Priporočila za katehezo ob sklepu katehetskega leta 2019/20

16.5.2020 Cerkev v Sloveniji Kateheza, Cerkev v Sloveniji
Fotografija je simbolična - Foto: Družina Fotografija je simbolična - Foto: Družina

Kristusova Cerkev v vsakršnih razmerah in časih lahko uresničuje katehetsko delovanje, ki pa ga je treba prilagoditi. Ob veliki ogroženosti zaradi virusa smo upoštevali priporočila in navodila stroke in zakonite oblasti ter katehetsko dejavnost v osebnem stiku zelo omejili. Nismo pa omejili pastoralne dejavnosti same v sebi. Duhovnike smo povabili, da ostanejo v stiku s svojimi kateheti in katehiziranci ter njihovimi družinami. Oblikovali smo kateheze za posamezne starostne skupine v pripravi na veliko noč in predloge za družinska molitvena bogoslužja z dodatnim gradivom za družinsko katehezo z namenom poglobitve nedeljske Božje besede in dejavnega krščanskega življenja po njej. V času po veliki noči smo pripravljali predloge za izvajanje sistematičnih katehez na osnovi vsebin iz rednih katehetskih pripomočkov in utemeljenih na smernicah Slovenskega katehetskega načrta (SKN). 

Ob zmanjšanju nevarnosti želimo obnoviti nekatere katehetske dejavnosti, tako da bomo lahko pri njih upoštevali priporočila zdravega življenja in potrebne preventive glede širjenja okužb. Srečanja v katehetskih učilnicah so mogoča ob upoštevanju vladnih določil, določil SŠK in navodil krajevnega škofa. 

Župnike in katehete vabimo, naj razmislijo, kaj lahko v teh okoliščinah naredijo na področju kateheze. V nadaljevanju navajamo nekaj predlogov, ki naj bodo v pomoč pri oblikovanju katehetske dejavnosti s posebnim poudarkom na družinski katehezi in spodbujanju osebnega odnosa z Jezusom Kristusom. 

1. Nadaljuje naj se dosedanja podpora staršem za družinsko katehezo in molitveno bogoslužje po do sedaj ustaljenem načinu (video kateheze ali gradiva, objavljena na spletni strani SKU, ali delo z rednimi katehetskimi pripomočki, ki jih imajo katehiziranci doma). 

2. Župnik in kateheti naj obvestijo starše glede obhajanja zakramentov uvajanja v skladu z navodili SŠK in krajevnega škofa. Pri tem naj bo poleg upoštevanja trenutne epidemiološke situacije v ospredju kriterij dejanske verske pripravljenosti katehizrancev, kot jo predvideva SKN: 

  • na podlagi določil se župnik dogovori s člani ŽPS in starši prvoobhajancev o času in načinu obhajanja zakramenta (prve) svete spovedi in prvega svetega obhajila. Za prejem obeh zakramentov naj se otroke ustrezno pripravi;
  • na podlagi določil in dogovorov s krajevnim škofom župnik članom ŽPS in staršem birmancev predstavi možnosti obhajanja zakramenta svete birme. 

3. Župnik in kateheti se dogovorijo o primernem načinu zaključka katehetskega leta, ki naj traja, kot je običajno v župniji:

  • omogoči naj se prejem zakramenta svete spovedi (v skladu z Navodili slovenskih škofov za vzpostavitev javnega bogoslužja v slovenskih cerkvah v času epidemije COVID-19 in Navodilom o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo);
  • za posamezno katehetsko skupino naj se naredi razpored in omogoči obhajanje svete maše (če je le mogoče skupaj s starši), pri kateri katehiziranci dobijo potrdilo o opravljenem katehetskem letu. 

4. Glede kateheze odraslih in vseh počitniških dejavnosti v župniji naj župniki in kateheti upoštevajo vladna določila, določila SŠK in navodila krajevnega škofa.

 

Dr. Franc Zorec, voditelj tajništva SKU