Predstavitev pomoči Nadškofijske karitas Maribor

V četrtek, 7. februarja 2019, je v Mariboru potekala novinarska konferenca na kateri so predstavili adventno-božično akcijo Nadškofijske karitas Maribor Več luči več upanja, pomoč Nadškofijske karitas socialno najbolj ogroženim ter akcijo za pomoč družinam naslovljeno Stiska 2019.


Adventno-božična akcija Nadškofijske karitas Maribor »Več luči več upanja«
Otrokom iz socialno šibkih družin želimo s primernimi oblikami pomoči Karitas omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni, ter imeli slabše pogoje v kontekstu pridobivanja znanja. 

Tako z adventno božični akcijo 'Več luči več upanja' zbiramo sredstva za pomoč otrokom s plačilom šolskih in obšolskih dejavnosti. 

V tokratni akciji od adventa do svečnice smo zbrali 2.677,08 €

V lanski akciji Več luči – več upanja smo zbrali 8.119,76 € in pomagali 65otrokom s plačili šolskih obveznostih ter obšolskih dejavnosti oz. drugih nujnih življenjskih stroških. 

Z akcijo Več luči več upanja in vašo pomočjo upamo, da bomo lahko zagotovili redno pomoč enakemu št. otrok. Potrebe so velike. Zato ponovno vabimo podjetja in dobre ljudi k solidarnosti. Svoj dar lahko nakažejo: 

TRR: IBAN: SI 56 0417 3000 1196 398Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: KBMASI2X, Koda namena: CHAR Več luči več upanja, Referenca: SI12 0000000293059 


Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim 
Ponovno moramo opozoriti, da največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. 

Na naša vrata trkajo brezposelni, ki prejemajo denarno socialno pomoč in otroške dodatke pa tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vedno pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Na Nadškofijski karitas Maribor zasledujemo tudi povečano povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače). 

V preteklem letu 2018 je bila samo preko humanitarnih in socialnih programov Nadškofijske karitas Maribor pomoč razdeljena kar 3.046 osebam oz. 1.388 družinam oz. posameznikom v stiski. Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč. 

Zasedene so kapacitete v socialnih programih NŠKM: v Zavetišču za brezdomne – sv. Martin dnevno nudimo prenočišče 24 osebam, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 45-50 osebam, vsak dan po projektu 'Donirana hrana' pomagamo 25 družinam oz. posameznikom, v Materinskem domu Mozirje in Žalec je v preteklem letu bivalo 15 žena in mater z 11 otroki, … 

Po prvih delnih poročilih sodelavcev in prostovoljcev iz mreže 93 Župnijskih karitas v mariborski nadškofiji opažamo zmanjšanje števila prejemnikov pomoči, večje pa je število obravnav oz. realizacij nematerialne pomoči (laično svetovanje, spremljanje, obiski, različne dejavnosti in srečanja, idr…). V preteklem letu je pomoč preko mreže Karitas v mariborski nadškofiji tako prejelo 19.441 oseb. Največ družin, sledijo starejši, bolni in invalidi ter posamezniki. Kar 6.055 med njimi je bilo otrok. 

Skupaj je bilo razdeljene preko 850 ton različne humanitarne pomoči. 

Podrobno poročilo ter načrt o humanitarni in socialno varstveni dejavnosti NŠKM bo pripravljeno v Plenumski knjigi in predstavljeno na plenumskem srečanju sodelavcev ter prostovoljcev Karitas mariborske nadškofije v soboto, 9. marca 2019.

V vse več primerih opažamo potrebo po nematerialnih pomočeh, čeprav je materialna pomoč še vedno prva in zelo pomembna. Še posebej tam, ko gre za težave v telesnem oz. duševnem zdravju. Zaskrbljeni smo nad dejstvom, da večkratno spremljano pomoč potrebujejo predvsem osebe, ki živijo same (v več kot 50% vlog prosilcev) in so stare med 50 – 69 let – (takšnih je kar 45% vseh prejemnikov in prejmejo 48 % vse izdane pomoči NŠKM) gre za osebe, ki so zgarane, za trg dela nezanimive, nimajo polne pokojninske dobe, so prejemniki denarne socialne pomoči, razvezani ali vdovi. Za njih moramo skupaj najti človekovemu dostojanstvu primerne dodatne pomoči.


Zato se obračamo na vse ljudi odprtega srca k pomoči in sodelovanju v akciji Stiska 2019 - akcija za pomoč družinam

Prazen hladilnik, ponošena oblačila, mrzlo stanovanje, … ob koncu meseca se mnogim družinam postavlja vprašanje ali naj zadnji denar namenijo za hrano ali ogrevanje. Prosimo pomagajte po svojih močeh.

Na Karitas se obrača vse več socialno šibkih družin, katerim želimo s primernimi oblikami pomoči omogočiti čim boljše možnosti, da ne bi bili zaradi raznih oblik stisk socialno ali kako drugače izključeni oz. dneve preživljali v revščini zapuščeni od vseh. 

Bolezen, osamljenost, težave v odnosih, izguba delovnega mesta, preobremenjenost na delovnem mestu, strah, odvisnost, pasti nepravilne uporabe socialnih omrežji ter …

V taki stiski je potrebna hitra in neposredna pomoč, ki jo lahko z vašimi darovi udejanimo. 

Iskrena hvala za vaš dar!

Pošljite SMS na 1919 s ključno besedo DAR5 in darovali boste 5 € za družine v stiski. 

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si