Razmišljanje nadškofa msgr. Stanislava Zoreta pred božičem: 18 december

18.12.2020 Ljubljana Advent, Nadškof Zore
Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK

O Gospod in Voditelj Izraelove hiše, ki si se Mojzesu prikazal v gorečem grmu in mu dal na Sinaju zapovedi: pridi in nas reši z odprto roko.

Današnji odpev se presenetljivo začenja s klicem Adonaj - Gospod. Ta hebrejska beseda se pojavi samo dvakrat v latinskem prevodu Svetega pisma. Očitno jo je avtor uporabil zaradi akrostiha o prihodu Odrešenika.

 Po vsebini ta odpev povzema zgodbo izvoljenega ljudstva ob izhodu iz egiptovske sužnosti. Svetopisemski izraz Gospod pomeni gospodar, tisti, ki ima oblast in moč in ga ljudstvo kot takšnega sprejema. Obenem pa je to voditelj, ki mu je mar za usodo ljudstva in zato vstopi v njegovo zgodovino. Pri gorečem grmu Mojzesu in ljudstvu razodene svoje ime: Jaz sem, ki sem. Obenem pa Mojzesu, ki ga postavi za voditelja v svobodo, in po njem ljudstvu zagotovi: »Jaz bom s teboj.« Obljubo je izpolnil tudi s Postavo, ki jo je Mojzesu in ljudstvu dal na Sinaju, da je v resnici postalo ljudstvo.

Kakor se je Bog v zgodovini razodeval kot tisti, ki skrbi za ljudstvo in ga vodi, saj ga je izpeljal iz Egipta in ga rešil, kakor beremo v pesmi, ki so jo Izraelci peli po prehodu preko Rdečega morja, tako se mu tudi sedaj priporočamo kot tistemu, ki nam bo dal Odrešenika.

Marija je v svoji hvalnici to povzela v verzu: »Zavzel se je za svojega služabnika Izraela in se spomnil usmiljenja, kakor je govoril našim očetom.«

Kralja, ki prihaja, pridite molimo.

 

Msgr. Stanislav Zore, ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK