenimi relikvijami s pobožnim sodelovanjem pri kakem svetem opravilu v čast sv. Janezu Bosku.


Geslo, predstavitev Janeza Boska in njegove karizme ter poslanstva salezijancev

Dogodek bo potekal pod geslom Svetnik med nami. To je milostni dogodek, ko sv. Janez Bosko prihaja k nam, da bi nas spodbudil in opomnil, da je naša domovina v nebesih. Da bi nam pomagal razumeti Jezusovo besedo in po njej živeti. V letu vere je naša velika prošnja k temu velikemu vzgojitelju mladih: naj zaradi njegovega zavzetega, zvestega in svetega krščanskega življenja Bog podari našemu narodu, še zlasti mladim rodovom, trdno vero v troedinega Boga! Naj sredi med nami bolj zadiši duh Božjega, svetega, dobrega. Geslo Svetnik med nami nas hkrati nagovarja, da je svetnik med nami lahko tudi kdor koli izmed nas! Kajti dobro, sveto, Božje ima to lastnost, da ne ostane samo. Zrno, ki je posejano, življenje, ki je (bilo) darovano, prinaša novo življenje, novo pomlad. Najlepši mesec majnik naj v nas in naš narod prinese novo pomlad. Pomlad dobrote, svetosti, Božjega.

Relikvije svetnika bomo imeli povsem blizu, lahko se ga bomo dotaknili, se ga oprijeli, ob njem se bomo učili, kaj nam želi reči Gospod, kaj od nas pričakuje … po svetem znamenju bomo poživili in utrdili svojo vero …

Urna z don Boskovo podobo nosi v sebi veliko dragocenost: shranjeno svetnikovo desno roko. Z njo je blagoslovil toliko ljudi, mladim je podarjal zakrament odpuščanja, delil kruh življenja … hkrati je z njo zidal, šival, stregel kot natakar, igral instrumente, tiskal, kazal rokohitrske spretnosti, podpisoval delovne pogodbe za svoje fante, otrl številne solze … Njegova desnica je bila znamenje ljubezni, opore in rešitve za toliko mladih, slabotnih in zapostavljenih. Vse zato, da bi bili ti mladi »srečni že tukaj na zemlji in v večnosti!« (J. Bosko v molitveniku Preskrbljeni mladenič)

Sv. Janez Bosko (1815–1888) je živel v 19. stoletju v času industrijske revolucije. Pri dveh letih mu je umrl oče – in pozneje je postal oče sirot. Kot duhovnik je deloval v italijanskem mestu Turin, kamor je s trebuhom za kruhom prihajalo veliko mladih. Za svoje trdo delo so prejemali (pre)skromno plačilo in bivali v neživljenjskih razmerah. Boj za preživetje jih je silil tudi v krajo, zaradi česar so se neredko znašli v zaporu. Veliko jih je zaradi težkih razmer prezgodaj umrlo. Don Boska je tak položaj mladih globoko pretresel. Odločil se je, da jim bo podaril vse svoje življenje. V oratoriju, kot je poimenoval svojo vzgojno ustanovo, je zbiral na tisoče mladih. Z namenom, da bi se njegovo delo za mlade nadaljevalo, je l. 1859 ustanovil redovno družbo salezijancev (po sv. Frančišku Saleškem).

Njegova osebna izkaznica

Posebna ljubezen: Brezmejna ljubezen do mladih: »Za vas študiram, za vas delam, za vas živim, za vas sem pripravljen dati tudi življenje!«
Volja: Železna: »Hočem biti na čelu napredka!«
Neutruden delavec: »Počivali bomo v nebesih!«
Značaj: Živahen, goreč, ponosen: »Če ne bi postal duhovnik, bi postal revolucionar
Srce: Prostrano kot morje – vsak se je čutil ljubljenega.
Spomin: Izreden. Kot dvanajstletnik ponovi duhovniku celo pridigo.
Odnos do drugih: Ljubezniv in pozoren do vsakega.
Življenjski moto: Daj mi duše, drugo vzemi!
Duhovnost: Evharistija, spoved, Marija, papež.
Največja želja: »Da bi bili srečni tukaj in v večnosti! …Vse vas pričakujem v nebesih!«
Posebnosti: Veliko je sanjal. Čarodej in rokohitrc. Sodelavce je našel med fanti na ulici. Vedno je bil brez denarja – in vendar ogromno gradil. Pes Sivec – njegov nenavadni varuh skozi več let. Župnik za fante brez župnije.

