Pravopisna pravila glede zapisovanja izrazov v cerkvenih besedilih

26.2.2024 Ljubljana SŠK

Škofje so na redni 145. seji, ki je potekala dne 29. januarja 2024, prisluhnili predlogom glede zapisovanja izrazov, ki imajo specifično teološko utemeljitev in presegajo zgolj pravopisna pravila. Sprejeli so naslednje strokovne predloge in izrazili strinjanje, da se ti zapisi uporabljajo v katoliških strokovnih, poljudnih, medijskih in drugih zapisih.

1. Zapis samostalnika Cerkev

Cerkev pišemo z veliko začetnico, kadar gre za ustanovo in v pomenu lastnega imena (Cerkev kot Kristusovo telo): Katoliška Cerkev, Ruska pravoslavna Cerkev, Ukrajinska grkokatoliška Cerkev, Anglikanska Cerkev. 
Če gre za vrstno ime, seveda pišemo prvi del z malo začetnico: katoliška Cerkev, pravoslavna Cerkev,…, podobno kot v takem primeru zapisujemo: teološka, pravna fakulteta, ministrstvo za kulturo.

Ker se pojem »Cerkev« uporablja kot lastno ime v pomenu Kristusovega telesa, je smiselno, da se z veliko začetnico zapisuje samo, kadar se uporablja v ednini. Primer: Katoliška Cerkev.

V primeru, da uporabljamo besedno zvezo »katoliške cerkve vzhodnega obreda« ali podobne, torej v množini, uporabimo malo začetnico, saj gre za cerkvene skupnosti, ki so del ene, svete, katoliške in apostolske Cerkve.
Tudi če govorimo o pravoslavnih avtokefalnih cerkvah ali protestantskih in reformiranih skupnostih v množini, uporabimo malo začetnico: »protestantske cerkve«.

Če govorimo o skupnostih, ki niso cerkve, ampak ločine, jih zapisujemo z malo: adventistična cerkev, scientistična cerkev.

 

2. Ostala lastna imena 

Z veliko začetnico zapisujemo lastna imena: 
Sveta/Presveta Trojica; Sveti Duh; Mati Božja in tudi Božja Mati, vendar: Božja mati Marija.
Vendar: Sveto rešnje telo in kri. Utemeljitev: z veliko začetnico se piše prva sestavina poimenovanja.

Škofje vabijo, da sprejmemo in v lastnih strokovnih in delovnih okoljih širimo tovrstno teološko utemeljeno pravopisno kulturo zapisovanja cerkvenih izrazov.

S. dr. Marija Šimenc FMA
Generalna tajnica Slovenske škofovske konference