Pobuda Skupaj za Evropo – vabilo na novinarsko konferenco

12.5.2012 Slovenija - Vrhnika, Belgija - Bruselj in številna mesta po Evropi Duhovno gibanje, Evropa
Skupaj za Evropo Skupaj za Evropo

Cerkvena gibanja in skupnosti v okviru pobude Skupaj za Evropo v soboto, 12. maja 2012, pripravljajo mednarodno srečanje. Osrednji dogodek bo potekal v Bruslju v Belgiji, hkrati pa bodo prireditve tudi v 150-ih mestih po Evropi, tudi v Sloveniji. Namen in vsebinske poudarke dogajanja bodo predstavili na novinarski konferenci, ki bo v torek, 8. maja ob 12.00 v galeriji založbe Družina na Krekovem trgu 1 v Ljubljani.

Poročilo z novinarske konference


Dogodek v Sloveniji

Predstavniki gibanj, skupnosti in združenj[1] iz različnih Cerkva v Sloveniji se bodo 12. maja 2012 zbrali v športni dvorani ob Slomškovi osnovni šoli na Vrhniki. Ekumensko srečanje, ki bo potekalo pod naslovom Ali bo Evropa zedinjena ali pa bo izginila iz svetovne zgodovine, se bo začelo ob 15.30. Na programu bodo pričevanja in pesmi, z dogajanjem v Bruslju pa bodo vzpostavili tudi neposredno povezavo. Ob 18.00 bo maša, ki jo bo daroval ljubljanski nadškof Anton Stres, pridigal pa bo celjski škof Stanislav Lipovšek.

Podobno ekumensko srečanje v Sloveniji je ob sodelovanju enajstih gibanj in skupnosti pred tremi leti potekalo v Logatcu.


Korenine pobude Skupaj za Evropo in njena aktualnost

Pobuda Skupaj za Evropo, ki povezuje gibanja in skupnosti v delovanju za skupno dobro naše celine, je nastala kmalu po letu 1998 in združuje pripadnike gibanj, skupnosti, združenj in duhovnih tokov iz katoliške, anglikanske in pravoslavne Cerkve ter evangeličanskih skupnosti. Prepričani so namreč, da je Evropi mogoče vrniti dušo.

Svoja prizadevanja želijo 12. maja 2012 obeležiti s posebnim mednarodnim dogodkom v Bruslju, kjer bo zbranih 1000 osebnosti iz kulturnega, političnega in verskega življenja.

Na srečanju bodo s konkretnimi izkušnjami poskušali odgovoriti na sedem DA, sedem izzivov sodobne družbe, kar so na drugem mednarodnem srečanju v Stuttgartu leta 2007 tudi zapisali v izjavi. Prvo tovrstno mednarodno srečanje je v Stuttgartu potekalo leta 2004.

  1. Povezani v zavezi medsebojne ljubezni izrekamo DA življenju in se obvezujemo, da bomo branili njegovo nedotakljivo dostojanstvo v vseh njegovih obdobjih od spočetja do naravnega konca.
  2. Izrekamo DA družini, ki jo povezuje neločljiva zaveza ljubezni med moškim in žensko, ki je temelj za solidarnostno družbo, odprto prihodnosti.
  3. Izrekamo DA stvarstvu tako, da branimo naravo in okolje, Božji dar, ki ga je treba varovati s spoštljivim zavzemanjem za prihodnje rodove.
  4. Izrekamo DA pravičnemu gospodarstvu, ki služi vsakemu človeku in celotnemu človeštvu.
  5. Izrekamo DA solidarnosti z reveži in odrinjenimi na rob družbe, ki so blizu in daleč: to so naši bratje in sestre. Vlade in Evropsko unijo prosimo, naj se odločno zavzemajo za reveže in razvoj držav, ki so prikrajšane, posebej v Afriki.
  6. Izrekamo DA miru in se zavzemamo, da bi prišlo v spopadih do dogovora in sprave z dialogom. Brez miru naš svet nima prihodnosti.
  7. Izrekamo DA odgovornosti do celotne družbe in si prizadevamo, da bi mesta s sodelovanjem vseh postala kraji solidarnosti in sprejemanja ljudi, ki prihajajo od drugod in katerih kultura je drugačna od naše.

Pri pobudi Skupaj za Evropo ne gre za novo gibanje, ampak za občestvo med verniki, ki izhajajo iz različnih duhovnih izkušenj in tradicij. Gibanja in skupnosti želijo delovati skupaj, vsako gibanje in vsaka skupnost glede na lastno karizmo in na lastne zmožnosti, in se znova postaviti v službo miru in edinosti, ki sta temelj Evrope. Evropi in svetu želijo skupaj spregovoriti o evangeliju življenja in miru. Zavedajo se, da je medsebojno bratstvo mogoče, saj je med njimi že stvarnost. Verujoči v Kristusa imajo potrebo, da vidijo in izkušajo, da je bratstvo pomembna vrednota za prihodnost naše celine.


Dodatne informacije o dogodku v Sloveniji so na voljo pri novinarki Radia Ognjišče Marjani Debevec, GSM: 041/611–730, e-naslov: [email protected], o dogajanju na mednarodni ravni pa na spletni povezavi.


Besedilo je pripravila Marjana Debevec.[1] V Cerkvi poleg skupnosti redovnic in redovnikov obstajajo tudi združenja (duhovna gibanja ali skupnosti) laikov, v katerih si verniki prizadevajo za krščansko življenje v povezanosti z drugimi. Laiška združenja se med seboj razlikujejo glede na vrsto duhovnosti, ki je lahko povezana z duhovnostjo ženskih in/ali moških redovnih skupnosti, glede na način življenja in povezovanja na ravni skupnosti in tudi glede na osnovno poslanstvo, ki je oznanjevalno, liturgično ali dobrodelno. Združenja so se v Cerkvi razmahnila po II. vatikanskem cerkvenem zboru (1962–1965). Na župnijski ali škofijski ravni jih vodi duhovni asistent, ki je klerik. Člani se srečujejo in povezujejo v manjše skupine, pri čemer je poudarek na karizmi, osebnih odnosih in medsebojnem zaupanju. Pogosto presegajo lokalno škofijsko ali narodno raven – v domačem in mednarodnem krogu pripadnike povezuje ista duhovnost. Združenja, ki delujejo pri nas, so predstavljena v knjižici Cerkveni poklici in službe, str. 32–34: http://lj.rkc.si/dokumenti/Ps/cerkveni%20poklici%20in%20sluzbe.pdf.