Redovniki za Evropo

14.4.2015 Stična Redovništvo

Program

V torek, 14. aprila 2015, bo v Stični, med 9. in 17. uro potekal enodnevni mednarodni simpozij  z naslovom Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov. Na simpoziju, ki ga organizira Muzej krščanstva na Slovenskem, bo deset predavateljev iz Nemčije, Nizozemske, Portugalske, Slovenije in Španije skušalo odgovoriti na vprašanja, kako je samostansko življenje benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov vplivalo na umetnost in v kakšnem smislu bi slednjo lahko imenovali »evropska umetnost«, če je ta pojem sploh mogoče uporabiti. Ena od zanimivih tem, o katerih bo tekel pogovor, je tudi vloga Pravila sv. Benedikta, besedila, ki pravzaprav ni bilo napisano za umetnike, ampak za obrtnike.

Prof. dr. Anton Jamnik, ljubljanski pomožni škof, bo predaval o identiteti Evrope, ki temelji na krščanskih koreninah. P. dr. Anton Nadrah, upokojeni stiški opat, nam bo spregovoril o vplivu Pravíla sv. Benedikta na evropsko umetnost. Dr. Immo Eberl iz Nemčije, vodja mestnega arhiva Große Kreisstadt Ellwangen (Jagst) in izredni profesor za zgodovino srednjega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Tübingenu, bo predaval o cistercijanih – redu za evropsko enotnost od srednjega veka naprej. Mag. Annette Schäffer iz Nemčije, ki je v občini Hirschaid zadolžena za muzeje in kulturne dogodke, nam bo v referatu predstavila cistercijanske in benediktinske opatije ter samostane v okolici Bamberga. Prof. dr. Maria Adelaide Miranda iz Portugalske, ki je izredna profesorica umetnostne zgodovine srednjega veka na Oddelku za umetnostno zgodovino na Fakulteti za družbene vede in humanistiko v Lizboni, nam bo predstavila izjemen cistercijanski samostan Santa Maria v Alcobaçi, ki je bil zgrajen kot globalni projekt cistercijanske umetnosti in duhovnosti. Doc. dr. Mija Oter Gorenčič, znanstvena sodelavka, raziskovalka za obdobje srednjega veka, na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU v Ljubljani, bo spregovorila o profanem v srednjeveški umetnosti reformnih redov v Sloveniji. Silvester Gaberšček, sekretar na Direktoratu za kulturno dediščino na Ministrstvu za kulturo R Slovenije, je pripravil referat z naslovom Krščanstvo v koreninah slovenske kulture. Predavatelj iz Nizozemske, Dr. Krijn Pansters, ki je asistent na Univerzi Tilburg (Fakulteta za teologijo, Frančiškanski študijski center) v Utrechtu in raziskovalec na Katoliški univerzi v Leuvnu (KU Leuven, Fakulteta za teologijo in verske študije), nam bo spregovoril o duhovnosti kartuzijanov in njihovi kontemplaciji. Zvone Pelko, arhitekt, fotograf, oblikovalec in predsednik Kulturnega društva Zgovorna tišina, nam bo predstavil projekt Meniške poti Slovenije, ki je v nastajanju. S svojimi sodelavci že več let ustvarja na področju duhovne in kulturne promocije delujoče Kartuzije Pleterje in preostalih nedelujočih kartuzij na slovenskih tleh. Prof. dr. Miquel Tresserras Majó iz Katalonije v Španiji je zaslužni profesor na Univerzi Ramon Llull v Barceloni in raziskuje avdiovizualni jezik in kulturne spremembe, filozofijo in film, vizualne umetnosti in hermenevtiko. Pripravil je predavanje z naslovom, ki se v prevodu glasi: Ali je mogoče imeti sodobno krščansko umetnost na ravni tiste, ko so jo ustvarjale srednjeveške samostanske in stolnične skupnosti?

Mednarodni simpozij, ki bo potekal v Stični, je ena od aktivnosti v okviru dvoletnega evropskega projekta Religion in the Shaping of European Culture Identity – RISECI (Religija pri oblikovanju evropske kulturne identite; www.riseci.eu), h kateremu je Muzej krščanstva na Slovenskem pristopil leta 2013 kot soorganizator, vanj pa so vključene še ustanove iz Španije, Švedske in Škotske.

Projekt  RISECI temelji na ideji, da je za poznavanje Evrope nujno poznati njeno versko dediščino. Obenem je to priložnost za nov dialog v sodobni Evropi, v katerega  bodo vključene tako verske kot tudi neverske tradicije. Vera je v globaliziranem svetu sprožila plaz nepričakovanih posledic, ki se na zelo različne načine dotikajo civilne družbe. Deliti znanje je ključ do tega projekta, pri katerem sodelujejo univerze, muzeji, društva, kulturne organizacije in druge institucije, ki izhajajo iz okolij, kjer prevladujejo anglikanska, luteranska oziroma katoliška Cerkev. In prav ta raznolikost daje projektu svojevrsten pečat. Tako kot v preteklosti je vera tudi v sedanjosti za širšo družbo pomembna na različne načine.

Mag. Nataša Polajnar Frelih, direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem


Program mednarodnega simpozija z naslovom Vloga redovnikov pri oblikovanju evropske kulturne identitete na primeru benediktincev, kartuzijanov in cistercijanov

torek, 14. april 2015, Muzej krščanstva na Slovenskem, Stična 17

 

9.00–9.15
Uvodni pozdrav / Welcome Address
Nataša Polajnar Frelih, direktorica Muzeja krščanstva na Slovenskem / Director of the Slovene Museum of Christianity

p. Janez Novak, opat Cistercijanske opatije Stična / Abbot of the Cistercian Abbey Stična

Silvester Gaberšček, sekretar na Ministrstvu za kulturo RS / Secretary of the Ministry of Culture of the Republic of Slovenia

 

Predavanja / Lectures

9.15–9.40
Anton Jamnik, (Nadškofija Ljubljana, Slovenija)
Identiteta Evrope temelji na krščanskih koreninah / Europe's Identity derives from its Christian roots

9.45–10.10
Anton Nadrah, (Cistercijanska opatija Stična, Slovenija)
Vpliv Pravíla sv. Benedikta na evropsko umetnost / The Influence of the Rule of St. Benedict on European Art

10.15–10.40
Immo Bernhard Eberl, (Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Philosophische Fakultät, Nemčija)
The Cistercians – An Order for European Unity since the Middle Ages / Cistercijani – red za evropsko enotnost od srednjega veka naprej

10.40–11.00 Diskusija / Discussion

11.00–11.30 Odmor / Break

11.35–12.00
Annette Schäfer, (Markt Hirschaid, Nemčija)