Odličje sv. Cirila in Metoda uredniku Silvestru Čuku

27.6.2014 ob 12:00 Koper SŠK

 

V petek, 27. junija 2014, bo koprski škof msgr. dr. Jurij Bizjak ob 12. uri v prostorih škofijskega ordinariata v Kopru izročil odličje sv. Cirila in Metoda dolgoletnemu uredniku pri reviji Ognjišče msgr. Silvestru Čuku. Priznanje podeljuje Slovenska škofovska konferenca. Da ga podeli Silvestru Čuku, je sklenila na svoji 80. redni seji 5. maja v Ljubljani.

 

Utemeljitev priznanja

Škof Janez Jenko je na priporočilo profesorjev teološke fakultete, vodstva bogoslovnega semenišča in posameznikov, imel namen poslati Silvestra Čuka na nadaljnji študij v Rim. Takratne oblasti mu niso dale potnega lista za odhod v tujino. Kot nedeljski kaplan v Postojni je sodeloval pri nastajanju župnijskega lista Farno ognjišče, iz katerega je nastalo Ognjišče. Bil je njegov prvi lektor, grafični oblikovalec, pisec člankov in prevajalec. Ker ni mogel iti v Rim, mu je škof zaupal upravo župnij Slivje in Brezovica, ker je tamkajšnji župnik zbolel. Maja 1966 je imel težko prometno nesrečo, zaradi katere se je zdravil v bolnišnici v Izoli skoraj eno leto. Po svojih močeh je tudi iz bolniške postelje pomagal pri urejanju Ognjišča, ki je med tem časom preneslo svoje uredništvo v Koper.

Po rehabilitaciji ga je škof Janez Jenko na prošnjo uredništva imenoval za 'desno roko' glavnemu uredniku Francu Boletu. S svojim enciklopedičnim znanjem, temeljitim poznavanjem slovenskega jezika in znanjem več tujih jezikov, je veliko pripomogel k razvoju in ugledu Ognjišča. Za vsako številko napiše veliko člankov, zlasti s področja kulture. Napisal je več knjig, veliko jih je prevedel za naše izdaje in lektoriral je knjige, ki smo jih pripravljali za tisk. Leta 1985 je dobil odlikovanje papeškega kaplana z naslovom monsignor. Od leta 1971 je nedeljski duhovni pomočnik v Izoli.

S tem priznanjem bi Cerkev na Slovenskem vsaj delno priznala in nagradila njegov trud in zvestobo.

Predsednik Tiskovnega društva Ognjišče
msgr. Franc Bole 


 

Kratek življenjepis Silvestra Čuka

 

Silvester Čuk se je rodil 1. januarja 1940 v kraju Lome pri Črnem Vrhu nad Idrijo čevljarju Jožefu in Ivani Čuk. Osnovno šolo in 4 leta nižje gimnazije je obiskoval v Črnem Vrhu, višjo gimnazijo je obiskoval v Ajdovščini (matura 1958)  kot gojenec Malega semenišča v Vipavi, bogoslovje pa v Ljubljani. 28. junija 1964 je bil na Sveti Gori pri Gorici posvečen v duhovnika.

Služboval je kot nedeljski pomočnik v Šempetru (1964-5) in Postojni (1965); vikar namestnik v Slivju in Brezovici (1965-66), od leta 1971 je duhovni pomočnik v Izoli.

Kot postojnski kaplan pomočnik je sodeloval pri nastajanju glasila Farno Ognjišče (1965), ki se je pozneje razvilo v revijo Ognjišče in založbo z enakim imenom. Po prometni nesreči in dolgem ter težkem okrevanju je leta 1968 prišel na uredništvo Ognjišča, kjer opravlja službo urednika vse do danes.

Publicistično, prevajalsko in uredniško delo Silvestra Čuka je ogromno. COBISS nam pod njegovim imenom pokaže 833 enot. Od ustanovitve Ognjišča je urejal veliko rubrik in napisal ogromno člankov ter prevedel in uredil več knjig, med njimi tudi več otroških. Njegovo pisanje odlikuje jasen in jedrnat slog ter naraven in klen jezik.

Naj tukaj omenimo samo nekaj njegovih pomembnejših samostojnih publikacij:

  • Iskalci in pričevalci, o sodobnih spreobrnjencih, Ognjišče 1984.
  • Četrt stoletja naših romanj, ob 25-letnici romanj invalidov na Brezje, Ognjišče 1993.
  • Potujoči pastir sveta, obsežno delo o papeževih potovanjih - izšlo ob obisku Janeza Pavla II. v Sloveniji, Ognjišče 1996.
  • Svetnik za vsak dan, opis svetnika za vsak dan v letu - že prej objavljeno na Radiu Ognjišče, Ognjišče 1999.
  • Zajemi vsak dan, Ognjišče 1986 in Misel za lepši dan, Ognjišče 2001, misli za vsak dan v letu.
  • Misli srca, misli ob nedeljskih evangelijih, založba Vox 2002.

Besedilo je posredoval odgovorni urednik Ognjišča mag. Božo Rustja.


 

Cerkveno odlikovanje sv. Cirila in Metoda za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci

Člani Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) so 18. junija 1985 sprejeli sklep o cerkvenem odlikovanju za zvesto služenje Cerkvi na Slovenskem. Odlikovanje, sestavljeno iz okrogle bronaste plakete z reliefno podobo sv. Cirila in Metoda in diplome, se podeljuje osebam in ustanovam, ki so se izkazale s posebnim zvestim služenjem Cerkvi med Slovenci. Odlikovanec ima pravico, da eden od slovenskih škofov zanj opravi pogrebno sv. mašo po krajevni navadi in vodi pogrebne obrede, če svojci pravočasno obvestijo škofa, v čigar škofiji bo pokop.