Predstavitev Stične mladih 2019

17.9.2019 Ljubljana Mladina, Cerkev v Sloveniji
Foto: Vatican News Foto: Vatican News

V torek, 17. septembra 2019, je ob 12.00 v prostorih Katoliške mladine na Jurčičevem trgu 2 v Ljubljani potekala novinarska konferenca o 38. narodnem srečanju katoliških mladih, ki bo potekalo v Stični v soboto, 21. septembra 2019, s pričetkom ob 9.30. Na njej so predstavili program srečanja in glavne vsebinske poudarke.

Msgr. mag. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof: 

»Po lanskem srečanju mladih v Stični so se v Cerkvi zgodili trije večji dogodki, povezani z mladimi:

• sinoda mladih v Rimu (oktober 2018),
• svetovni dan mladih v Panami (januar 2019),
• posinodalna spodbuda papeža Frančiška mladim: »On živi« (marec 2019). 

Sinoda je bila bolj kot dogodek proces, ker je najprej potekala priprava - predsinoda, nato je sledila sama sinoda. Sedaj pa smo v času uresničevanja sinodalnih sklepov, tako da sinoda na nek način še traja. Papež želi Cerkev, ki hodi skupaj z mladimi, jim zna prisluhniti, jih spremljati in jim pomagati pri vstopanju v svet, v katerem bodo jutri oni protagonisti. S tem Cerkev kaže željo po spletanju novih odnosov z mladimi, dinamiko nove bližine in prijateljstva, ki se na tej skupni poti poglablja. 

Za osnovo je sinoda vzela svetopisemski dogodek dveh učencev na poti v Emavs, kjer na začetku ni nauk, ampak vprašanje. To vprašanje prebudi poslušanje, iskreno in potrpežljivo, tisto poslušanje, ki se zna vživeti v svet drugega, se dotakne srca poslušalca in sproži v njem začetek nove poti. 

Sinoda je dala smer, ki jo lahko povzamemo v treh točkah:
• Ponovno odkriti svet mladih.
• Krščanstvo kot vera odnosa z živim Kristusom. Ni na začetku nauk, zapovedi, temveč je Nekdo.
• V Cerkev se mora vrniti mladostni dinamizem. 

Uresničevanja tega, o čemer je razpravljala sinoda, je bilo svetovno srečanje mladih v Panami. Osrednja oseba je bila Marija in njen »Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi« (prim Lk 1,38). Marijin »da« je začetek poti odrešenja in nas vabi, da tudi mi začnemo novo pot. Ta nova pot se začne, ko nisem več jaz središče vsega, ko znam »iti iz sebe« in se postaviti v držo služenja. Naše življenje dobi novo podobo, ko je odprto za služenje. Papež Frančišek pravi, da je edina revolucija, ki lahko svet spremeni na bolje, »revolucija služenja«. Osnova je drža poslušanja, tako Boga, kot človeka. V tišini srca, pisatelj Ivan Cankar bi dejal: »v kamrici našega srca«, odkrijemo svojo identiteto, svoj poklic, ki se izrazi v različnih oblikah, nikoli pa v sebičnosti. Osrednje sporočilo na koncu svetovnega srečanja mladih v Panami: »Mladi, niste prihodnost, ste "Božji zdaj"«. Ne jutri, ampak zdaj! Potrebno je le izreči »da« Bogu, po vzoru Marije. Papež je mlade povabil, da tudi oni izrečejo svoj »da«, ki bo kot vhodna vrata, skozi katera lahko pride Sv. Duh. Ta bo podaril nove binkošti svetu in Cerkvi. 

25. marca je izšla papeževa posinodalna spodbuda »On živi«, ki bi jo lahko imenovali »magna carta« za pastoralo mladih. Napisana v obliki pisma, želi korenito spremeniti položaj mladih v Cerkvi in svetu. Papež želi mladim Kristusa predstaviti kot živega, delujočega: »Česar se On dotakne, postane mlado, postane novo, se napolni z življenjem.« In nadaljuje: »On te hoče živega«. 

Posinodalna spodbuda vidi mlade kot pomemben del Cerkve, vključene v njeno življenje, njene dejavnosti in odločitve. Ni »Cerkev mladih«, ali »Cerkev z mladimi«, ampak Cerkev, katere živi in ustvarjalni udje so mladi, s tem pa lahko govorimo o »mladi Cerkvi«. V čem je vitalnost Cerkve? V pristnosti. Papež mlade tudi vabi, da poleg govorice spleta, kjer so »doma«, uporabljajo tudi ostale vrste jezika: jezik tišine, umetnosti, glasbe, športa, karitativnosti in družbene aktivnosti. Papež želi mlade popeljati iz virtualnega v realen svet, kjer ima najpomembnejše mesto jezik bližine, pristni odnosi in prava ljubezen, ki se dotakne srca. 

Dragi mladi, naj letošnja »Stična mladih« prispeva k temu, da bo Cerkev dobila mladostnejši obraz, poln življenja, ki prinaša novo upanje in daje trdnost. Vse to pa ni možno brez vas, dragi mladi. Vse to se lahko zgodi skupaj z vami. Vsak od vas ima v Cerkvi svoje mesto, svoje poslanstvo in svojo nalogo.

