Pismo predsednikom škofovskih konferenc o novih vzklikih v litanijah svetega Jožefa

1.5.2021 Katoliška cerkev Bogoslužje, Molitev, Leto svetega Jožefa

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je v soboto, 1. maja 2021, na praznik sv. Jožefa delavca, poslala predsednikom škofovskih konferenc pismo o novih vzklikih v litanijah svetega Jožefa.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov
Prot. št. 133/21

PISMO PREDSEDNIKOM ŠKOFOVSKIH KONFERENC O NOVIH VZKLIKIH V LITANIJAH SVETEGA JOŽEFA
Vatikan, 1. maja 2021, sv. Jožef delavec

Spoštovani gospod,

ob sto petdeset letnici razglasitve sv. Jožefa za zavetnika vesoljne Cerkve je sveti oče Frančišek objavil apostolsko pismo Patris corde z namenom »povečati ljubezen do tega velikega svetnika, da bi nas spodbudilo, da bi prosili za njegovo priprošnjo in da bi posnemali njegove kreposti in njegovo navdušenje.«

V tej luči se je zdelo primerno posodobiti litanije v čast sv. Jožefa, ki jih je 1909 potrdil Apostolski sedež (prim. Acta Apostolicae Sedis 1 [1909] 290-292), z vključitvijo sedmih vzklikov, ki izhajajo iz posegov papežev, ki so razmišljali o vidikih lika zavetnika vesoljne Cerkve. To so naslednji: »Custos Redemptoris« (prim. sv. Janez Pavel II., apostolska spodbuda Redemptoris custos); »Serve Christi« (prim. sv. Pavel VI., homilija 19. 3. 1966, navedeno v Redempotoris custos št. 8 in Patris corde, št. 1); »Minister salutis« (sv. Janez Krizostom, navedeno v Redemptoris custos, št. 8); »Fulcimen in difficultatibus« (prim. Frančišek, Apostolsko pismo Patris corde, uvod); »Patrone exsulum, afflictorum, pauperum« (Patris corde, št. 5).

Novi vzkliki so bili predstavljeni svetemu očetu Frančišku, ki je odobril njihovo vključitev v litanije sv. Jožefa, kakor je v besedilu, ki je priloga tega pisma.

Naloga škofovskih konferenc bo poskrbeti za pred litanij v jezike, ki so v njihovi pristojnosti in jih objaviti; ti prevodi ne potrebujejo potrditve Apostolskega sedeža. Po svoji preudarni presoji bodo škofovske konference lahko na primerno mesto ob ohranjanju literarne vrste uvedle tudi druge vzklike, s katerimi sv. Jožefa posebej častijo v njihovih deželah.

Ko vam z veseljem sporočam to odredbo v vednost in izvajanje, vam izražam svoje spoštovanje.

Vaši ekscelenci vdan v Gospodu

+ Arthur Roche
nadškof tajnik

P. Corrado Maggioni, S.M.M.
podtajnik


LITANIJE SVETEGA JOŽEFA

Molimo jih na praznik svetega Jožefa, ob potrebah Cerkve, ob srečanjih bolnikov.

Gospod, usmili se.

Kristus, usmili se.

Gospod, usmili se.

Kristus, sliši nas.

Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški, - usmili se nas.

Bog Sin, Odrešenik sveta,

Bog Sveti Duh,

Sveta Trojica, en sam Bog,

 

Sveta Marija, - prosi za nas.

Sveti Jožef,

Slavni sin Davidov,

Luč očakov,

Ženin Božje Porodnice,

Odrešenikov varuh,

Čisti varuh Device,

Rednik Sina Božjega,

Skrbni branitelj Kristusov,

Služabnik Kristusov,

Služabnik odrešenja,

Glavar svete Družine,

Jožef najpravičnejši,

Jožef najčistejši,

Jožef najmodrejši,

Jožef najsrčnejši,

Jožef najpokornejši,

Jožef najzvestejši,

Ogledalo potrpežljivosti,

Ljubitelj uboštva,

Zgled delavcev,

Kras domačega življenja,

Varuh devic,

Steber družin,

Opora v težavah,

Tolažnik nesrečnih,

Upanje bolnikov,

Zavetnik izgnancev,

Zavetnik potrtih,

Zavetnik ubogih,

Zavetnik umirajočih,

Strah hudobnih duhov,

Zaščitnik svete Cerkve,

 

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, - prizanesi nam, o Gospod.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, - usliši nas, o Gospod.

Jagnje Božje, ki odjemlješ grehe sveta, - usmili se nas.

 

Postavil si ga za gospodarja svoji hiši.

In za vladarja vsej svoji posesti.

 

Molimo. Dobri Bog, v svoji previdnosti si izbral svetega Jožefa za moža Materi svojega Sina. Častimo ga kot varuha na zemlji, naj nam bo tudi priprošnjik v nebesih. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

 

MOLITEV K SVETEMU JOŽEFU

Sveti Jožef je zvesti in razumni oskrbnik, ki ga je Gospod postavil nad svojo družino.

 

Prosi za nas, sveti Jožef.

Da postanemo vredni obljub Kristusovih.

 

Ali

Sveti Jožef, varuh Svete Družine, prosi za nas Božjega Sina Jezusa, da se bomo v varstvu njegove milosti v tem življenju zmagovito bojevali in po smrti od njega prejeli venec zveličanja. Amen. 

 

Pri rožnovenski pobožnosti v mesecu oktobru molimo namesto prejšnje naslednjo molitev.

 K tebi, o sveti Jožef, pribežimo v svojih stiskah, in ko smo na pomoč poklicali tvojo presveto nevesto, prosimo zaupljivo tudi tvojega varstva. Pri ljubezni, ki te je vezala z brezmadežno Devico, Božjo Materjo, in pri očetovski ljubezni, s katero si objemal dete Jezusa, te ponižno prosimo, ozri se milostno na delež, ki ga je pridobil Jezus s svojo krvjo, in pomagaj nam v naših potrebah s svojo močjo in priprošnjo.

O, preskrbni varuh svete Družine, varuj izvoljeno ljudstvo Jezusa Kristusa; odvrni od nas, ljubezni polni oče, vsako kugo zmot in greha. Podpiraj nas milostno iz nebes, o mogočni naš varuh, v tem boju zoper moči teme, in kakor si nekdaj otel dete Jezusa iz smrtne nevarnosti, tako zdaj brani sveto Cerkev Božjo sovražnega zalezovanja in vsakega nasprotovanja. Varuj nas vsekdar, da bomo po tvojem zgledu in s tvojo pomočjo mogli sveto živeti, srečno umreti in doseči večno zveličanje v nebesih. Amen.