Poročilo o materialni pomoči Karitas v prvem polletju 2021

29.6.2021 Cerkev na Slovenskem Karitas, Prostovoljstvo

V prvem polletju je razdeljevanje materialne pomoči na 310 razdelilnih mestih Karitas potekalo nemoteno, upoštevaje ukrepe ob epidemiji.

Karitas je v prvi polovici leta 2021 razdelila 968 ton hrane. Od tega je 537 ton v dveh dobavah zagotovil Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Iz Sklada so bili prejemniki deležni osnovne hrane (moka, testenine mleko, olje, riž, konzervirana zelenjava – fižol, pelati). Preostalih 431 ton pa je Karitas kupila ali dobila poklonjeno od trgovskih podjetij in proizvajalcev hrane. Pomoč na Karitas je v prvi polovici leta prejelo 62.560 prejemnikov, od tega 20% otrok in 19% starejših. Število prejemnikov pomoči ostaja na isti ravni in se bistveno ni spremenilo glede na preteklo leto.

V sklopu interventne zakonodaje (PKP8) je Slovenska karitas v začetku aprila s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti prejela 310.000 EUR za zagotavljanje ukrepov reševanja, lajšanja in preprečevanja socialnih posledic epidemije COVID-19 pri izvajanju dodatne pomoči družinam in posameznim v stiski. Prejeta sredstva so škofijske Karitas  s pomočjo župnijskih Karitas razdelile med najbolj socialno ogrožene družine po vsej Sloveniji, ki jih je dodatno prizadela epidemija. Tako je tovrstno dodatno pomoč prejelo 16.876 gospodinjstev. Večina pomoči je bila realizirana v higienskih pripomočkih in s plačilom najnujnejših položnic za elektriko, vodo, stanarino...

V času epidemije so v večji meri po pomoč prihajali prosilci v aktivni dobi, tudi mlajši, z zaposlitvijo za nedoločen čas, samozaposleni v storitvenih dejavnostih, zadolženi zasebno za reševanje stanovanjske stiske in kot samostojni podjetniki, ki s prihodki niso mogli odplačevati dolgov za svoje poslovanje. V vseh vidikih kvalitete življenja je epidemija bolj prizadela tudi starejše brez socialne mreže in z zdravstvenimi težavami.

Iskrena zahvala vsem prostovoljcem, sodelavcem Karitas, darovalcem in javni ustanovam, ki podpirajo delo in programe Karitas!

Peter Tomažič

generalni tajnik Slovenske Karitas