Odlok Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, ki dovoljuje duhovnikom darovanje štirih svetih maš

16.12.2020 Katoliška cerkev Bogoslužje, Božič, COVID19, Sveti sedež
Foto: Družina Foto: Družina
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je v sredo, 16. decembra 2020, izdala odlok, da lahko duhovniki med letošnjimi božičnimi prazniki na dan Gospodovega rojstva, na dan Svete Božje Matere Marije in tudi na Gospodovo razglašenje obhajajo štiri svete maše.

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov
Prot. N. 597/20

ODLOK

Upoštevajoč razmere, ki jih je sprožila po vsem svetu razširjena pandemija, v moči tej Kongregaciji podeljenih pooblastil svetega očeta FRANČIŠKA zelo radi dopustimo, da krajevni ordinariji – zaradi trajajočih razlogov, ki zadevajo splošno okužbo s tako imenovanim Covid-19 – v božičnem času zgolj tega tekočega leta dovolijo obhajati štiri maše na dan Gospodovega rojstva, na dan Svete Božje Matere Marije in tudi na Gospodovo razglašenje duhovnikom, ki bivajo v njihovih škofijah, kadarkoli se jim to zdi v korist vernikov potrebno, in da so pri tem vedno upoštevane predpisane norme, predvsem kar določa kanon 951.

Vse, kar temu kakor koli nasprotuje, nima veljave.

Iz palače Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov, dne 16. decembra 2020.

Robert kard. Sarah
prefekt

+ Arthur Roche
nadškof tajnik


Za pojasnilo navajamo kanon 951 v celoti:

§ 1. Duhovnik, ki isti dan opravi več maš, lahko vsako opravi po namenu, za katerega je sprejel dar, vendar pod pogojem, da razen na božič postane lastnik daru le za eno mašo, druge pa mora oddati za namene, ki jih določi ordinarij, dovoljeno pa je sprejeti kako povračilo iz drugega naslova.

§ 2. Duhovnik, ki isti dan drugo mašo somašuje, ne sme zanjo sprejeti daru iz nobenega naslova.