Postna akcija iskreni.net z naslovom Okrepimo temelj družin!

22.2.2012 Cerkev na Slovenskem Cerkev v Sloveniji, Kultura, Laik, Mladina, Post

Zavodi iskreni.net, ki se zavzema za širjenje kulture življenja in zavesti o pomenu družin ter nudi programe za pare v pripravi na zakon, zakonce in družine, v letošnjem postnem času drugo leto zapored pripravlja 40 dni akcije v zakonu.

V lanskem letu je v prvi tovrstni akciji sodelovalo več kot 600 parov, za letošnji post pa za katoliške zakonce pripravljajo 40 novih izzivov. Zastavljeni so tako, da jih je mogoče uresničiti tudi, če si par zanje vzame samo 7 minut dnevno. Ekipa iskreni.net je s pomočjo Svetega pisma pripravila »konkretne« izzive na šestih področjih: dom in gospodinjstvo, duhovnost in molitev, služba in denar, pogovor in spolnost, otroci in vzgoja ter prosti čas in prazniki.

Namen akcije je, da bi zakonski pari v vsakdanjosti začutili lepoto zakona in veličino Božjega načrta zanje. Želijo jih spodbuditi, da bi v postnem času z majhnimi koraki prišli v stik s seboj, drug z drugim in z zakonskim vsakdanjikom, ter jim pomagati, da se umirijo, odprejo Božji besedi in postanejo bolj razpoložljivi za skrivnost velikonočnih praznikov.

V postnem času, ko se bomo državljani na referendumu odločali o usodi Družinskega zakonika, bo akcija 40 dni v zakonu imela še poseben pomen. Izhodišče za dogajanja v zadnjem času, ko skuša država uveljaviti sporni zakonik, v iskreni .net vidijo predvsem v tem, da smo kot družba v zadnjih desetletjih skoraj docela razvrednotili zakonsko zvezo. V želji, da bi ji ponovno dali potrebno mesto, se znajdemo v skušnjavi, da bi delovali le navzven, ob tem pa pozabljamo, da se skrivnost zakona in ljubezni začenja pri nas samih. Zakonce zato želijo podpreti pri negovanju bistva zakona, ki je tudi temelj družin in ki posameznike usposablja za delovanje v družbi.

Poslanstvo Zavoda iskreni.net je usmerjeno v pomoč družinam na tistih področjih, na katerih so v svetu sodobnih izzivov najbolj ranljive. Želijo jim stati ob strani z namenom, da bi družinski člani zmogli v polnosti zaživeti Božji načrt za zakon med možem in ženo ter uresničiti svoje poslanstvo pri podarjanju novega življenja in vzgoji otrok. Želijo soustvarjati okolje za novo kulturo družin in biti močno znamenje kulture življenja v Sloveniji.


Dodatne informacije o akciji 40 dni v zakonu kot tudi o možnostih posredovanja spodbude med zakonce so na voljo po tel. 0590/20–000, e-pošti [email protected] oz. na spletni strani.

Besedilo je pripravil Igor Vovk.