Kot Marija je potrebno le reči: Tukaj sem, zgodi se!« 


Matevž Mehle, direktor Katoliške mladine: 

»Vsako leto ima Stična mladih vsebinski poudarek. Pred leti je bilo sklenjeno, da ta sloni na poslanici papeža mladim. Letos je bila ta povezana s svetovnim dnevom mladih, ki je januarja potekal v Panami. Papež je v njej mlade spodbudil, naj bodo kot Marija pripravljeni v tišini srca poslušati Božji glas in služiti. 

Voditelji Stične mladih so na podlagi te poslanice izbrali letošnje geslo in vsebinske poudarke. Geslo je: »Tukaj sem, zgodi se!« in ponazarja vsebinski poudarek: »Mladi imamo odprto srce za Božji glas, nanj odgovorimo s pogumnim DA in služimo z vsem svojim življenjem.« 

Pred sabo imamo torej tri stopnje odziva na Božji nagovor. Prvi je, da Božji glas poslušamo. Nikoli ni bilo lahko prepoznati Božjega glasu med vsemi ostalimi glasovi, ki mlade nagovarjajo. V današnjem svetu, polnem hrupa, pa je to verjetno težje kot kadarkoli. Zato nas Bog vabi, da se odpravimo v tišino srca, da poiščemo trenutke, ko se lahko umirimo in mu prisluhnemo, kaj nam govori. Od tu izvira prvi del gesla: Tukaj sem. V tem trenutku. Pred Gospodom. In ga poslušam. 

Ko Božji glas prepoznamo in poslušamo, sledi odgovor nanj. Marija je rekla hiter in odločen: “Zgodi se”. Želimo ji biti podobni. Radi bi imeli odločnost sprejeti tisto, k čemer nas kliče Sveti Duh. Včasih to pomeni tudi, da se odpovemo svojim lastnim predstavam, kako bi morali živeti svoje življenje. 

Zadnji korak je, da sledimo odločitvi. Marija nam je s svojim življenjem jasno pokazala, da je njenemu »zgodi se« sledilo življenje v služenju Bogu in bližnjim. Takoj odhiti k Elizabeti, da bi ji pomagala. »Tukaj sem, zgodi se« ne pomeni pasivnosti, ko samo sprejemamo Božjo voljo, od nas pa ne bi bilo ničesar. Ravno obratno. Spodbuja nas, da aktivno sledimo Božjemu klicu, da sodelujemo s Svetim Duhom, ki deluje v nas. Mladi lahko z vso svojo mladostno močjo, ki jo podarijo za služenje drugim, spremenijo današnji svet. 

Simbol letošnje Stične mladih ponazarja ta proces. Za osnovo je uporabljen znak za označitev lokacije. V njem lahko vidimo osebo, ki razprostira roke v znamenje izročitve. Naše življenje je hkrati izročitev Bogu in aktivna pot k Njemu. 

Rad bi se zahvalil vsem ustvarjalcem letošnje Stične, za to, da se dajo na razpolago Bogu tudi na tak način, da pomagajo ustvarjati ta dogodek. Zahvaljujem se pisarni Katoliške mladine za vso podporo, ki jo nudijo mladim. Hvala koordinatorki Heleni za njeno vodenje projekta. 

Vsem udeležencem želim, da bi z nami preživeli čudovit in blagoslovljen dan.« 


Helena Nagode, koordinatorka Stične mladih: 

»38. srečanje Stična mladih bo svoj pečat v zgodovini srečanj pustilo po pestrem programu, gostih in tudi nekaterih novostih. 

Ob pričetku priprav na letošnje srečanje, smo organizatorji želeli k sodelovanju povabiti še druge organizacije, ki v slovenskem prostoru delujejo na področju mladinske pastorale. Našemu povabilu so se odzvali Skavti, katerih predstavnik je danes tudi z nami, ter Bratstvo Evangelii Gaudium. Obe organizaciji sta prevzeli pripravo enega izmed vsebinskih programov, ki bodo potekali v dopoldanskem delu srečanja. Med 10.15 in 11.45 bo na Stični mladih moč prisluhniti trem vsebinskim programom. Prvi, Opogumi me, bo potekal v cerkvi in so ga oblikovali mladi iz Brastva Evangelii Gaudium. Kot gostja se jim bo pridružila priznana italijanska teologinja, s. Katia Roncalli, ki deluje v Assisiju. Program Vnemi me, ki bo potekal na glavnem prireditvenem prostoru, so pripravili predstavniki Skavtov skupaj z ustvarjalci Stične mladih – dogajanje na osrednjem prireditvenem prostoru, bo glasbeno popestril Stična bend. Tretji program Nauči me so pripravili ustvarjalci Stične mladih. Program nosi naslov: Revolucija služenja - pogovor z gosti, kako bomo spremenili svet. Pridružili se jim bodo: dr. Milena Igličar, mag. Mojca Belcl Magdič, Simon Potnik, Simon Purger, Drago Borković. Spregovorili bodo o poklicanosti in služenju. 

