Poročilo s 40. letnega srečanja generalnih tajnikov škofovskih konferenc

2.7.2012 Edinburg, Anglija CCEE
Srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc - Edinburgh 2012 Srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc - Edinburgh 2012

Za pričevanje vere v javnem življenju

V Edinburgu na Škotskem je od petka, 29. junija 2012, do ponedeljka, 2. julija 2012, potekalo 40. letno srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc, ki sta ga organizirala Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE)[1] in Škotska škofovska konferenca pod geslom Za pričevanje vere v javnem življenju. V imenu Slovenske škofovske konference (SŠK) se je srečanja udeležil generalni tajnik dr. Andrej Saje.

Srečanja so se udeležili tudi nadškof iz Nadškofije sv. Andreja in Edinburgha ter predsednik Škotske škofovske konference kardinal Keith Michael Patrick O'Brien, apostolski nuncij v Veliki Britaniji msgr. Antonio Mennini, nadškof v Glasgowu msgr. Mario Conti, generalni tajnik Ameriške škofovske konference katoliških škofov msgr. Ronnie Jenkins ter upokojeni škof škofije Aberdeen msgr. Peter Moran.

O povezavi med vero in njenim zunanjim izražanjem v družbenem, kulturnem, političnem in javnem življenju je spregovoril ravnatelj Centra za etiko in filozofijo z Univerze sv. Andreja prof. John Haldane. Nova evangelizacija za katoličane pomeni klic k prenovi življenja po veri, ki se mora v konkretnem življenju odražati tudi navzven. Prihodnost Evrope je odvisna od prispevka kristjanov v prizadevanju za skupno dobro v družbi. Vera in človeški razum se ne izključujeta, temveč sta naravnana drug na drugega in sta osnova za odgovore na izzive današnjega časa tudi na področju politike in ekonomije. V številnih deželah Evrope je posebej v času svetovne finančno-gospodarske krize opaziti težnje po izrinjanju verske razsežnosti življenja v zasebno sfero, kar se kaže v relativizmu in sekularizmu, pa tudi v omejevanju verske svobode.

Tajniki so se ustavili ob vprašanju, kako spodbuditi k večji zavzetosti kristjanov v družbenem življenju in jih za to predhodno ustrezno izobraziti. Poslanstvo in izzive Komisije škofovskih konferenc Evropske unije (COMECE) je predstavil generalni tajnik msgr. Piotr Mazurkiewicz, prispevek pa je imel tudi stalni opazovalec Svetega sedeža pri Svetu Evrope msgr. Aldo Giordano. Tajnik Ameriške škofovske konference katoliških škofov msgr. Ronnie Jenkins je spregovoril o aktualnem položaju verske svobode v ZDA.

Cerkev je poklicana k oznanjevanju, da človekovo življenje brez Boga ne more biti polno uresničeno. Škofje, duhovniki, redovniki in laiki morajo rasti na področju sposobnosti za javno pričevanje življenja po veri v današnjem svetu. Ta izziv je v skladu z napovedjo leta vere, ki ga je razglasil papež Benedikt XVI., kar je tudi začetek poti nove evangelizacije.

Cerkev v javno življenje ne prinaša samo moralnih pravil, potrebnih za zdravo in harmonično življenje v pluralni družbi, ampak tudi svoje gledanje na življenje. Cerkev ne išče tehničnih rešitev, pač pa v luči vere razsvetljuje pot prihodnosti evropske družbe. Odrešenje ne prihaja od politike, ampak od Boga, in tisti, ki si dovoli, da ga razsvetljuje Bog, bo njegovo luč tudi prinašal svetu.

Tajniki so pozornost namenili vprašanju verske svobode, o čemer je spregovoril že omenjeni msgr. Jenkins iz ZDA. Verska svoboda ne more biti zreducirana le na svobodo češčenja in svobodo vesti, ampak mora nujno biti izražena tudi navzven.

Različne sisteme financiranja Cerkve v Evropi je predstavil generalni tajnik Švicarske škofovske konference dr. Erwin Tanner. Minimalno število Cerkva dobiva državno podporo, večina prihodkov pa prihaja od vernikov. Mediji pogosto prikazujejo nepopolno podobo financiranja ter Cerkev predstavljajo kot privilegirano ustanovo, ne ovrednotijo pa podpore, ki jo družbenim strukturam nudi s svojimi šolami, bolnicami, domovi za ostarele ali drugimi splošnokoristnimi ustanovami.

Na srečanju je bil govor o položaju ekumenizma v Evropi, posebej tudi na Škotskem. Ekumenski dialog je bolj ploden na lokalnem kot na mednarodnem nivoju. Tajniki so povedali, da imajo pozitivne izkušnje pri sodelovanju z različnimi krščanskimi Cerkvami in drugimi verskimi skupnosti na področju varovanja človekovega dostojanstva, človekovih pravic in verske svobode.

Udeleženci so se seznanili z razlogi in težavami s tretjo izdajo Rimskega misala, ki je v angleškem jeziku ravnokar izšel. V drugih jezikih, med drugim tudi v slovenščini, se še pripravlja.

Škotska vlada je za goste iz celotne Evrope pripravila sprejem na gradu Edinburgh. V nedeljo, 1. julija 2012, je somaševanje škofov in duhovnikov, v okviru katerega je bilo tudi srečanje s predstavniki lokalne Cerkve, vodil edinburški kardinal O'Brien.

Prihodnje letno srečanje generalnih tajnikov evropskih škofovskih konferenc bo od 27. do 30. junija 2013 v Varšavi na Poljskem.

Več na povezavi ...


[1] Svet evropskih škofovskih konferenc (CCEE) vključuje vseh triintrideset evropskih škofovskih konferenc, ki jih zastopajo njihovi predsedniki. Člani Sveta so tudi nadškofje iz Luksemburga, Kneževine Monako, Cipra ter škof iz Kišinjeva v Moldaviji in eparh škofije Mukačevo iz Ukrajine. Status rednih gostov imata predsednik Kazahstanske škofovske konference in jeruzalemski latinski patriarh. Predsednik Sveta je nadškof iz Esztergoma-Budimpešte in madžarski primas kardinal Péter Erdö, podpredsednika pa sta nadškof iz Genove v Italiji kardinal Angelo Bagnasco in nadškof iz Przemyśla na Poljskem msgr. Józef Michalik. Generalni tajnik Sveta je dr. Duarte da Cunha, sedež tajništva pa je v St. Gallnu v Švici.