Poročilo z dneva odprtih vrat v Zavodu sv. Stanislava

26.1.2013 Ljubljana Zavod sv. Stanislava

Zavod sv. Stanislava, osrednja vzgojno izobraževalna ustanova ljubljanske nadškofije, je v soboto, 26. januarja 2013, odprl vrata obiskovalcem, ki so želeli doživeti utrip dela in ustvarjanja na Škofijski klasični gimnaziji, v Jegličevem dijaškem domu in Glasbeni šoli.

Od 450 obiskovalcev, ki so prišli na dan odprtih vrat, jih je tri četrtine izbralo možnost obiska pouka na gimnaziji. Najbolj je bil obiskan pouk pri slovenščini, matematiki in angleškem jeziku, torej pri obveznih maturitetnih predmetih. Nekateri so si ogledali pouk na glasbeni šoli, obiskali dijaški dom, prisostvovali predstavitvi ustanove in si ogledali film, ki je bil posnet za to priložnost. Veliko zanimanje je pritegnila odprta vaja Dekliškega zbora sv. Stanislava pod vodstvom Helene Fojkar Zupančič in Godalnega orkestra glasbene šole pod mentorstvom Draga Arka.

Večina obiskovalcev se je pridružila vodenim ogledom knjižnice, cerkve sv. Stanislava, kapele, športne dvorane, upravnih prostorov ter predstavitvi delovanja Sklada za pomoč družinam. Vodenje skupin so tudi tokrat prevzeli letošnji maturanti. Iz lastnih izkušenj so predstavili vsebinske poudarke gimnazijskega programa, ki poleg duhovnega življenja, klasične usmeritve ter raznovrstnega ustvarjanja vključujejo tudi dejavnosti, ki razvijajo solidarnost in prostovoljstvo. Predstavili so mednarodne izmenjave ter športne in naravoslovne projekte. O življenju in delovanju Jegličevega dijaškega doma so spregovorili dijaki, ki tam bivajo.

Največ obiskovalcev je na dan odprtih vrat prišlo na priporočilo sorodnikov in prijateljev, preostali pa so informacije dobili na spletnih straneh Zavoda, v župnijah, na predstavitvah gimnazije na osnovnih šolah ter v javnih medijih.

Dijaki, profesorji in vzgojitelji so osnovnošolce želeli navdušiti za vpis, ostalim obiskovalcem pa predstaviti ustanovo, katere poslanstvo je, da mlade vzgaja in izobražuje ter si prizadeva ustvarjati pogoje za celostno rast posameznika. Obiskovalci so bili zadovoljni z organizacijo dneva odprtih vrat ter z nazorno predstavitvijo enot in njihovih dejavnosti.

Za organizacijo dneva odprtih vrat sta bila letos odgovorna profesorica biologije Ana Bavec in profesor fizike Gregor Bregar iz Škofijske klasične gimnazije. Obiskovalcem se zahvaljujejo za izkazano zanimanje in zaupanje. Veselijo se ponovnih srečanj in upajo, da so neodločenim osnovnošolcem olajšali odločitev o nadaljnjem šolanju.


Poročilo je pripravila pomočnica direktorja Zavoda sv. Stanislava Lily Schweiger Kotar. Dodatne informacije so na voljo na povezavi, dodatno fotografsko gradivo pa na povezavi.