Pričakovanja Katoliške Cerkve od nove Vlade Republike Slovenije

21.3.2013 Slovenija Država

Katoliška Cerkev pričakuje, da bo nova vlada v svojem odnosu do Katoliške Cerkve ter drugih Cerkva in verskih skupnosti spoštovala obstoječo zakonodajo v duhu zadnjih odločb Ustavnega sodišča RS, ki nedvoumno podpirajo kooperativni model odnosov med državo in verskimi skupnostmi.

Pričakujemo tudi, da se bo nova vlada v kriznih časih v okviru njenih obljub o sodelovanju s civilno družbo zavzela tudi za okrepljeno sodelovanje s Cerkvami in verskimi skupnostmi v skupno dobro vseh.

Glede na to, da je bilo v zadnjem času z ene strani opaziti zaskrbljujoč razmah sovražnega govora do Katoliške Cerkve, po drugi strani pa v istem času v Evropi poteka okrepljena razprava o tem, kako politično preprečevati nestrpnost in kristjanofobijo, pričakujemo, da se bo tudi naša vlada dejavno vključila v ta prizadevanja.

Katoliška Cerkev pri premagovanju sedanjih težav ponavlja pripravljenost za sodelovanje po svojih močeh ter v okviru njej lastnih pristojnosti in nalog.


msgr. dr. Anton Stres
ljubljanski nadškof
predsednik SŠK