Obvestilo duhovnikom o podeljevanju blagoslova na god sv. Blaža v času epidemije Covid-19

3.2.2021 Katoliška cerkev v Sloveniji Svetnik, Bogoslužje
Foto: Aleteia Foto: Aleteia

Slovenski škofje ordinariji so za podeljevanje blagoslova na god sv. Blaža v času epidemije Covid-19 izjemoma določili spodaj navedeno liturgično obliko.

Duhovnik pri oltarju zmoli blagoslovno molitev nad svečama (prim. obrednik Blagoslovi, str. 59 in sl.):

Slavimo te, Bog, Gospodar življenja, 
in te prosimo, blago + slovi te sveče, 
da nam bodo znamenje tvoje naklonjenosti. 
Na priprošnjo svetega Blaža varuj tukaj zbrane 
pred boleznimi in nezgodami
in jih spremljaj na poti življenja. 
Po Kristusu, našem Gospodu.

Vsi: Amen. 

Voditelj pokropi sveči z blagoslovljeno vodo. 

Nato samo enkrat pri mikrofonu izreče blagoslov:

Na prošnjo svetega Blaža, škofa in mučenca, 
naj vas Bog varuje bolezni v grlu in vsakega drugega zla.
V imenu Očeta in Sina + in Svetega Duha. 

Odg.: Amen.

Nato lahko verniki posamično pristopijo k duhovniku ali diakonu, ki pred njimi drži (prižgani) sveči. Ob tem z roko naredi znamenje križa, ne da bi kaj izrekel.

 

Dr. Tadej Strehovec
Generalni tajnik SŠK