Poročilo z novinarske konference Slovenske karitas

22.8.2012 Ljubljana Karitas

V prostorih Ignacijevega doma na Ulici stare pravde 11 v Ljubljani, je v sredo, 22. avgusta 2012, ob 10.00, potekala novinarska konferenca, na kateri so predstavili dobrodelni akciji Slovenske karitas z naslovom Za srce Afrike in Z delom do dostojnega življenja. Govorili so tudi o projektih mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki jih Karitas izvaja ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Slovenska karitas začenja z vsakoletno dobrodelno akcijo Za srce Afrike. Zbrana sredstva namenja razvojnim projektom na področju oskrbe z vodo, zdravstva in šolstva, izvaja pa jih v sodelovanju s slovenskimi misijonarji v osrednjem delu Afrike.

S pomočjo zbranih darov posameznikov in podjetij ter preko SMS sporočil so v lanskoletni akciji (v letih 2011 in 2012) ob pomoči slovenskih misijonarjev v kraju Ruzo v Burundiju podprli obnovo prostorov in dotrajane strehe (na površini 470 m2) na dispanzerju ter dokončali gradnjo novih bolnišničnih prostorov v okviru zdravstvenem centra, ki oskrbuje 68.000 prebivalcev. Pomagali so tudi pri nakupu 36 postelj, zgradili dodaten vodnjak, zunanje sanitarije, jedilnico, pralnico ter podprli nakup sončnih celic za ta center. Za potrebe zdravstvenega centra v kraju Rwisabi v Burundiju, kamor dnevno prihaja po pomoč več kot 400 ljudi, so kupili manjkajočo medicinsko opremo. Za center za podhranjene otroke so kupili sončne celice, postelje ter zgradili sanitarije. Obnovili so vaški vodnjak ter podprli gradnjo hiše in nakup motornega mlina za mletje žita. V Kigaliju v Ruandi so podprli gradnjo vodnjaka in nakup črpalke za črpanje podtalne vode za potrebe osnovne šole, katere gradnjo bodo podprli v letošnjem letu.

V prihodnjem letu bodo v Kigaliju v Ruandi, kjer je v razredih pogosto do 100 otrok, podprli gradnjo nove osnovne šole s šestimi razredi. V Rwisabiju v Burundiju bodo podprli nakup šolskega pohištva za potrebe vrtca in razreda za opismenjevanje odraslih. Pomagali bodo obnoviti vaško osnovno šolo, ki jo obiskuje 2.375 otrok in je v zelo slabem stanju. V okviru zdravstvenega centra v Rwisabiju bodo omogočili nakup štedilnikov in izobraževanje žensk za zagon domače proizvodnje mila, kar je pomembno za higieno in zdravje prebivalstva. V Mbiriziju v Burundiju bodo sodelovali pri gradnji štirih dodatnih razredov srednje šole, kakršna je bila želja domačinov, da bi več mladih lahko obiskovalo šolo.

Morebitni darovalci dar v višini 1,00 EUR ali 5,00 EUR lahko prispevajo s poslanim SMS in pripisanim geslom AFRIKA ali AFRIKA5 na številko 1919 ali na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, TRR: 02140-0015556761, sklic: 2127 namen: Za srce Afrike. Zgibanka s položnico bo na voljo tudi v septembrski številki revije Ognjišče.

V letu 2010 so v sklopu te akcije začeli tudi z zbiranjem mesečnih prispevkov Z delom do dostojnega življenja, ki družinam v Afriki omogočajo, da z lastnim delom lahko preživijo svoje družine in dostojno živijo. Tudi letos nadaljujejo s to akcijo.


Dodatne informacije dobite bodisi pri gospe Jani Lampe na sedežu Slovenske karitas, tel. 01/300–59–65, GSM: 031/344–481 ali po e-pošti na naslovu: [email protected] bodisi na v nadaljevanju navedenih povezavah:

Mednarodni razvojni projekti v Afriki, podprti s pomočjo Slovenke karitas

Zgibanka Za srce Afrike

Z delom do dostojnega življenja v Afriki

Z delom do dostojnega življenja – zgibanka


Poročilo so pripravili sodelavci Slovenske karitas.