Podaljšanje škofovske službe škofu Glavanu

Zadnje čase z različnih strani prihajajo vprašanja glede podaljšanja službe škofu Andreju Glavanu. V ta namen Škofija Novo mesto objavlja naslednje pojasnilo.

Pred letom dni smo sporočili, da je novomeški škof Andrej Glavan pred izpolnjenim 75. letom v skladu z določili ZCP (kan. 401 §1) ponudil papežu Frančišku odstop od škofovske službe in da je nato preko Apostolske nunciature v Republiki Sloveniji dne 11. septembra 2018 prejel obvestilo, da mu je Sveti oče Frančišek po načinu nunc pro tunc podaljšal službo novomeškega škofa za eno leto. 

Ob različnih vprašanjih, kako razumeti časovno navedbo enega leta, sporočamo, da je za razumevanje ključen latinski izraz nunc pro tunc – ki izraža podaljšanje do umestitve novega škofaŠkof Glavan je torej prejel podaljšanje službe novomeškega škofa do imenovanja in dejanskega prevzema službe novega škofa. Navedbo enega leta je potrebno razumeti zgolj kot širši časovni okvir in ne kot mandat v pravnem smislu. Iz tega razloga ni potrebno papeževo novo podaljšanje službe. 

Glede naslednika na novomeškem škofovskem sedežu še ni znano, kdaj in kdo bo imenovan. V zvezi s tem potekajo redni postopki s strani Svetega sedeža, ki lahko vsekakor trajajo še do konca leta ali tudi dlje. V vsem tem času je škof Andrej Glavan po načelu nunc pro tuncredni krajevni škof novomeške škofije.

Dobro izbiro novega škofa za Škofijo Novo mesto priporočamo v molitev z naslednjo molitvijo, ki jo molijo po župnijah novomeške škofije:

 

MOLITEV ZA NOVEGA ŠKOFA

O Bog, večni pastir,
skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo.
Ko se Ti zahvaljujemo
za našo novomeško škofijo
in prvega škofa Andreja, Te prosimo,
naj bo tudi njegov naslednik
pastir po Tvojem srcu,
ki bo zvesto hodil za Teboj,
Ti zaradi svetosti ugajal in
k Tebi vodil zaupano mu Božje ljudstvo.
Naj uči z zgledom svoje osebnosti,
nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju
in odkrivati znamenja časa.
Po Kristusu, našem Gospodu.

Amen.

 

Tiskovni predstavnik Škofije Novo mesto