Salezijanci (duhovniki in laiki) so redovniki, ki se po don Boskovem zgledu posvečajo predvsem vzgojnim in pastoralnim dejavnostim za mlade. Značilnost oz. karizma salezijancev znotraj Katoliške Cerkve je vzgoja mladih po vzgojnem načinu sv. Janeza Boska, ki temelji na preventivnem vzgojnem sistemu (vzgajati z razumom, vero in ljubeznivostjo). Temeljne značilnosti duhovnosti, ki je duhovnost vsakdanjega življenja, so zlasti tri bele ljubezni: do evharistije, Marije in papeža. Cilj vzgojnega prizadevanja salezijancev je, da bi bili mladi dobri kristjani in pošteni državljani. Danes so salezijanci (blizu 16.000 članov) navzoči v 130 državah na vseh celinah sveta.

Na Slovenskem don Boskovi salezijanci delujejo od leta 1901; prvi so prišli na Rakovnik v Ljubljani. Od tod se je salezijansko delo razširilo po vsej Sloveniji in v sosednje dežele. Povezani so v inšpektorijo sv. Cirila in Metoda s sedežem v Ljubljani (ustanovljena l. 1922). Le-ta šteje danes blizu 100 članov. V Sloveniji delujejo organizirani v devetih redovnih skupnostih (med njimi nekaj sobratov opravlja poslanstvo tudi v t. i. zamejstvu, v Italiji in Avstriji), poleg tega pa imajo po eno skupnost tudi v Srbiji in Črni Gori.

Njihovo delo: župnije in mladinski centri, gimnazija in dom v Želimljem, glasbena šola na Rakovniku, Skala – mladinska ulična vzgoja, PUM v Celju, založba Salve, zavod Marianum v Veržeju s penzionom ter centrom za domačo in umetnostno obrt … projekti: oratorij, postne duhovne vaje, uskovniški tedni, duhovne vaje za osnovnošolce v Želimljem, revija Ministrant in Saviokamp …


Podrobnejši program romanja relikvij

Slovesnosti v škofijah, ki jih bodo vodili škofje

S pastirji Cerkve – v vseh škofijah

Škofija Celje: Don Boskov center Celje, 12. maj, 10.00 (škof Stanislav Lipovšek)
Škofija Koper: Ankaran, 4. maj, 19.00 (škof Jurij Bizjak)
Nadškofija Ljubljana: Rakovnik, 12. maj, 15.00 (nadškof Anton Stres)
Nadškofija Maribor: Maribor Janez Bosko, gradbišče, 2. maj, 11.00 (nadškof Marjan Turnšek)
Škofija Murska Sobota: Murska Sobota, 15. maj, 19.00 (škof Peter Štumpf)
Škofija Novo mesto: Novo mesto Šmihel, 14. maj, 19.00 (škof Andrej Glavan)
Nadškofija Ljubljana: Brezje: 5. maj, 16.00 (nadškof Stanislav Hočevar)
Nadškofija Ljubljana: Ljubljana Kodeljevo: 10. maj, 19.00 (apostolski nuncij Julius Janusz)

Za mlade iz škofije, dekanije, župnije, skavte …

Škofija Celje: Don Boskov center Celje, 11. maj, 20.00 (19.00 maša)
Škofija Koper: Ankaran, 4. maj, 20.00 (19.00 maša)
Nadškofija Ljubljana: Kodeljevo, 10. maj, 20.00 (19.00 maša)
Nadškofija Maribor: Maribor Janez Bosko, gradbišče, 1. maj, 20.00 (18.00 maša)
Škofija Murska Sobota: Veržej, 16. maj, 20.30 (19.00 maša)
Škofija Novo mesto: Novo mesto Šmihel, 14. maj, 20.00 (19.00 maša)

Za osnovnošolce in otroške zbore

Čarno jezero – Ljubljana Rakovnik 11. maj, sobota, 9.00–16.00.


