Razmišljanje nadškofa msgr. Stanislava Zoreta pred božičem: 16. december

16.12.2020 Ljubljana Advent, Nadškof Zore

16. december v adventno pričakovanje prinese prelom. Pričakovanje Jezusovega rojstva se začenja stopnjevati. Srce mora postajati vedno bolj svetlo, vedno bolj polno hrepenenja, da s tem nekako pospešujemo njegov prihod, kakor pravi apostol Peter.

Silovitost hrepenenja povečujejo tudi tako imenovane velike antifone, rečemo jim tudi O-antifone, ker se vsaka izmed njih začenja s črko O. Sedem jih je in se zvrstijo od 17. do 23. decembra. Molimo ali pojemo jih vsak dan pred Marijino hvalnico pri molitvi večernic. 

Antifone ali odpevi segajo v čas papeža Gregorja Velikega, torej v šesto stoletje. V prihodnjih dneh se bomo navdihovali ob teh odpevih, njihovi vsebini, njihovih povabilih in spodbudah.

Njihova sestava je globoko premišljena. Izvirno so napisane v latinščini. Če beremo prvo črko, ki sledi začetnemu O-ju, odkrijemo akrostih, ki je bran od zadaj naprej zelo pomenljiv. V latinščini se glasi ERO CRAS, kar pomeni: (v bodoče bo … ali jutri bo …); se pravi - jutri bo prišel Odrešenik.

Torej nas ti odpevi pripravljajo na Jezusov prihod. Pripeljejo nas tik pred uresničitev, tik pred izpolnitev, ki je Jezusovo rojstvo. Hkrati pa ti dnevi v nas oblikujejo Marijino držo ponižnosti, izvoljenosti, in občudovanja Božje dobrote, ki se ozira na nizkost svoje dekle.

Kralja, ki prihaja - pridite molimo! 

 

Msgr. Stanislav Zore,
ljubljanski nadškof metropolit in predsednik SŠK