Predstavitev knjige Martina Jevnikarja z naslovom Slovenski avtorji v Italiji

26.6.2013 Ljubljana Knjiga
Slovenska matica v Ljubljani - vir - Wikipedija Slovenska matica v Ljubljani - vir - Wikipedija

V okviru projekta Jezik – Lingua (Večjezičnost kot bogastvo in vrednota čezmejnega slovensko-italijanskega območja), ki je sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007–2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev, bo v četrtek, 27. junija 2013, ob 11.00 v dvorani Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani, potekala predstavitev knjige Martina Jevnikarja z naslovom Slovenski avtorji v Italiji.

Poleg gostiteljev, Slovenske matice, in predstavnikov ciljnega začasnega združenja Jezik – Lingua, ki izvaja omenjeni projekt in je založilo knjigo, bodo spregovorili: urednica publikacije prof. Marija Cenda, akad. prof. Matjaž Kmecl in prof. France Pibernik.

Več na priloženi povezavi.


Dodatne informacije dobite na sedežu Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani, po tel. št. 01/422–43–40 ali po e-pošti na naslovu [email protected].