Kronološki program romanja relikvij

Maribor – Šentilj / J. Bosko

Sreda: 1. maj:              12.00   sprejem relikvij pred župnijsko cerkvijo v Šentilju
                                    13.30   sprejem relikvij: Don Boskov center (pri Qlandiji)
                                    18.00   sv. maša
                                    20.00   duhovni večer za mlade iz župnije, dekanije in škofije        

Četrtek: 2. maj:           08.00   dopoldanski program
                                   11.00   sv. maša: nadškof Marjan Turnšek, slovo (13.30)

Radlje ob Dravi

Četrtek: 2. maj:           15.00   sprejem, osebna počastitev, molitvena ura
                                   18.30   sv. maša, 19.30 – duhovni večer za mlade;
                                   celonočno bedenje

Petek: 3. maj:              07.30   dopoldanski program
                                   10.00   sv. maša: škof Jožef Smej, osebna počastitev, slovo (11.30)

Ig, Kurešček

Petek, 3. maj:              15.00   sprejem, osebna počastitev, molitev
                                    19.00   sv. maša; 20.00 peš romanje na Kurešček
                                    23.00   peš romanje z don Boskovimi relikvijami od romarskega doma

Sobota, 4. maj:           00.00   Kurešček: molitvena ura, celonočno bedenje
                                   10.00   sv. maša, osebna počastitev, slovo (12.30)

Opčine (It)

Sobota, 4. maj:           14.30   sprejem
                                   15.00   sv. maša (v slovenščini in italijanščini), slovo (17.30)

Ankaran

Sobota, 4. maj:            18.00   sprejem
                                    19.00   sv. maša. škof Jurij Bizjak, osebna počastitev
                                    20.00   molitvena ura
                                    21.00   celonočno bedenje otrok, mladih, družin, skavtov in drugih

Nedelja, 5. maj:          07.30 slovo

Cerknica

Nedelja, 5. maj:          08.45   sprejem, molitev
                                  10.00   sv. maša, osebna počastitev, molitvena ura, slovo (12.00)

Brezje

Nedelja, 5. maj:          14.30   sprejem, molitvena ura
                                   16.00   sv. maša: nadškof Stanislav Hočevar, slovo (17.45)

Bled

Nedelja, 5. maj:          19.00   sv. maša, peš-prenos relikvij k sestram HMP
                                   22.30   celonočno bedenje pri HMP (razne skupine)

Ponedeljek, 6. maj:     10.00   sv. maša, slovo (12.00)

Šentrupert

Ponedeljek, 6. maj:     15.00   sprejem, osebna počastitev, molitvena ura
                                   18.00   sv. maša, program (pripravljajo mladi, ZMP), slovo (21.00)

Trstenik

Torek, 7. maj:              09.00   sprejem, molitev
                                   11.00   sv. maša, osebna počastitev, molitvene ure
                                   17.00   sv. maša, slovo (18.00)

Ljubljana – Gornji Trg (HMP)

Torek, 7. maj:              19.30   sprejem, program, sv. maša (21.00), celonočno bedenje

Sreda, 8. maj:              07.00   jutranja molitev, slovo (7.30)

Ljubljana – stolnica

Sreda, 8. maj:              09.00   sv. maša, osebna počastitev, molitvene ure
                                    16.00   sv. maša, slovo (17.30)