Veseli nas, da smo lahko letos začeli s tovrstnim sodelovanjem. Prav tako sta se na vabilo odzvala tudi Rok Škrlep in Polona Mežnar, ki sta pripravila uvodni program s pričetkom ob 9.30 uri. Vsi udeleženci srečanja se na začetku zberemo na glavnem prireditvenem prostoru, kjer bo prvič v živo izvedena tudi pesem letošnjega srečanja. Pesem nosi naslov Tukaj smo in je prevod himne Svetovnega dneva mladih. 

Program srečanja sooblikuje še 21 organizacij in posameznikov, ki so pripravili delavnice. Delavnice bodo potekale med 12.15 in 13.45, vsaka pa bo na svoj način podala sporočilo letošnjega srečanja. 

Poleg delavnic se bodo organizacije, gibanja ter redovne skupnosti predstavile tudi na stojnicah. Tržnico smo, tako kot v preteklosti, poimenovali Tržnica Upanja – na samostanskem travniku bodo predstavitvene stojnice namenjene študentom in mladim v poklicih, na osrednjem prireditvenem prostoru pa birmancem in dijakom. 

Izbirni program na srečanju obsega adoracijo, zaključni nogometni turnir, priložnost za sveto spoved in pogovor z redovniki. Slednja dejavnost se je rodila na pobudo predstavnikov Korusa – Konference redovnih ustanov Slovenije. Veseli smo, da se nam na srečanju pridružujejo redovniki in redovnice, ki bodo s svojo prisotnostjo na voljo mladim za pogovor, druženje. 

Novost letošnjega srečanja je aplikacija Stične mladih, s pomočjo katere bodo udeleženci tekom srečanja prejeli vse potrebne informacije. Aplikacija nadomešča knjižico, ki so jo v preteklosti prejeli udeleženci – prav tako pa vsebuje informacije o programu, vsebini srečanja, lokacije programov in delavnic, pesmi idr. 

Vesela in hkrati neizmerno hvaležna sem, da sem bila lahko tudi letos v vlogi koordinatorke in sodelovala pri pripravi srečanja. Pripravljati tako velik dogodek za mlade ni samo odgovornost, je predvsem privilegij. Brez odlične ekipe voditeljev in ustvarjalcev, ki nesebično darujejo svoj čas in talente, tega srečanja ne bi bilo. Hvala tudi vsem drugim, ki Stično mladih kakorkoli podpirate.« 


Gašper Stojc, voditelj vsebinskega programa Vnemi me: 

»V ekipo Stične mladih sem prišel kot predstavnik Skavtov. Kot skavtu, vajenemu načrtovanja, vajenemu dela z mladimi in vajenemu živeti skupaj s Svetim Duhom, se mi vključitev v “svet” Stične mladih ni zdela pretresljiva. Pravzaprav sem ravno na načrtovanjih Stične mladih našel nekaj časa za tišino in osebni razmislek. 

Skupaj z Andrejo Grkman sem prevzel vodenje ekipe Vnemi me. Delo z ekipo je bilo res veselo in energično. Glavne delovne izzive sva z Andrejo uspešno prebrodila z delitvijo dela. Ona se je ukvarja bolj s pošiljanjem mailov in organizacijo prostora za vaje, sam pa sem bolj svobodna in umetniška duša in sem samo priganjal ter svetoval glede dramskih veščin. 

Poseben izziv je bil, kako vzpostaviti neko vsebinsko sporočilo, ki ne bi bilo zgolj moje mnenje, ampak bo odražalo skupino in delilo Veselo novico. Zato smo veliko časa raziskovali like, veliko delali na odnosih in vsakič zapeli pesem posvečeno prav Svetemu Duhu. Vedno je prišel, oziroma se je okrepil med nami in program, ki se je zgodil, je nastal ker smo bili res tam.

Tukaj sem, zgodi se. 

Večkrat sem se moral držati nazaj s svojimi idejami in zaključki, tako ni v programu zgolj moja volja, temveč je bilo veliko prostora tudi za Njegovo. 

To je tudi glavna vrednost Stične mladih. Ustvarja “novo” Cerkev po Njegovem načrtu. Cerkev je živa in se mora spreminjati, Cerkev smo mi in čas je za revolucijo služenja. Mladi si je želimo in tudi aktivno delamo na tem, ne zgolj pri Stični mladih, ampak na vsakem oratoriju, vsakem ministrantskem izletu, vsakem skavtskem taboru, na športnih dogodkih, delamo na tem z drobnimi dobrimi deli. Ne da zgolj sledimo; razmišljamo po svoje in Bog nas pri tem vedno znova blagoslavlja. Tako je najbolj po Njegovi volji. 

To Stična mladih pomeni meni. Pomeni mi okolje, kjer je moja norost sprejeta kot del Božjega načrta, pomeni veselje in radost ob Veseli novici.«