Odličje sv. Cirila in Metoda pisatelju Alojzu Rebuli

21.7.2014 SŠK

Predsednik Slovenske škofovske konference msgr. Andrej Glavan bo dne 21. julija 2014 pisatelju, esejistu in prevajalcu Alojzu Rebuli podelil odličje sv. Cirila in Metoda za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci  ob njegovi 90. letnici življenja.

Pisatelj Rebula bo prejel najvišje odlikovanje Cerkve na Slovenskem za življenjsko delo v katerem združuje realističen in filozofsko navdahnjen slog, ki odpira aktualna verska vprašanja sodobnega krščanstva. Njegovo služenje Cerkvi preko pisane besede izhaja iz čudenja nad skrivnostjo Božjega učlovečenja, kar spremeni vsako njegovo literarno ali kolumnistično delo v osebno pričevanje in besedilo veroizpovedi.

 

Življenjepis Alojza Rebule

Pisatelj, esejist, prevajalec Alojz Rebula se je rodil 21. julija 1924 v Šempolaju pri Nabrežini. Obiskoval je italijanske šole in se slovenščine učil kot tujega jezika. V letih med 1936 in 1940 je obiskoval klasično gimnazijo v Gorici, nato pa jo med leti 1940 in 1944 nadaljeval v Vidmu, kjer je tudi maturiral. Leta 1949 je diplomiral iz klasične filologije na Univerzi v Ljubljani, leta 1960 pa v Rimu (La Sapienza) doktoriral s tezo o Danteju v slovenskih prevodih. Do upokojitve je poučeval latinščino in grščino na višjih srednjih šolah s slovenskim učnim jezikom v Trstu. Poročen je s pisateljico Zoro Tavčar. V zakonu so se jima rodile tri hčerke.

Od šestdesetih let dalje, po doživetju Lurda, se je začel spoprijemati tudi z verskimi vprašanji. V svoja dela je zajel zlasti povojno problematiko slovenskih ljudi v Trstu in okolici, tegobe in bridko življenje kmečkega človeka, izobražencev in mladine, a tudi starejšega rodu.

V svojih delih s krščansko vsebino razmišlja o temeljnih postavkah veroizpovedi pa tudi prikazuje like slovenskih svetniških osebnosti: Friderika Baraga, Antona Martina Slomška, Filipa Terčelja in Jakoba Ukmarja.
V krščanskem vesolju ga je najbolj pritegoval središčni lik Jezusa Kristusa, o katerem je spregovoril že pred desetletji v razmišljanju Lik Sinu človekovega, ki je bilo potem vključeno v knjigo Smer nova zemlja.

Leta 2005 je prejel nagrado kresnik za roman Nokturno za Primorsko kot najuspešnejši roman leta ter odličje sv. Jožefa, ki je najvišje priznanje Škofije Koper. Za italijanski prevod istega romana je leta 2012 prejel prestižno literarno nagrado Mario Rigoni Stern. Prav tako leta 2012 je Rebula prejel odlikovanje velikega častnika viteškega reda za zasluge Republike Italije. Rebulov bogati opus zajema vse od zbirk esejev, dnevnikov, romanov pa tudi drame, kratko prozo in druga publicistična dela, ki so bila prevedena v številne tuje jezike.

 

Cerkveno odlikovanje sv. Cirila in Metoda za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci

Člani Slovenske pokrajinske škofovske konference (SPŠK) so 18. junija 1985 sprejeli sklep o cerkvenem odlikovanju za zvesto služenje Cerkvi na Slovenskem. Odlikovanje, sestavljeno iz okrogle bronaste plakete z reliefno podobo sv. Cirila in Metoda in diplome, se podeljuje osebam in ustanovam, ki so se izkazale s posebnim zvestim služenjem Cerkvi med Slovenci. Odlikovanec ima pravico, da eden od slovenskih škofov zanj opravi pogrebno sv. mašo po krajevni navadi in vodi pogrebne obrede, če svojci pravočasno obvestijo škofa, v čigar škofiji bo pokop.