Razglasitev rezultatov mature ter podelitev maturitetnih spričeval na Škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani

14.7.2014 Ljubljana Zavod sv. Stanislava

Letošnje leto si bodo maturantje Škofijske klasične gimnazije v Zavodu sv. Stanislava zapomnili po tem, da so postali polnoletni. Polnoletna je postala tudi matura na Škofijski klasični gimnaziji, saj je letos že 18. po ponovnem delovanju Zavoda sv. Stanislava. Maturantom smo danes ob 11. uri v dvorani Matije Tomca podelili maturitetna spričevala in razglasili maturitetne rezultate. Uspeh na spomladanskem roku mature na Škofijski klasični gimnaziji je bil 97,8 %. Direktor dr. Roman Globokar je ob uspehu vsem maturantom čestital za uspeh in izrazil navdušenje ob odličnem uspehu maturantov Škofijske klasične gimnazije. 

Letošnje mature se je na spomladanskem roku udeležilo 134 kandidatov z rednim statusom dijaka Škofijske klasične gimnazije in 10 drugih kandidatov. Maturo je uspešno opravilo 131 kandidatov, 3 kandidati imajo popravne izpite. Padel ni nihče.

Med rednimi maturanti jih je 25 doseglo 28 točk ali več, za kar bodo na akademiji ob prazniku sv. Stanislava prejeli pohvalo za odličen uspeh na maturi. Z navdušenjem so maturantje ob razglasitvi nagradili 10 zlatih maturantov (v Sloveniji 284), ki so dosegli 30 točk ali več.

Maturitetne izpite je opravljalo tudi 10 kandidatov, ki nimajo statusa rednega dijaka ŠKG. Od sedmih kandidatov, ki so izboljševali ocene, je šestim to tudi uspelo. Naši maturantje so na letošnji maturi povprečno dosegli 22,66 točk (lani 24,29), slovensko povprečje je 19,72.

Na Škofijski klasični gimnaziji je do sedaj maturiralo 2816 maturantov.

Podelitev maturitetnih spričeval je s slovenskima popevkama obogatila pevka Manca Cerar iz 2.b ob klavirski spremljavi Kristine Bogataj. Ob koncu slovesnosti so se odličnjaki skupinsko fotografirali, vsi prisotni pa zadržali v preddverju zavodske dvorane na krajši pogostitvi.

Besedilo je pripravil in posredoval mag. Janez Šparovec.

Več informacij o maturi in rezultatih dobite pri tajniku šolske maturitetne komisije za splošno maturo mag. Janezu Šparovcu ([email protected]).