Ljubljana – Marijino oznanjenje, frančiškani Tromostovje – študentska sreda

Sreda, 8. maj:              17.00   program na Prešernovem trgu
                                    18.00   prenos relikvij
                                    19.00   sv. maša, program, osebna počastitev, slovo (22.00)

Sevnica

Četrtek, 9. maj:           08.45   sprejem, program
                                   10.00   sv. maša, osebna počastitev, molitvene ure
                                   17.00   sv. maša (tudi za veroučence), osebna počastitev, slovo (17.30)

Boštanj

Četrtek, 9. maj:           19.00   sv. maša, osebna počastitev relikvij, molitev, slovo (21.00)

Ljubljana Kodeljevo

Petek, 10. maj:            10.00   sv. maša, osebna počastitev, molitvene ure
                                    19.00   sv. maša: apostolski nuncij Juliusz Janusz
                                    20.00   duhovni večer za mlade iz župnije, dekanije in škofije

Ljubljana Rakovnik

Sobota, 11. maj:         08.30   čarno jezero za veroučence in OPZ
                                   14.00   sv. maša, osebna počastitev relikvij, slovo (15.30)

Celje – Don Boskov center

Sobota, 11. maj:         17.00   sprejem, program ob sprejemu
                                   19.00   sv. maša ob sodelovanju mladih
                                   20.30   duhovni večer za mlade iz župnije, dekanije in škofije

Nedelja, 12. maj:        08.00   sv. maša, osebna počastitev, molitev
                                  10.00   sv. maša: škof Stanislav Lipovšek, slovo (12.00)

Ljubljana Rakovnik

Nedelja, 12. maj:        romarski shod – osrednja slovesnost

                                  14.00   sprejem
                                  15.00   sv. maša: nadškof Anton Stres, osebna počastitev
                                  18.30   sv. maša, večernice, bedenje
                                  00.00   polnočna sv. maša

Ponedeljek, 13. maj:   09.00   dan salezijanske družine (do 15.00)
                                   15.00   program za učence verouka;
                                   18.30   sv maša, slovo

Želimlje – gimnazija

Ponedeljek, 13. maj:   20.30   sprejem, program (telovadnica), bedenje

Torek, 14. maj:           07.30   program GŽ (po razredih; do 11.45)
                                  12.00   sv. maša, slovo

Novo mesto - Šmihel

Torek, 14. maj:           16.00   sprejem župnija Šmihel, osebna počastitev, molitev
                                   19.00   sv. maša: škof Andrej Glavan
                                   20.00   duhovni večer za mlade iz župnije, dekanije in škofije

Sreda, 15. maj:           dopoldanski program: 10.00 – sv. maša, slovo (11.30)

Ptuj    

Sreda, 15. maj:           15.30   sv. maša, slovo (17.30)

Murska Sobota

Sreda, 15. maj:           19.00   sv. maša: škof Peter Štumpf,
                                   celonočno bedenje (skupine)

Četrtek, 16. maj:         celodnevni program (razne skupine)
                                   10.00   sv. maša (vrtec Lavra), osebna počastitev
                                   16.00   skupno praznovanje in slovo (17.30)

Veržej

Četrtek, 16. maj:         19.00   sv. maša, prenos relikvij v Marijanišče
                                    20.00   duhovni/kulturni večer za mlade iz župnije, dekanije in škofije

Petek, 17. maj:            08.00   hvalnice, slovo (9.00) – odhod na Madžarsko


Prijava organiziranih skupin romarjev

Na spletni strani se lahko prijavijo skupine, ki se bodo obiska relikvij udeležile v večjem številu oz. organizirano. Romanje relikvij je lahko močna spodbuda za prizadevanje v svetosti in za bolj gorečo ljubezen do evharistije in Marije, ki sta bistvena stebra naše vere. Svetniki spreminjajo nas in svet!


Dodatne informacije oz. podrobnejši program obiska relikvij v posameznih župnijah je na voljo na sedežu salezijanske inšpektorije na Rakovniški ulici 6 v Ljubljani, po tel. št. 01/427–30–39 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].