Predstavitev programa letovanje na morju Slovenske karitas - poročilo z novinarske konference

9.8.2012 Portorož Karitas
Novinarska konferenca Slovenske karitas v Portorožu Novinarska konferenca Slovenske karitas v Portorožu

Predstavitev programa letovanje na morju Slovenske karitas

Programi letovanja v Portorožu v okviru Slovenske karitas potekajo že 17. leto zapored. Letovanja so skozi celotno sezono razdeljena v tri sklope. Namenjena so otrokom iz socialno ogroženih družin ali z drugimi stiskami, starejšim in družinam. Udeležence letovanj izbirajo škofijske Karitas, ki so odgovorne za posamezen teden.

a) Letovanje otrok – Počitnice Biserov

Počitnice Biserov potekajo v sklopu štirih tednov. Letovanja se letos udeležuje 146 otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin in 78 animatorjev – prostovoljcev. Skozi celo leto so potekale priprave prostovoljcev, skupno je bilo 7 srečanj (dvodnevnih ali enodnevnih). Poleg kopanja za otroke in mladostnike pripravljajo tudi raznovrstne delavnice, obiščejo jih zanimivi gostje, omogočijo jim vožnjo z ladjo, vesele večere in podobno. Letošnji program je usmerjen v spoznavanje poklicev in pozitivnih lastnosti teh ljudi. Že vsa leta pa je poudarek na prijateljskem odnosu in sprejemanju vsakega otroka. Za vsakega otroka imajo namreč vedno odprto roko in uho animatorja – prostovoljca.

b) Letovanje družin

Program vodijo strokovni delavci, v pomoč pa so jim pomočniki ter animatorji, ki poskrbijo za animacijo otrok ali drugih družinskih članov. Letovanja potekajo v sklopu devetih tednov. V letošnjem letu bo letovalo več kot 70 družin oziroma več kot 300 družinskih članov. Družine izberejo na podlagi socialnih ali drugih stisk. Nudijo jim organizirano letovanje, prehrano, primeren standard, strokovno in duhovno vodstvo.

Vsako leto pripravijo tudi strokovno vodene delavnice. Letos potekajo v sklopu evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijskega sožitja. Pripravili so dve delavnici, kjer udeleženci spoznavajo osnove medgeneracijske komunikacije in aktivnosti na medgeneracijskem področju v lokalni skupnosti.

c) Letovanje starejših

Letovanje starejših v Portorožu je odlična priložnost za aktivno preživljanje prostega časa. Ker gre za ranljivo skupino ljudi, je še toliko bolj pomembno, da jim v tem času ponudijo kar se da največ priložnosti za lepa in nepozabna doživetja. Maja in septembra letos bo skupaj letovalo preko 100 starejših oseb.

Program za starejše predvideva sledeče cilje: druženje, duhovna ponudba, sprememba in sprostitev. V ta namen so pripravili štiri delavnice, ki predstavljajo potrebe različnih generacij, osnove in ovire pri medgeneracijski komunikaciji ter aktivnosti v lokalni skupnosti.

Poleg rednih programov v Sončni hiši letujejo še uporabniki petih karitativnih ustanov (VDC Murenčki, Zavod Čebela, Samarijan, Vera in Luč, Pelikan – materinski dom).

Izven sezone, ki traja od začetka meseca maja do konca septembra, je Sončna hiša na voljo za različne skupine, družine in posameznike.


Poročilo je pripravil generalni tajnik Slovenske karitas Imre Jerebic.


Dodatne informacije dobite pri Maticu Podržaju na Slovenski karitas, tel. 01/300–59–60/2, e-naslov: [email protected] ali na spletni povezavi: www.karitas.si.