Razstava o škofu Frideriku Ireneju Baragi z naslovom Le eno je potrebno

8.10.2012 Ljubljana Svetnik
Škof Friderik Irenej Baraga - vir - Škofija Novo mesto Škof Friderik Irenej Baraga - vir - Škofija Novo mesto

V galeriji Družine na Krekovem trgu 1 v Ljubljani bodo v ponedeljek, 8. oktobra 2012, ob 13.00, odprli razstavo Kulturnega društva Trebnje z naslovom Le eno je potrebno. Gre za prikaz življenja in dela škofa Friderika Ireneja Barage, ki sta ga pripravila vodja in sodelavec Nadškofijskega arhiva v Ljubljani dr. France M. Dolinar in Blaž Otrin. Razstavo bo odprl ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik. V kulturnem programu bo nastopila Kristina Gregorčič s kljunasto flavto, študentka konservatorija za glasbo in gledališko igro v Celovcu. Razstavljeno gradivo bo na ogled na voljo do petka, 26. oktobra 2012.


Nagovor dr. Franceta M. Dolinarja ob odprtju razstave o škofu Baragi


Življenje in delo škofa Friderika Ireneja Barage

Friderik Irenej Baraga se je rodil 28. junija 1797 v Mali vasi pri Dobrniču na Dolenjskem, umrl pa je 19. januarja 1868 v Marquettu v Michiganu v ZDA. Bil je slovenski misijonar, škof, popotnik in slovničar. Je svetniški kandidat in se ga v ljubljanski metropoliji, ki združuje koprsko in novomeško škofijo ter ljubljansko nadškofijo, skupaj z drugimi kandidati za svetnike (škofom Janezom Frančiškom Gnidovcem, misijonarjem Andrejem Majcnom SDB in škofom Antonom Vovkom) spominjamo na nedeljo svetniških kandidatov, ki jo vsako leto obhajamo 3. nedeljo v septembru. Papež Benedikt XVI. je 10. maja 2012 dovolil objavo odlokov o junaških krepostih Božjega služabnika Friderika Ireneja Barage.

Baraga je večino časa deloval v ZDA. Pravo je študiral na Dunaju, teologijo pa v Ljubljani. V duhovnika je bil posvečen v ljubljanski stolnici leta 1823. Službo kaplana je opravljal v Šmartinu pri Kranju in Metliki. Leta 1830 je odšel v ZDA misijonarit med Indijance. V škofa je bil posvečen v Cincinattiju v Ohiu, njegovo prvo škofovsko mesto je bilo Sault Ste. Marie, katerega sedež je prenesel v Marquette. Napisal je več nabožnih knjig, v nemščini pa tudi knjigo Geschichte, Charakter, Sitten und Gebräuche nordamerikanischen Indianer (Zgodovina, značaj, šege in običaji severnoameriških Indijancev), v kateri so Evropejci prvič spoznali zgodbo o indijanski princesi Pokahontas. V slovenščini sta leta 1997 izšli njegovi knjigi: Krščanski nauk za Indijance, Družina 1997 in Opominvanje, Faksimile iz leta 1826, Trebnje 1997. Pomembni sta tudi njegova slovnica in slovar čipevskega jezika, v katerem je pisal tudi nabožne knjige.

V zvezni državi Michigan v ZDA so po njem poimenovali okrožje (country) Baraga, mestno občino (township) Baraga v tem okrožju in vas (village) Baraga v tej mestni občini.

Škof Baraga je bil avtor številnih verskih knjig, ki jih hrani knjižnica Narodnega muzeja Slovenije. Posebnega pomena sta njegov slovar in slovnica čipevskega jezika (Dictionary of the Otchipwe language, explained in English (1853); A theoretical and practical Grammar of the Otchipwe language (1850)).