Razmišljanja in razgovori v Mohorjevi o kulturi sprave

17.10.2012 Ljubljana Knjiga, Sprava
Janez Juhant Janez Juhant

V knjigarni Celjske Mohorjeve družbe na Nazorjevi ulici 1 v Ljubljani bosta v sredo, 17. oktobra 2012, ob 17.00, kot gosta Razmišljanj in razgovorov, ki jih vodi filozof Bojan Žalec, nastopila Janez Juhant in Stanko Gerjolj.

Program bo potekal pod naslovom Kultura sprave, povod in osnova za pogovor pa je knjiga Reconciliation: The Way of Healing and Growth (Sprava: pot ozdravitve in rasti).

Janez Juhant je filozof in teolog, Stanko Gerjolj pa psiholog in teolog. Oba sta redna profesorja na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. »Knjiga obravnava spravo z različnih gledišč: svetopisemski temelji sprave, filozofski vidik, girardovska in bonhoefferijanska refleksija sprave, duhovna in (post)totalitarna zgodovina, psihoterapevtski vidik. Avtorji obravnavajo spravo tudi v zelo konkretnih (zgodovinskih) kontekstih (Madžarska, Rusija, Slovenija, islam in krščanstvo). /…/ Njihovo temeljno sporočilo je jasno: človeška zgodovina in sedanjost sta polni krvi, trpljenja (nedolžnih žrtev) in negativnih čustev. Edini sprejemljivi način je gojenje kulture sprave.«