Odziv SŠK na izjavo Dovolj.je glede delovanja Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab

10.7.2019 ob 12:00 Slovenija SŠK, Zaščita otrok

Na Slovenski škofovski konferenci smo se seznanili z včerajšnjo izjavo civilne iniciative Dovolj.je ter številom prijav domnevnih primerov spolnih zlorab. V okviru Ekspertne skupine za reševanje spolnih zlorab pri SŠK so od leta 2009 prejeli 18 prijav in obravnavali 14 primerov. V skladu z navodili slovenskih škofov vse utemeljene primere suma storitve spolne zlorabe ekspertna skupina posreduje na policijo oz. državno tožilstvo, prav tako pa k temu spodbuja tudi žrtve. Ekspertna skupina trenutno obravnava šest primerov, ki so bili prijavljeni s strani omenjene iniciative in jih je posredovala na policijo. V enem primeru je dobila od državnega tožilstva že sporočilo o zavrnitvi kazenske ovadbe zaradi zastaranja. Glede drugih prijav pa še čaka na odziv pristojnih državnih organov. Žrtve ki to želijo, se lahko vedno obrnejo na ekspertno skupino za psihološko pomoč. Prav tako jim posreduje vse informacije glede cerkvenega postopka, ki ga vedno vodi škof in ne ekspertna skupina. Na osnovi navedenega na SŠK ocenjujemo, da ekspertna skupina deluje v okviru svojih strokovnih pristojnosti in v skladu s civilno in cerkveno zakonodajo. Ekspertna skupina je predstavnike omenjene iniciative povabila na srečanje z namenom, da jim pojasni svoj način načinom dela in pristojnostmi. Civilna iniciativa Dovolj.je se na to vabilo še ni odzvala.

Dr. David Kraner
Tiskovni predstavnik SŠK

 


Slovenska škofovska konferenca (SŠK) si prizadeva, da se vzpostavi ničelna toleranca do vsakršne oblike spolnega nasilja. V ta namen na SŠK od leta 2009 deluje Ekspertna skupina. Katoliška Cerkev v Sloveniji je na področju reševanja problematike spolnih zlorab ukrepala pravočasno in strokovno. To kaže tudi sam kronološki pregled ukrepov in pravne podlage, ki so jo škofje sprejeli: 

·     7. marec 2006: Smernice za ravnanje v primeru spolnih zlorab mladoletnih oseb s strani klerikov, članov redovnih skupnosti in drugih cerkvenih delavcev v Cerkvi na Slovenskem; 

·     28. september 2009: pravilnik delovanja Ekspertne skupine za reševanje primerov spolnih zlorab v Cerkvi na Slovenskem; 

·     2012: dopolnitev Smernic iz leta 2006; 

·     2013: Tajništvo SŠK oblikuje posebno spletno stran, kjer so zbrani najpomembnejši dokumenti, odgovori na pogosta vprašanja ter kontakti, kamor se lahko žrtve ali njihovi starši obrnejo po pomoč: https://katoliska-cerkev.si/zascita-otrok-v-cerkvi-na-slovenskem;

·     10. marec 2014: Slovenski škofje sprejmejo novo različico Smernic za ravnanje v primeru zlorab

·     16. april 2018: Tajništvo SŠK poda pravno pojasnilo z naslovom Dolžnosti naznanitve spolnih zlorab državnim organom – Domnevna žrtev spolnih zlorab ima pravico do cerkvenega sodnega postopka

·     5. oktober 2018: Navodilo o prepovedi opravljanja verske dejavnosti z eno mladoletno osebo;  

·     8. aprila 2019: je bila v galeriji Družina v Ljubljani predstavitev dokumenta papeža Frančiška z naslovom Sklepni govor na srečanju za zaščito mladoletnih v Cerkvi; 

·     11. aprila 2019, Navodilo o uveljavljanju ničelne stopnje tolerance do spolnih zlorab. V njem so med drugim določili, da je »verski uslužbenec (npr. duhovnik, katehet) dolžan centru za socialno delo, policiji ali državnemu tožilstvu naznaniti vsak sum, indic ali informacijo o spolni zlorabi (ne glede na čas dogodka), s katero je soočen pri ali v zvezi z opravljanjem pastoralne dejavnosti, in sicer v najkrajšem možnem času«. (https://katoliska-cerkev.si/media/datoteke/Dokumenti%20in%20publikacije/Navodilo%20o%20uveljavljanju%20nicelne%20stopnje%20tolerance%202019.pdf).