Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga

V sredo, 13. decembra 2017, ob 17.00 bo v knjigarni Mohorjeve družbe (Nazorjeva ul. 1, Ljubljana) predstavitev knjige Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga. Pogovor vodi dr. Bojan Žalec.

V religije so nedvomno vtkane prvine, ki so potrebne za etične in dialoške odnose, tudi na medkulturni ravni. Zato ne preseneča, da mnogi govorijo o vrnitvi religije tako v družbeni prostor kot v središče teoretskega zanimanja. O teh in sorodnih temah bomo spregovorili na tokratnem srečanju in jih osvetlili z različnih vidikov: od vedskega izročila  in očiščevalne vloge religije do solidarnega personalizma, sodobne francoske misli in ženske duhovnosti. Izhodišče pogovora bo znanstvena monografija Bojan Žalec in Vojko Strahovnik (ur.), Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. Hkrati bodo predstavili glavne izsledke triletnega temeljnega raziskovalnega projekta (J6-6851) o tematiki knjige, ki ga je financirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in ga je vodil dr. Žalec. Omenjena monografija je sad tega projekta.

Naši gostje bodo avtorji knjige in člani projektne skupine: dr. Janez Juhant in dr. Branko Klun s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani ter dr. Nadja Furlan Štante in dr. Lenart Škof iz Znanstveno raziskovalnega središča v Kopru.