Pomoč Nadškofijske karitas Maribor socialno najbolj ogroženim

30.8.2018 Nadškofija Maribor Karitas, Dobrodelnost, Škofija Maribor

Največje stiske opažamo v tistih primerih, ko družine in posamezniki ne morejo poravnavati osnovnih položnic za nujne življenjske potrebščine (najemnina, elektrika, voda, ogrevanje, …) in druge sprotne obveznosti. Veliko je brezposelnih, ki jim je poteklo nadomestilo in sedaj prejemajo samo denarno socialno pomoč in otroške dodatke. 

Na naša vrata trkajo tudi zaposleni, ki se le s težavo prebijajo iz meseca v mesec. Vse več je upokojencev, ki kljub skromnosti težko preživijo s prejeto pokojnino. Vse pogosteje opažamo, da imajo številni iskalci pomoči tudi težave s telesnim in duševnim zdravjem. Na Nadškofijski karitas Maribor opažamo tudi povečano povpraševanje po oblačilih in drugih rabljenih artiklih (posteljnina, posoda, igrače). 

Do današnjega dne je bilo v letošnjem letu realiziranih čez 3.153 prošenj za materialno pomoč, s katero smo pomagali kar 6.687 osebam. 780 prošenj za oblačila, 2.231 razdeljenih prehranskih paketov, 294 pomoči pri plačilu najosnovnejših življenjskih potrebščin.

Dnevno potrka na vrata Nadškofijske karitas Maribor tudi do 250 oseb, ki potrebujejo pomoč. 

Svetovalno delo: z 957 družinami oz. posamezniki je bil opravljen individualni pogovor, od tega jih je 218 potrebovalo večkratno svetovanje. Skupno se je realiziralo 1.210 informativno svetovalnih pogovorov oz. obravnav. V 65 primerih se je uporabnike v iskanju ustreznih rešitev za njihovo stisko napotilo na druge pristojne ustanove. 

Polno so zasedene kapacitete v socialnih programih NŠKM: v zavetišču Karitas - sv. Martin dnevno nudimo prenočišče med 20 - 23 osebam, v dnevno oskrbo zavetišča se vključuje tudi do 40 oseb, Ljudska kuhinja Betlehem razdeli toplo kosilo dnevno do 65 osebam. 

Donirana hrana: v 16 trgovskih centrih zbrali več kot 130 t hrane (cca 500 kg/dan). Dnevno je vključenih do 23 družin oz. posameznikov – redno z donirano hrano pomagamo 392 osebam.

V Sončni hiši v Portorožu smo v okviru programa Letovanj Karitas izvedli v letošnjem poletju tedne letovanj za starejše, uporabnice Materinskega doma Mozirje in Žalec, 2 tedna so letovale družine ter otroci in mladostniki v okviru počitnic Biserov. Skupaj smo letos samo preko NŠKM omogočili letovanje in počitnice 162 osebam. 

V drugi polovici oktobra ter v novembru bomo v mreži 93 ŽK razdeljevali III. dobavo hrane iz sklada EU za pomoč najbolj ogroženim. 


Stiska mame samohranilke

Nedolgo nazaj je na Karitas prišla ženska, mama treh otrok starih med 14 in 3 leta, ki nam je preko pogovora zaupala svojo stisko. Nekaj let nazaj je bila žrtev nasilja s strani svojega bivšega partnerja. Sama pravi, da je bilo nekaj časa še »znosno, ko pa je začel tepsti otroke, jih maltretirati in groziti, je bilo dovolj«, je pripovedovala. Zbrala je toliko poguma, da se je umaknila, z otroki so odšli v varno hišo, kjer so preživeli nekaj mesecev. Podrobnosti je nismo spraševali, solze v njenih očeh so bile dokaz, da ji je bilo zelo hudo. 

Sedaj že nekaj časa prihaja k nam, vključeni so v program Donirane hrane, pravi da je zelo zadovoljna in hvaležna, ker ne ve, kako bi drugače preživela. V solzah nam je pripovedovala: »Marsikdo, ki vidi štiri članska družina, si misli, oče, mama in dva otroka. Ne, pri nas sem samo mama in trije otroci. Včasih je zelo težko…. Samo jaz vem, kolikokrat ponoči ne spim, jočem in iščem najboljše rešitve, ko preštevam evre, ki jih dobim od socialne pomoči, kako bomo,…bom uspela plačati položnice, kupiti stvari za šolo in kar je najbolj žalostno,… kaj bom svojim otrokom jutri skuhala, ko pa imamo čisto prazen hladilnik.«

Priznamo, da se nas je njena zgodba dotaknila. Pravi, da si najbolj želi, da njeni otroci ne bi doživljali takšnih stisk in da ne bi bili stigmatizirani s strani sovrstnikov. V nadaljevanju pogovora smo se dogovorili še za druge oblike pomoči, ki jim jih lahko ponudimo v okviru Karitas. Z veseljem in hvaležnostjo jih je sprejela. Včasih se zgodi, da katera družina ne more priti po pripravljen paket hrane, takrat jo pokličemo. Če le more, z veseljem pride in je zelo hvaležna.


Stiske so velike, zato zahvala ter prošnja mnogim darovalcem ter dobrotnikom: 

Ljudem v dolgoletnih stiskah poskušamo vrniti veselje in pogum tudi tako, da jih vključujemo v svoje delo, se skupaj z njimi učimo koristnih spretnosti in gradimo skupnost. Iskrena hvala za podporo, ki je mnogim olajšala življenje.

Poleg brezposelnih in starejših je vse več revnih tudi med tistimi, ki imajo neredno delo ali delajo za minimalno plačo. Še naprej vas prosimo za pomoč za številne ljudi v stiski, ki živijo v pomanjkanju in nemalokrat v slabih bivalnih pogojih ter bolezni. 

Skupaj pomagajmo družinam, starejšim in posameznikom, da preživijo in živijo. Iskrena hvala!

ZLATI DOBROTNIK. Zlati dobrotnik Karitas lahko postane vsak, ki je odprtih rok in dobrega srca. Vabimo vas, da se pridružite tudi Vi tej družini dobrote in s svojim darom ciljno pomagate tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč v današnjem času. 

Svoj dar lahko nakažete: 

TRR: IBAN SI56 6100 0001 7036 942, Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, 2000 Maribor, BIC: HDELSI22, Koda namena: CHAR Zlati dobrotnik, Referenca: SI00 294040


Delo Karitas v mariborski nadškofiji v prihodnje: 

  • Ozimnica
  • Seminar Karitas - oktober,
  • Izobraževanje za sodelavce in prostovoljce Karitas – svetovalno delo v Župnijski karitas
  • Pričetek izvajanja projekta INTERREG – INVOLVED
  • Socialno vključevanje preko prostovoljstva in novih oblik zaposlovanja za osebe, ki jih ogrožata nezaposlenost in socialna izključenost – 3 letni projekt
  • Pričetek izvajanja projektov v sklopu razpisa Ministrstva za javno upravo: Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije nevladnih organizacij in prostovoljstva – sklop A in sklop B

 

Nadškofijska karitas Maribor, Strossmayerjeva 15, Maribor, T: 0590 80 350, F: 0590 80 360; e: [email protected], w: www.karitasmb.si.