Odgovorni za cerkvena gibanja in skupnosti, zbrani pod pobudo 'Skupaj za Evropo' tokrat na letnem srečanju v Sloveniji

13.11.2014 Planina pri Rakeku Gibanje, Evropa, Mednarodni dan
Foo s. Aleša Stritar Foo s. Aleša Stritar

Od 13. -15. novembra bo v Centru Mariapoli Upanje v Planini pri Rakeku potekalo letno srečanje odgovornih in predstavnikov različnih cerkvenih gibanj in skupnosti, ki delujejo v Evropi.

Osrednja tema srečanja bo priprava mednarodnega dogodka "Skupaj za Evropo 2016", ki bo v Münchnu od 30. junija do 2. julija 2016.
Prva dva dneva (30. junij in 1. julij) bosta namenjena Kongresu v dvorani Zirkus Krone z 2500 sedeži. 2. julija pa se bo manifestacija odvijala na odprtem na trgu v centralnem delu mesta.
Namen in vzroki za ta velik dogodek so:

1. Med skupnostmi in gibanji iz različnih cerkva smo doživeli spravo in tako našli ključ do edinosti.

2. Uveljavlja se nova kultura na osnovi "Sedem DA" (Da življenju, Da družini, DA stvarstvu, DA pravičnemu gospodarstvu, DA solidarnosti z reveži, DA miru in DA odgovornosti do družbe). Ko se skupaj zavzemamo za te cilje, že nastaja  ta nova kultura, sad odnosov med Skupnostmi in Gibanji.

3. Evangelij je temelj, kjer začenjamo to pot in ki jo želimo podeliti z ljudmi našega časa.

4. Zaveza medsebojne ljubezni nas pripelje do tega, da izkušamo prisotnost Jezusa med nami, saj je On sam povedal: "Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi". On je naša edinost.

Evropa potrebuje pričevanje zedinjenih kristjanov. Prepričani smo, da bo veliko znamenje upanja, če bodo skupnosti in gibanja različnih Cerkva, lahko ponudili družbi  sadove njihove skupne poti že pred letom 2017, to je pred letom, ko se bomo spomnili 500 obletnice začetka Reforme. Želimo si, da bi bili Božje orodje, s katerim bi On lahko uresničil Jezusovo molitev: "da bi bili vsi eno".

ZGODOVINA:

Začetek te skupne poti med gibanji sega v leto 1998, ko je papež Janez Pavel II. na predvečer pred Binkošti  zbral na trgu Sv. Petra gibanja in skupnosti. Chiara Lubich, ustanoviteljica Gibanja Fokolarov, je takrat papežu v imenu vseh obljubila, da bo delala z vsemi močmi, da se uresniči edinost. Kmalu se ji na tej poti pridružil Andrea Ricardi, ustanovitelj skupnoti Sv. Egidija in Salvatore Martinez, predsednik Prenove v Duhu v Italiji.

Oktobra 1999 je potekal v Augsburgu podpis izjave o Opravičenju in ob tej priliki so se pobudi o povezovanju pridružila tudi evangeličanska gibanja z njihovimi odgovornimi: Helmut Nicklas, Gerhard Pross in Thomas Roemer.

Leta 2001 v Münchnu prvič napravijo zavezo medsebojne ljubezni, ki je postala temelj skupnosti med gibanji.

Leta 2002 pa so razumeli, da morajo živeti za nek cilj in tako se je rodila ideja: SKUPAJ ZA EVROPO.

To ni nova struktura, temveč je sodelovanje različnih krščanskih gibanj – katoličani, evangeličani, anglikanci in pravoslavni – ki delujejo skupaj ob določenih priložnostih za skupne cilje. Vsak pa prinaša prispevek svoje karizme in svoje duhovnosti.

Tako so leta 2004 in 2007 pripravili srečanje v Stuttgartu s približno 10.000 prisotnimi, leta 2009 pa srečanju v Logatcu s 1000 prisotnimi z naslovom: Skupaj za krščansko Slovenijo in leta 2012 na Vrhniki ob 800 prisotnih z naslovom: Skupaj za Evropo. Do danes se je na to skupno pot med gibanji napotilo že preko 300 različnih gibanj in skupnosti v Evropi.

 

Kontakt: Marjana Debevec, GSM: 041 611 730