Prostovoljno delo Človek za druge

24.10.2012 Ljubljana Prostovoljstvo

V program prostovoljnega dela Človek za druge vabijo nove prostovoljce, ki so pripravljeni dve uri na teden pomagati sočloveku. Delo poteka v Ljubljani na devetih različnih področjih, ki so:

  • delo v vrtcu,
  • učna pomoč,
  • delo z begunci,
  • pomoč paraplegikom,
  • obiskovanje starejših,
  • obiskovanje bolnikov,
  • pomoč pri rehabilitaciji otrok,
  • druženje z mladimi s posebnimi potrebami,
  • pomoč slepim.

Dodatne informacije dobite na spletni strani, lahko pa tudi po tel. 01/438–39–87 ali po e-pošti na naslovu: [email protected].