Papeška zastava

8.3.2013 Vatikan Sveti sedež
Dvobarvna papeška zastava brez grba Dvobarvna papeška zastava brez grba

Papeška zastava je sestavljena iz dveh enakih polovic: od leve proti desni strani se v razmerju 1 : 1 razvrstita rumena in bela barva. S heraldičnega vidika je barvna kombinacija papeške zastave neobičajna in izjemna, saj rumena in bela barva predstavljata dve plemeniti kovini: zlato in srebro, ki simbolizirata papeško službo in njegovo poslanstvo. Zastava izraža duhovno pripadnost in povezanost z rimskim škofom.

Njena javna uporaba in obešanje sta pri nas povezana s kulturnimi in narodnimi običaji. Obešamo jo z zvonikov, župnijskih ali škofijskih stavb ob prazničnih ali drugih pomenljivih priložnostih. Obešanje ni strogo pogojeno s protokolarnimi ali diplomatskimi pravili.

Izobešanje papeške zastave ne pomeni teritorialne izvzetosti ali pripadnosti državi Mesto Vatikan, ampak nakazuje simbolično in duhovno povezanost. Ozemeljska suverenost nad posameznimi objekti ali deželo ni pogojena z izobešanjem zastave; ozemlje, na katerem stoji objekt v lasti Cerkve, nima takšnega statusa, kot ga imajo ozemlja veleposlaništev, poslaništev ali konzulatov tujih držav.

Papeška zastava ni uradna zastava države Mesto Vatikan. Zastava države Mesto Vatikan oz. vatikanska zastava ima sicer enako barvo razporeditev kot papeška, vendar se na belem polju (desno) nahaja tudi grb, ki ga sestavljata dva prekrižana ključa, nad katerima je papeška krona ali tiara. Uporaba te zastave je za razliko od papeške normirana po tradicionalnih pravilih protokola za obešanje zastav tujih držav.

Pri uporabi papeške zastave so barvna polja praviloma postavljena pravokotno na drog, medtem ko so barva polja vatikanske zastave postavljena vzporedno z drogom.