Prva slovenska šola v elitni svetovni družbi 80 Microsoftovih mentorskih šol

 

Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora je v elitni skupini 80 izobraževalnih institucij z vsega sveta, ki so bile izbrane za sodelovanje v programu Microsoft Mentor School.

Microsoft je objavil, da se je Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora uvrstil v elitno skupino 80 izobraževalnih institucij z vsega sveta, ki so bile izbrane za sodelovanje v programu Microsoft Mentor School. Microsoft za sodelovanje v programu mentorskih šol vsako leto izbere najboljše izobraževalne institucije, ki na učinkovit in inovativen način uporabljajo sodobne tehnologije za preoblikovanje izobraževanja za potrebe 21. stoletja. Zavod Antona Martina Slomška je s pomočjo Microsoftovega modela 21st Century Learning Design vzpostavil inovativne pristope k učenju in poučevanju, ki jih je mogoče prenesti tudi v širše šolsko okolje. Z uvrstitvijo v program bo pridobil dostop do najsodobnejših Microsoftovih tehnologij in specializiranih znanj ter povabilo za udeležbo na mednarodnem dogodku za izobraževanje Partners in Learning Global Forum, ki bo marca naslednje leto potekal v Barceloni, in na londonski prireditvi Bett Show 2014. Prednosti pobude Partnerji v učenju, vključno z brezplačnimi viri in orodji za učitelje, so na voljo tudi drugim slovenskim šolam, zato jih Microsoft vabi, da z vključitvijo vprogram inovativnih šol odkrijejo in uvedejo najboljše prakse učenja in poučevanja s pomočjo tehnologije.

Robert Trnovec, generalni direktor slovenskega Microsofta: »Mentorske šole nudijo najboljši vzgled, kako je mogoče v izobraževanju učinkovito uporabiti najsodobnejše tehnologije in učence z njimi bolje pripraviti na uspešno življenje v 21. stoletju. Čestitamo Zavodu Antona Martina Slomška za ta izjemen dosežek. Verjamem, da bodo njegove bogate izkušnje in znanje zelo koristne tudi drugim slovenskim izobraževalnim institucijam, ki si prizadevajo v učne načrte na smiseln in učinkovit način vključiti sodobna tehnološka orodja in inovativne načine poučevanja.«

 

Mentorske šole

Program Microsoft Mentor School je del Microsoftove pobude Partnerji v učenju, v okviru katere se je Microsoft zavezal, da za preoblikovanje izobraževanja po vsem svetu v desetih letih nameni skoraj 500 milijonov USD. Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora kot inovativna šola že vrsto let sodeluje pri pobudi Partnerji v učenju. Leta 2011 se je tako kot prva slovenska izobraževalna institucija s sprejemom v Microsoftov projekt Pathfinder Schools uspel uvrstiti med najbolj inovativne šole na svetu, letos pa je ta dosežek še nadgradil z vključitvijo v elitno skupino mentorskih šol z učnimi programi, ki lahko služijo za vzor tudi drugim izobraževalnim ustanovam tako v Sloveniji kot po svetu.

»Postati prva Microsoftova mentorska šola v Sloveniji predstavlja za Zavod Antona Martina Slomška po eni strani pohvalo in potrditev za izbrano smer razvoja ter opravljeno delo, po drugi strani pa odgovornost za prenos pridobljenih znanj, kompetenc ter politik s področja izobraževanja v širši šolski prostor,« je povedal mag. Andrej Flogie, poslovni direktor in vodja projekta v Zavodu Antona Martina Slomška. »Prepričani smo, da sodobna tehnologija, e-storitve in e-vsebine niso stvar prihodnosti, temveč so že tu. Prav tako se zavedamo dejstva, da izobražujemo in vzgajamo naše otroke za poklice, ki trenutno sploh še ne obstajajo.«

Zavod Antona Martina Slomška iz Maribora je medgeneracijski center, ki združuje Škofijsko gimnazijo, vrtec Montesori, glasbeno in baletno šolo, dijaški dom ter medgeneracijsko akademijo. Zavod v sklopu svojega programa in vizije razvija koncept vseživljenjskega učenja, ki ga prepleta z vključevanjem najsodobnejših didaktičnih pristopov in sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij.

»Največji izziv na poti do inovativne šole je vsekakor predstavljal prenos znanj in izkušenj, ki smo jih pridobili skozi izobraževanja in srečanja, organizirana s strani Microsofta, na pedagoški kolektiv škofijske gimnazije ter posledično konkretizacija dela skozi celotno šolsko leto. Da nam je to uspelo, pričajo rezultati in odgovori dijakov in profesorjev v procesu evalvacije celotnega dela,« je izkušnje na poti do inovativne šole predstavil mag. Flogie. »Konkreten rezultat naših prizadevanj na tem področju je, da ima danes pri nas vsak dijak inovativnega razreda pri pouku svojo tablico z dostopom do spleta, s katero ve, kaj početi. Prav tako ima vsak naš profesor ustrezna znanja in kompetence pri umeščanju ter uporabi sodobne tehnologije in inovativnih pristopov v pedagoški proces.«

Partnerji v učenju (Partners in Learning) je globalni projekt podjetja Microsoft. Namen pobude je omogočiti učencem, dijakom in študentom bolj kakovostno učenje, učiteljem pa ponuditi strokovno izpopolnjevanje o tem, kako informacijsko in komunikacijsko tehnologijo vključiti v poučevanje. S pobudo Partnerji v učenju Microsoft sodeluje s šolami pri pripravi učencev na digitalna delovna mesta, omogoča izobraževalnemu osebju, da dvigne raven informacijsko-komunikacijske pismenosti v svojih ustanovah, ter nudi podporo učiteljem in šolam pri razvoju kulture inovacij. V sodelovanju s strokovnjaki ponuja izobraževalnemu osebju vire, spretnosti, kakovosten profesionalni razvoj in možnosti medsebojnega povezovanja.

Partnerji v učenju so Microsoft Mentor School in Zavod Antona Martina Slomška.
Fotografije: tablice pri pouku na ZAMS
Microsoft na spletu
Spletna stran Microsoftove novice
Slovenski Microsoft na Facebooku
in Twitterju
Microsoft News Center


 

Več informacij dobite pri Moniki Kovačič, odnosi z javnostmi, [email protected], GSM: 041 822 611

Besedilo so posredovali z Zavoda Antona Martina Slomška iz Maribora.