Pričetek dobrodelne akcije »Pomagajmo preživeti in živeti«, predstavitev pomoči mreže Karitas v letu 2022

18.4.2023 Domžale Dobrodelnost, Karitas
Na fotografiji: Alenka Petek, ŠK Ljubljana, Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas in Janez Kastelic, ŽK Domžale Na fotografiji: Alenka Petek, ŠK Ljubljana, Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas in Janez Kastelic, ŽK Domžale

Slovenska karitas je na novinarski konferenci, ki je potekala 18. aprila 2023 predstavila začetek dobrodelne akcije Pomagajmo preživeti in živeti. Namenjena je predvsem pomoči starejšim, trajno brezposelnim, socialnem vključevanju težko zaposljivih oseb in podpori zaposlenim z minimalno plačo, neredno zaposlitvijo ter nizkimi prihodki v Sloveniji. Poleg akcije so predstavili tudi poročilo o pomoči celotne mreže Karitas v letu 2022.

Slovenska karitas v tem tednu začenja z redno vseslovensko dobrodelno akcijo Pomagajmo preživeti in živeti, ki je namenjena predvsem pomoči starejšim, trajno brezposelnim, socialnem vključevanju težko zaposljivih oseb in podpori zaposlenim z minimalno plačo, neredno zaposlitvijo ter nizkimi prihodki v Sloveniji.

Žal se za mnoge, ki jim redno pomagamo na Karitas razmere ne izboljšujejo, saj smo še vedno priča velikim podražitvam hrane, stroškov povezanih z bivanjem ter drugih najnujnejših artiklov, ki predstavljajo glavnino odhodkov socialno ogroženih. Še posebej so ogroženi tisti, ki živijo sami. Tako je lani materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Karitas prejelo več kot 17.600 starejših, kar 17% več kot v letu poprej. Temu se pridružuje preko 8.700 gospodinjstev, v katerih ljudje v aktivni dobi živijo sami.


POVZETEK LETNEGA POROČILA CELOTNE MREŽE KARITAS ZA LETO 2022

V letu 2022 je bilo v različne socialne programe mreže Karitas v Sloveniji v skupni vrednosti 11,1 mio EUR z materialno in strokovno pomočjo, oskrbo ter socialnim vključevanjem vključenih 143.175 oseb, od tega 26.733 otrok in 35.104 starejših. Več kot 9.700 prostovoljcev, ki delujejo v 445 župnijskih in 6 škofijskih Karitas je ljudem v stiski razdelilo3.490 ton hrane in skupaj v različnih aktivnostih izvedlo 553.342 prostovoljnih ur. Leto 2022 so na Karitas zaznamovali begunci iz Ukrajine in dvig cen ogrevanja, elektrike, hrane in drugih najnujnejših pripomočkov, ki je poglobil stiske številnih gospodinjstev. Število prejemnikov materialne pomoči se je v povprečju dvignilo za 10 %.


Lani se je v akciji zbralo 209.712,99 EUR. Zbrana sredstva so namenjena predvsem materialni pomoči na lokalni ravni v obliki hrane ter higienskih pripomočkov in plačilu najnujnejših položnic (stanarine, stanovanjskih stroškov, ogrevanja, elektrike...). Del zbranih sredstev je namenjen tudi programom socialnega vključevanja, predvsem učenju uporabnih spretnosti, vključevanju v prilagojene oblike dela, aktivaciji preko spremljanega prostovoljstva in v individualno svetovanje. Tudi letos, glede na potrebe, želimo na Karitas učinkovito pomagati v še večjem obsegu.

Mnogi, ki so zaposleni, prejemajo minimalno plačo ali zelo nizke dohodke, s katerimi v svojih okoliščinah zelo težko preživijo. Z nadurnim delom si tako služijo dodatna sredstva, nekatere spremlja bolezen, ki jim to onemogoča. Praviloma živijo v podnajemniških stanovanjih, imajo pomanjkanje znanj za bolj zahtevna dela, nekaterim pa manjka le nekaj let do upokojitve. Prav tako se hitro povečujejo osnovni stroški za hrano in nujne potrebščine. Zato mnoga gospodinjstva z nizkimi prihodki kljub delu težko preživijo mesec brez dodatne pomoči.

Med številnimi ljudmi, ki živijo z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, so največja skupina, upokojenci, oziroma podrobnejši pogled pokaže, da so to večinoma starejše ženske. Najtežje pa je za tiste, ki živijo sami. Tako je lani materialno pomoč in pomoč pri plačilu najnujnejših položnic na Karitas prejelo več kot 17.600 starejših, kar je za 17% več kot v letu poprej. Temu se pridružuje še preko 8.700 socialno ogroženih gospodinjstev, v katerih ljudje živijo sami in so še v aktivni dobi. Velikokrat imajo hude težave z zdravjem, različne duševne motnje oziroma so invalidsko upokojeni, dolgotrajno brezposelni ali nesposobni za redno zaposlitev. Številnim, ki smo jim že pomagali, so z našo pomočjo naredili korak naprej. Predvsem pa so se ob pomoči prostovoljcev in sodelavcev Karitas počutili slišane, da niso sami in zapuščeni v svoji stiski. S pogovorom pa čutijo, da je nekomu mar zanje in da jim je nekdo pripravljen pomagati ne le z materialom pač pa tudi pri pisanju prošenj za delo, izpolnjevanju obrazcev ... Revščina in izključenost prizadene dostojanstvo vsakega človeka in onemogoča njegov osebni razvoj ter življenje, ki presega samo golo preživetje. V okviru akcije spodbujamo delodajalce, da omogočijo ustrezno plačilo za opravljeno delo, kar bi preprečevalo revščino vsaj za zaposlene delavce. Pokojnine morajo pri starejših in invalidih omogočati dostojno preživetje. Izražamo tudi bojazen, da bodo napovedane spremembe obdavčitve nepremičnin mnoge starejše pahnile v nerešljive situacije in velike stiske. V kolikor se znajdete v stiski, ne odlašajte. Pravočasno poiščite pomoč. Včasih že s pogovorom sami najdete rešitev.

Del zbranih sredstev v akciji Pomagajmo preživeti in živeti zadnje let namenjamo tudi programom socialnega vključevanja, ki v Karitas temelji predvsem na svetovanju, aktivaciji za prostovoljno delo, učenju različnih koristnih spretnosti in na podpori drugim prilagojenim oblikam dela. Zavedamo se, da aktivacija ali vsakršno tudi prostovoljno delo v človeku spodbudi, da se vključi in vzpostavi stik s sočlovekom, kar mu pomaga pri premagovanju vsakodnevnih težav. Tako je Karitas 2.300 odraslih prejemnikov pomoči v aktivni dobi vključila tudi v različne skupine in v učenje uporabnih spretnosti za življenje ter 6.900 v neposredno strokovno individualno svetovanje. V programe prostovoljstva z dodatkom za aktivacijo so večinoma vključeni težje zaposljivi zaradi starosti ali različnih zdravstveno – socialnih omejitev.

Prejemniki pomoči so za prejeto pomoč hvaležni. Njihovo življenje se premika na bolje, saj da dana pomoč pomaga preživeti in živeti.

Vir: Slovenska karitas