Odličje sv. Cirila in Metoda Lojzetu Peterletu za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci

22.6.2022 Ljubljana 30 let samostojnosti, Država, SŠK
Foto: Rok Mihevc Foto: Rok Mihevc

Slovenski škofje so 10. junija 2022 sprejeli sklep, da ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem podelijo odličje sv. Cirila in Metoda politiku, pisatelju in publicistu Lojzetu Peterletu za zvesto služenje Cerkvi med Slovenci. Odličje je izročil novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje v sredo, 22. junija 2022, na sprejemu v Ljubljani.

Utemeljitev priznanja

Lojze Peterle je s svojim družbenim angažiranjem pokazal pomen in edinstveno vlogo krščanstva v slovenski družbi ter v evropskem prostoru, svojo versko pripadnost pa je uporabil kot sredstvo za spoštljiv in odprt dialog. V času osamosvajanja Slovenije in ustanavljanja nove države je kot politik odločilno prispeval k uveljavitvi demokracije, človekovih pravic in evropskih vrednot v naši družbi. V svojem političnem delovanju si je dejavno prizadeval za uveljavitev krščanskih vrednot in človekovih pravic, kot so spoštovanje človekovega življenja od spočetja do naravne smrti, verska svoboda ter poravnava vojnih krivic.

Lojze Peterle se je rodil 29. junija1948. Osnove krščanskega nauka je prejemal v domači družini ter v rojstni župniji Trebelno, najprej od duhovnikov Jožeta Pušnika in Janeza Oražma, nato v župniji Mokronog od duhovnika Rafka Lešnika. 

Po maturi na novomeški gimnaziji je leta 1967 začel študirati geografijo in zgodovino v Ljubljani. Tam se je za nekaj let vključil v pevski zbor sv. Cecilije pri frančiškanih na Tromostovju ter se leta 1968 priključil krogu Revije 2000. V njem so se trudili za vero kot osebno zadevo in ne kot zasebno, kar je bilo stališče Partije. V tem duhu so se borili za enakopraven prostor kristjanov v družbenem okolju. Peterle je bil tudi član študentskih veroučnih skupin, ki sta jih vodila duhovnika jezuit p. Miha Žužek in gospod Vinko Kobal. Kot avtor člankov je sodeloval pri družinski prilogi tednika Družina.

Peterle je sodeloval pri ustanavljanju Medškofijskega odbora za študente, pri teološkem tečaju za laike in Biltenu, glasilu študentskih veroučnih skupin. Pozneje je predlagal njegovo preimenovanje v Tretji dan in bil nekaj let njegov glavni urednik. V tem okviru je vodil tudi šolo za pisanje. 

Leta 1971 je vodil prvo skupino slovenskih študentov v francosko romarsko mesto Taizé. Leta 1988 je sodeloval pri pripravi prvega zasedanja Pastoralnega občnega zbora ljubljanske nadškofije (POZLN) in ga tudi moderiral. Marca 1989 je soustanovil Slovensko krščansko socialno gibanje in postal njegov tajnik, jeseni pa predlagal preoblikovanje gibanja v pravo stranko in postal za deset let predsednik stranke Slovenskih krščanskih demokratov (SKD). 

Za preboj Slovenije v demokracijo in pozneje v državno samostojnost sta bila pomembna družbeno prebujenje in angažiranje kristjanov. SKD je slovenski pomladi na volitvah v Državni zbor zagotovila relativno največje število glasov. Kot predsednik SKD, pozneje pa kot predsednik Vlade Republike Slovenije in poslanec v državnem zboru, se je Lojze Peterle devetkrat srečal s svetim očetom Janezom Pavlom II. in mu tako neposredno predstavil slovenske politične cilje. Papež Janez Pavel II. je Lojzeta Peterleta odlikoval s redom papeža Pija IX. – Ordine Piano.

Skupaj s tedanjim ljubljanskim nadškofom metropolitom msgr. dr. Alojzijem Šuštarjem je prispeval k temu, da je mednarodna skupnost s podporo Katoliške cerkve podprla prizadevanja nove in demokratično izvoljene oblasti za spoštovanje človekovih pravic, uvedbo demokracije in uporabo pravice do samoodločbe. 

Kot predsednik vlade je Lojze Peterle poskrbel za sklep vlade, s katerim je ljubljanska nadškofija dobila vrnjeno po vojni protipravno nacionalizirano premoženje, kot podpredsednik vlade pa je omogočil odobritev frekvenc Radiu Ognjišče. 

Pri svojem političnem delu je izhajal iz krščanskega pogleda na človeka in zgledov slovenskih kristjanov, ki so se zavzemali za dostojanstvo človeka in pravično družbo pred nami; navdihoval se je pri Kreku in Gosarju ter seveda pri Robertu Schumanu in drugih očetih Evrope, ki so za duhovni oziroma kulturni temelj svobodne Evrope postavili spoštovanje človekovega dostojanstva in krščanskih vrednot.

Lojze Peterle je bil pri delu v Evropskem parlamentu kot evropski poslanec med drugim zadolžen za medverski dialog, v Konvenciji za prihodnost Evrope pa se je zavzemal za izrecno omembo krščanstva v preambuli osnutka ustavne pogodbe ter za člen, ki je uzakonil odprt in reden dialog med evropskimi ustanovami in cerkvami.

V zadnjem času deluje kot član upravnega odbora evropskega združenja One of us, ki se bori za spoštovanje dostojanstva vsakega človeka od spočetja dalje.