Ponovno imenovanje dr. Mirana Sajovica za dekana Fakultete za krščansko in klasično literaturo

16.6.2020 Rim Gimnazija Želimlje, Šola
Foto: Pontificium Institutum Altioris Latinitatis Foto: Pontificium Institutum Altioris Latinitatis

Kongregacija za katoliško vzgojo v Vatikanu je  10. junija 2020 za triletje 2020-2023 ponovno imenovala za dekana Fakultete za krščansko in klasično literaturo (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) salezijanca, Mirana Sajovica, doktorja krščanske in klasične literature in rednega profesorja krščanske antične latinske literature.

Dr. Miran Sajovic SDB, doktor krščanske in klasične literature ter redni profesor krščanske antične latinske literature.

Rojen je bil 2. julija 1970 v Celju, njegova rojstna župnija je Teharje (škofija Celje).
Po končani osnovni šoli v domačem kraju je obiskoval salezijansko Srednjo versko šolo v Želimljem,
kjer je l. 1988 napravil tudi prve zaobljube v družbi Don Boskovih salezijancev. 
Študij filozofije je opravil na ljubljanski teološki fakulteti, študij teologije pa v Rimu na Salezijanski papeški univerzi (UPS - Universita Pontificia Salesiana).
V duhovnika je bil posvečen l. 1999. Po duhovniškem posvečenju je opravljal službo vzgojitelja kandidatov za salezijansko življenje in bogoslovcev v Ljubljani na Rakovniku, na ljubljanski univerzi (na filozofski fakulteti) je nadaljeval študij klasičnih jezikov (latinski jezik in književnost), ki ga je septembra 2006 zaključil z naslovom 'profesor grščine in latinščine'. V tem času je bil nekaj let profesor latinščine v Gimnaziji Želimlje.
Jeseni leta 2006 pa je nadaljeval študij v Rimu na že omenjeni salezijanski papeški univerzi (UPS) - na Fakulteti za krščansko in klasično literaturo (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis). 
Tu je decembra 2008 doktoriral - naslov njegove doktorske disertacije je bil: "Catechesis et oratoria in commentario s. Avgustini ad primam epistvlam Ioannis'. Na isti fakulteti je bil takoj vključen med predavatelje. V času med počitnicami je v sklopu izmenjav med univerzami že dvakrat pripravil štirinajstdnevni tečaj latinščine v kitajskem Pekingu. 
Kongregacija za katoliško vzgojo v Vatikanu ga je  21. julija 2014 imenovala za dekana Fakultete za krščansko in klasično literaturo (Pontificium Institutum Altioris Latinitatis) za triletje 2014-2017.