Predstavitev knjige: dr. Drago Čepar - Vojak in vera

24.9.2014 Ljubljana Knjiga, Vojaški vikariat
dr. Drago Čepar in vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut dr. Drago Čepar in vojaški vikar msgr. dr. Jože Plut

V okviru Slovenske vojske je v sredo 24. septembra 2014 potekala predstavitev knjige z naslovom Vojak in vera. Avtor dr. Drago Čepar je v svoji predstavitvi prikazal zgodovino uvajanja duhovne oskrbe v Slovenski vojski. V  knjigi je podal temeljne prvine odnosa med državo in verskimi skupnostmi v  evropskih državah in članicah Nata ter opisal njihove službe za vojaško duhovno oskrbo. Da bi omogočil primerjavo, najbolj izčrpno opisuje to službo v  Republiki Sloveniji. Za primerjavo je posebej izpostavil pomembne večinsko katoliške tranzicijske države, predvsem zaradi podobne verske sestave prebivalstva, skupne izkušnje veri neprijaznega sistema, obdobja brez vojaške duhovne oskrbe, njenega ponovnega uvajanja, demokratizacije in uspešnega vključevanja v  mednarodne povezave. Vse te države so članice Nata in vse, razen Slovenije, imajo za vojaško duhovno oskrbo katoličanov vojaški ordinariat ter s Svetim sedežem sklenjen sporazum, ki ta ordinariat opredeljuje, oboje imajo tudi vse štiri sosede Republike Slovenije. Dr. Čepar je izpostavil, da je v večini nekdanjih socialističnih držav  vojaška duhovna oskrba že uvedena ali nastaja, nobena država pa ne načrtuje njene ukinitve. V evropskih državah se krepi vloga laikov in pomen vojaške duhovne oskrbe kot zgled zagotavljanja svobode vere, verskega dialoga in sožitja.

Knjiga Vojak in vera je dostopna tukaj.