Izjava Komisije za šolstvo pri SŠK: Medosebni odnosi v središču vzgoje

2.10.2023 Ljubljana Civilna družba, Izjava, Šola, SŠK

Izjava Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci

Medosebni odnosi v središču vzgoje

Ob začetku novega akademskega leta in ob bližajočem svetovnem dnevu učiteljev, ki ga obeležujemo vsako leto 5. oktobra, želimo v Komisiji za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci poudariti nenadomestljivo vlogo učiteljev in vzgojiteljev za prihodnost naše družbe. Danes se soočamo s pomanjkanjem učiteljskega kadra predvsem na področju osnovnega in srednjega šolstva, kar nas še dodatno spodbuja, da spregovorimo o vrednosti učiteljskega poslanstva.

Hiter razvoj tehnologije spodbuja oblikovanje digitalne kulture, v kateri se včasih zdi, da lahko vlogo učiteljev nadomestijo sodobna digitalna orodja. Ob tem lahko včasih zanemarjamo pomen, ki ga ima osebno podajanje znanja in zgled učitelja za celostno oblikovanje otrok in mladih. Umetna inteligenca, naj bo še tako uporabna, hitra in natančna, nikoli ne more nadomestiti pristnega človeškega stika, ki je ključen za zdrav osebnostni razvoj mladih.

Papež Frančišek je februarja letos v srečanju z znanstveniki Družbe Maxa Plancka opozoril na izziv t.i. »hibridnega mišljenja«. Gre za poskus prepletanja biološkega in nebiološkega izvora mišljenja, s katerim naj bi se človek zavaroval pred nadvlado umetne inteligence v prihodnosti. Papež opozori na etične in družbene posledice takšnih projektov in zaključi: »Če ločimo zmožnost reševanja problemov od potrebe po razumevanju, izničimo intencionalnost (namernost) in s tem etičnost delovanja.«[1] Z mešanjem biološke narave in računalniških izdelkov bi bila ogrožena prihodnost človeka v prihodnosti.

V Komisiji za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci smo prepričani, da je polnost človeškega življenja možno doseči samo v razumnem in zavestnem delovanju ter v izpolnjenih medosebnih odnosih. Človek je v svojem jedru bitje odnosa. Prav preko neposrednih odnosov z drugimi se oblikuje njegova edinstvena identiteta. Poleg družine imajo pri tem najpomembnejšo vlogo prav vzgojno-izobraževalne skupnosti, kjer se otroci in mladi razvijajo ob podpori in zgledu učiteljev in vzgojiteljev. Zaradi odsotnosti pristnih človeških odnosov in pomanjkanja stikov se v zadnjem času pojavlja čedalje več problemov na področjih duševnega zdravja, odvisnosti, medvrstniškega nasilja.

Iniciativa svetovnega vzgojnega zavezništva, ki jo je spodbudil papež Frančišek jeseni leta 2019, poudarja pomen medosebnega, pristnega in živetega bratstva, ki naj bo v središču vzgoje, da bomo lahko otrokom omogočili kar najbolj izpolnjujoče življenje.[2]

Znotraj teh izzivov vidimo poklicanost in poslanstvo učiteljev in vzgojiteljev: postavljati v središče človeka in odnose, v katerih se ta človek uresničuje. Ob svetovnem dnevu učiteljev izražamo vse priznanje za predano in požrtvovalno delo mnogih učiteljev in vzgojiteljev v šolah v Sloveniji ter se jim zahvaljujemo za trud in sejanje semen človečnosti. Sadovi se ne vidijo takoj, prepričani pa smo, da nobeno sejanje ni zaman in da bodo vaša prizadevanja obrodila bogate sadove za prihodnost našega naroda.

Vsem učiteljicam in učiteljem ter vzgojiteljicam in vzgojiteljem pa za njihovo delo z besedami papeža Frančiška želimo še naslednje:

»Pravega vzgojitelja napake ne prestrašijo, ne, vzgojitelj spremlja, vodi za roko, posluša, se pogovarja. Vzgojitelj se ne ustraši in je potrpežljiv. To je človeška vzgoja. Kot vidite, obstaja prepad med zapuščino izobraževanja s polnjenjem človekove glave in vzgojo v pravem pomenu besede, vzgojo, ki vodi naprej in omogoča rast.«[3]

 

Msgr. dr. Anton Jamnik

Predsednik Komisije za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci

 


[1] Pozdravni nagovor papeža Frančiška ob obisku delegacije Družbe Maxa Plancka, 23. februarja 2023.

[2] Kongregacija za katoliško vzgojo. (2022). Navodila "Identiteta katoliške šole za kulturo dialoga". Člen 34.

[3] Nagovor papeža Frančiška članom projektne skupine Svetovnih raziskovalcev za razvoj katoliškega izobraževanja, 20. aprila 2022.